chữ viết ngày nay của ấn độ có nguồn gốc từ chữ viết nào

Với giải Câu 8 trang 46 SBT Lịch sử 10 Chân trời tạo ra cụ thể vô Bài 8: Văn minh chặn Độ cổ - trung đại chung học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ bại liệt biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt vô SBT Lịch sử 10. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: chữ viết ngày nay của ấn độ có nguồn gốc từ chữ viết nào

Giải SBT Lịch sử lớp 10 Bài 8: Văn minh chặn Độ cổ - trung đại

Câu 8 trang 46 SBT Lịch sử 10: Chữ ghi chép thời nay của chặn Độ với xuất xứ kể từ chữ ghi chép nào?

A. Bra-mi (Brami).

B. Xan-xcrit (Sanskrit).

C. Pa-li (Pali).

D. Hin-đi (Hindi).

Trả lời:

Đáp án đích thị là: D

Xem thêm thắt những bài bác giải sách bài bác tập dượt Lịch sử 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài tập dượt 1 trang 42 SBT Lịch sử 10: Chọn những kể từ hoặc cụm kể từ tiếp sau đây, điền vô điểm rỗng tuếch (...) cho tới tương thích nhằm thực hiện rõ ràng tác dụng của ĐK đương nhiên đến việc cải tiến và phát triển văn minh chặn Độ.....

Bài tập dượt 2 trang 42, 43 SBT Lịch sử 10: Tình hình chủ yếu trị - xã hội đang được tác động thế nào cho tới tiến thủ trình cải tiến và phát triển văn minh chặn Độ cổ - trung đại? .....

Bài tập dượt 3 trang 43 SBT Lịch sử 10Nêu thương hiệu những di tích văn hoá, lịch sử vẻ vang ở chặn Độ được UNESCO ghi danh là di tích văn hoá toàn cầu. Xác toan mô hình phong cách xây dựng gắn kèm với tôn giáo này và Đặc điểm nổi trội. Hoàn trở nên nội dung vấn đáp vô bảng tiếp sau đây.....

Bài tập dượt 4 trang 44 SBT Lịch sử 10Em hãy giải dù chữ sản phẩm ngang dựa trên những khêu gợi ý bên dưới 1 phía trên và dò thám dù chữ công ty.....

Bài tập dượt 5 trang 45 SBT Lịch sử 10Phân tích quan hệ thân mật tôn giáo với những trở nên tựu văn minh vô lịch sử vẻ vang chặn Độ cổ - trung đại......

Bài tập dượt 6 trang 45 SBT Lịch sử 10: Văn minh chặn Độ đang được tác động cho tới những vương quốc Khu vực Đông Nam Á ở những nghành nào? Nêu một vài ba ví dụ.....

Câu 1 trang 45 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh chặn Độ cổ xưa khởi xướng bên trên lưu vực....

Câu 2 trang 45 SBT Lịch sử 10: Dòng sông“Mẹ” rất thiêng vô tiềm thức người chặn, điểm văn minh chặn Độ cải tiến và phát triển là....

Câu 3 trang 45 SBT Lịch sử 10: Khoảng thế kỉ VI TCN, tôn giáo này Ra đời ở chặn Độ với tác động cho tới Đông Nam Á?....

Câu 4 trang 46 SBT Lịch sử 10: Phật giáo cải tiến và phát triển rực rỡ tỏa nắng và trở nên quốc giáo ở chặn Độ bên dưới triều vua....

Xem thêm: nhóm a bao gồm các nguyên tố

Câu 5 trang 46 SBT Lịch sử 10: Loại hình phong cách xây dựng tiêu biểu vượt trội cho tới phong cách xây dựng Hin-đu (Hindu) giáo ở chặn Độ là....

Câu 6 trang 46 SBT Lịch sử 10: chặn Độ là chiếc rốn của những tôn giáo rộng lớn này bên dưới đây?.....

Câu 7 trang 46 SBT Lịch sử 10: Tư tưởng tôn giáo này là hạ tầng cho việc phân biệt đẳng cấp và sang trọng vô xã hội chặn Độ cổ đại?....

Câu 9 trang 46 SBT Lịch sử 10: Văn hoá truyền thống lịch sử chặn Độ tác động rõ rệt nhất ở điểm nào?.....

Câu 10 trang 46 SBT Lịch sử 10: Những nghành này tiếp sau đây của văn hoá truyền thống lịch sử chặn Độ được quảng bá đi ra mặt mày ngoài?.....

Câu 11 trang 47 SBT Lịch sử 10: Đặc điểm nổi trội của văn hoá chặn Độ cổ - trung đại là với tính.....

Câu 12 trang 47 SBT Lịch sử 10: Công trình này tiếp sau đây tiêu biểu vượt trội cho tới phong cách xây dựng Phật giáo của chặn Độ?.....

Câu 13 trang 47 SBT Lịch sử 10: Phát minh chữ số đương nhiên và số 0 là trở nên tựu của vương quốc này sau đây?......

Câu 14 trang 47 SBT Lịch sử 10: Cái gì không tồn tại ở ..................................... thì ko thể với ở chặn Độ......

Câu 15 trang 47 SBT Lịch sử 10: Giá trị ưu việt và tính nhân bản của văn minh chặn Độ thể hiện nay qua chuyện việc lan toả độ quý hiếm văn minh vày tuyến phố.....

Câu 16 trang 47 SBT Lịch sử 10: Đạo Hin-đu - một tôn giáo rộng lớn ở chặn Độ được tạo hình bên trên hạ tầng......

Câu 17 trang 47 SBT Lịch sử 10: Chữ Phạn được hoàn mỹ và thông dụng bên dưới thời Gúp-ta (Gupta) đang được tác động thâm thúy thế này so với sự lan toả của nền văn minh chặn Độ?....

Xem thêm thắt những bài bác giải SBT Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo hay, cụ thể khác:

Bài 7: Văn minh Trung hoa cổ - trung đại

Bài 8: Văn minh chặn Độ cổ - trung đại

Bài 9: Văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại

Bài 10: Văn minh Tây Âu thời Phục hưng

Bài 11: Các cuộc cách mệnh công nghiệp thời gian cận đại

Xem thêm: ước chung là gì