cho tam giác đều abc cạnh 2a

Câu hỏi:

11/08/2019 88,135

Bạn đang xem: cho tam giác đều abc cạnh 2a

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn nhu cầu điều kiện MA-MB+MC=0. Mệnh đề nào là tại đây sai?

A. MABC là hình bình hành.

B. 

C. 

D. 

Câu 2:

Cho hình thoi ABCD đem cạnh bởi vì a, BAD^=60°. Tính AB+AD

A. a3

B. 2a

C. a2

D. a

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Tập phù hợp những điểm M thỏa mãn MB-MC=BM-BA ?

A. đường trực tiếp AB

Btrung trực đoạn BC

Xem thêm: điều kiện tự nhiên đã ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh la mã

Cđường tròn trặn tâm A;  bán kính BC

D. đường thẳng liền mạch qua chuyện A và tuy nhiên song với BC

Câu 4:

Cho tam giác ABC, đem từng nào điểm M thỏa MA+MB+MC=5?

A. 1

B. 2

C. vô số.

D. Không đem điểm nào là.

Câu 5:

Cho hình thoi ABCD đem AC= 2a; BD= a. Tính AC+BD

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6:

Cho tam giác ABC với phân giác nhập AD. Biết  AB= 5; BC= 6; CA= 7. Khi đó AD bằng

A. 

B. 

C. 

D. 

Xem thêm: fe3o4+h2so4 đặc