cho xâu s viết đoạn lệnh trích ra xâu con của s bao gồm ba kí tự đầu tiên của s

Với giải Luyện tập dượt 1 trang 122 Tin học tập lớp 10 Kết nối học thức cụ thể nhập Bài 24: Xâu kí tự động chung học viên đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ bại liệt biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Tin học tập 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài xích tập dượt Tin học tập lớp 10 Bài 24: Xâu kí tự

Bạn đang xem: cho xâu s viết đoạn lệnh trích ra xâu con của s bao gồm ba kí tự đầu tiên của s

Luyện tập dượt 1 trang 122 Tin học tập 10: Cho xâu S, ghi chép đoạn mệnh lệnh trích đi ra xâu con cái của S bao hàm tía kí tự động thứ nhất của S 

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm ghi chép chương trình

Trả lời:

S = input("Nhập xâu kí tự động bất kì:")

for i in range (3):

         print(S[i],kết thúc = " ")      

Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động | Kết nối học thức (ảnh 6)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập dượt Tin học tập 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Khởi động trang 119 Tin học tập lớp 10: Em vẫn biết tài liệu xâu kí tự động (gọi tắt là xâu) kể từ bài xích 16 và tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dẫn đến những thay đổi loại xâu kí tự động theo đuổi nhiều cách thức không giống nhau như sau:...

Hoạt động 1 trang 119 Tin học tập 10: Quan sát những ví dụ sau để hiểu cấu tạo xâu kí tự động, đối chiếu với list để hiểu sự không giống nhau thân ái xâu (string) và list (list)...

Câu căn vặn 1 trang 120 Tin học tập 10: Các xâu kí tự động sau đem hợp thức không?...

Xem thêm: suất nhiệt điện động phụ thuộc vào

Câu căn vặn 2 trang 120 Tin học tập 10: Mỗi xâu hợp thức ở Câu 1 có tính lâu năm tự bao nhiêu?...

Hoạt động 2 trang 120 Tin học tập 10: Quan sát những mệnh lệnh sau nhằm biết phương pháp duyệt từng kí tự động của xâu kí tự tại mệnh lệnh for. Có nhị cơ hội duyệt, theo đuổi chỉ số và theo đuổi thành phần của xâu kí tự động...

Câu căn vặn 1 trang 121 Tin học tập 10: Sau Lúc tiến hành những mệnh lệnh sau, thay đổi skq sẽ có được độ quý hiếm bao nhiêu?...

Câu căn vặn 2 trang 121 Tin học tập 10: Cho s1 = "abc", s2 = "ababcabca". Các biểu thức logic sau mang lại thành quả là đích hoặc sai?...

Luyện tập dượt 2 trang 122 Tin học tập 10: Viết lịch trình đánh giá xâu S đem chữ số ko. Thông báo "S đem chứa chấp chữ số" hoặc "S ko chứa chấp chữ số nào"...

Vận dụng 1 trang 122 Tin học tập 10: Cho nhị xâu s1, s2. Viết đoạn lịch trình chèn xâu s1 nhập thân ái s2, bên trên địa điểm len(s2)//2. In thành quả đi ra screen...

Vận dụng 2 trang 122 Tin học tập 10: Viết lịch trình nhập số học viên và bọn họ thương hiệu học viên. Sau bại liệt kiểm điểm coi nhập list đem từng nào các bạn thương hiệu là “Hương”...

Xem thêm thắt những bài xích giải SGK Tin học tập lớp 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 23: Một số mệnh lệnh thao tác với tài liệu danh sách

Bài 24: Xâu kí tự

Xem thêm: cu ra cuo

Bài 25: Một số mệnh lệnh thao tác với xâu kí tự

Bài 26: Hàm nhập Python

Bài 27: Tham số của hàm