cho hình thang cân abcd có ab//cd và ab dc

Câu hỏi

Phúc Vinh Nguyễn

Cho  hình thang cân nặng ABCD với AB//DC và AB<DC, đàng chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC . Vẽ đàng cao BH.

Bạn đang xem: cho hình thang cân abcd có ab//cd và ab dc

a) Chứng minh tam giác BDC đồng dạng tam giác HBC.

b) Cho BC=15 centimet ; DC=25cm. Tính HC,HD.

c) Tính diện tích S hình thang ABCD. 

Hùng Chu

13 mon 6 2021 khi 20:30

Cho hình thang ABCD (AB//CD)và AB < CD. Đường chéo cánh BD vuoog góc với cạnh mặt mày BC .Vẽ đàng cao BH

a) Chứng minh nhì tam giác BDC và HBC đồng dạng 

b) Cho BC =15cm ,DC=25cm. Tính HC và HD.

c) Tính diện tích S hình thang ABCD .

Xem chi tiết

Ha Pham

Cho hình thang cân nặng ABCD với AB // DC và AB<DC, đàng chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC. Vẽ đàng cao BH

a) Chứng minh △BDC đồng dạng với △HBC

b) Cho BC= 15cm, DC= 25cm. Tính HC và HD

c) Tính diện tích S hình thang ABCD

Xem chi tiết

Mavis KA

Cho hình thang cân ABCD, với AB//DC và AD>DC. Đường chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC, kẽ đàng cao DH.
a/ CM tam giác BDC đồng dạng tam giác HBC. 
b/ biết BC=15cm, DC=25cm. Tính HC Và HD.

Xem chi tiết

Quang

12 mon 5 2022 khi 17:28

Cho hình thang cân nặng ABCD với AB//CD và AB < CD, đàng chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC, đàng cao BH.

a) Chứng minh tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng

b)Cho BC=6cm; DC=10cm. TÍnh chừng nhiều năm đoạn trực tiếp HC, HD

c) CM: HB*2=HD.HC

Xem chi tiết

Xem thêm: sắn dây kỵ với gì

daosaclemthaisuhao

cho hinh thang ABCD(AB//CD) và AB<CD. Đường chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC. vẽ đàng cao BH.

a) centimet tam giác BDC và HBC đồng dạng

b) cho tới BC=15 centimet, DC= 25cm. tính HC và HD.

c) tính diện tích S hình thang ABCD.

Xem chi tiết

đỗ anh tuấn

cho hình thang ABCD với AB//DC và AB<DC, đàng chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC . Vẽ đàng cao BH ,AK 

A, chứng tỏ tam giác BDC ~tam giác HBC

B, chứng tỏ BC^2 =HC.DC

C,chứng tỏ tam giác AKD ~tam giác BHC

D, cho tới BC =15cm, DC=25cm . Tính HC,HD

E, Tính diện tích S hình thang ABCD

Xem chi tiết

tran thu ha

Cho hình thang ABCD (AB//CD) và AB<CD. Đường chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC. Vẽ đàng cao BH. 

a, Chứng minh nhì tam giác BDC và HBC đồng dạng

b, Cho BC=15cm; DC=25cm. Tính HC và HD

c, Tính diện tích S hình thang ABCD

Xem chi tiết

Bùi Nguyễn Quỳnh Như

21 tháng bốn 2021 khi 10:54

Bài 3. Cho hình thang cân nặng ABCD với AB // DC và AB < DC, đàng chéo cánh BD vuông góc
với cạnh mặt mày BC. Vẽ đàng cao BH.
a) Chứng minh ∆BDC và ∆HBC đồng dạng;
b) Chứng minh BC2 = HC.CD;
c) Cho BC = 15cm, DC = 25cm. Tính HD;
d) Tính diện tích S hình thang ABCD.

Xem chi tiết

Xem thêm: thủy ngân la gì

Quang

Cho hình thang cân nặng ABCD với AB // CD và AB CD, đàng chéo cánh BD vuông góc với cạnh mặt mày BC, đàng cao BH. a) Chứng minh tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng. b) Cho BC = 6 cm; DC = 10 centimet. Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp HC , HD. c) Chứng minh : HB2 = HD.HC

Xem chi tiết