cho hình chóp s.abcd có đáy abcd là hình bình hành

Vietjack.mạ ra mắt cỗ thắc mắc ôn luyện Toán với đáp án được biên soạn bám sát lịch trình học tập giúp đỡ bạn ôn luyện và bổ sung cập nhật kỹ năng và kiến thức môn Toán đảm bảo chất lượng rộng lớn. Mời chúng ta đón xem:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành

Bạn đang xem: cho hình chóp s.abcd có đáy abcd là hình bình hành

Đề bài: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao phó điểm của hai tuyến phố chéo cánh AC và BD của hình bình hành ABCD.

a) Xác lăm le giao phó tuyến của nhị mặt mũi bằng phẳng (SBD) và (SAC).

b) Gọi K là trung điểm của SD. Tìm giao phó điểm G của BK với mặt mũi bằng phẳng (SAC); hãy cho thấy đặc điểm của điểm G.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

a) Gọi O = ACBDOSACSBD (1)

SSACSBD (2)

Từ (1) và (2) SACSBD=SO

b) Trong mặt mũi phẳng (SBD) gọi G = BKSOGSOSAC

G = BKSAC

Ta có G = BKSO mà BK và SO là những lối trung tuyến của tam giác SBD 

G là trọng tâm tam giác SBD.

Xem tăng những thắc mắc ôn luyện Toán chọn thanh lọc, hoặc khác:

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A.Trên cạnh AB lấy điểm M, bên trên tia đối của tia CA lấy điểm N...

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 34 000 : 125 : 8...

Tính: 372,95 : 3...

Phân tích trở thành nhân tử 5(x + 3y) - 15x ( x + 3y...

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Gọi D, E theo đuổi trật tự là những điểm đối xứng...

Cho tam giác ABC với A(5; 3); B(2; -1) và C(-1; 5). Tính tọa phỏng chân lối cao vẽ kể từ A...

Cho tam giác ABC với AB = 3; AC = 5...

Cho tam giác ABC với AB = 6cm, AC = 3cm...

Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Các điểm D, E, F theo thứ tự là trung điểm của BC, CA, AB...

Số lớn số 1 với 4 chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi vì 24 là...

Giải phương trình: x + x / (căn x^2 - 1) = 35/12...

Cho a/b = c/d. Chứng minh (2a - 3b)/(2a + 3b) = (2c - 3d)/(2c + 3d)...

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành tâm O...

Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình bình hành ABCD với O là giao phó điểm...

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành...

Cho hình thang vuông ABCD với góc A = góc D = 90 độ...

Cho tam giác ABC nhọn. Gọi M, N, P.. theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC...

Cho tam giác ABC vuông bên trên A; lối phân giác BE...

Cho tam giác ABC vuông bên trên A điểm M nằm trong cạnh BC kể từ M vẽ những đường thẳng liền mạch vuông góc...

Cho tứ giác ABCD với AC hạn chế BD bên trên O, góc ABD = góc ACD...

Anh Long lên đường taxi từ căn nhà cho tới ga tàu không còn 35.000 đồng...

Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng với từng điểm M, tao có...

Chứng minh với từng x nằm trong N, x^2 + 1 ko phân chia không còn cho tới 3...

Xem thêm: baking soda có độc không

Tổng 2 số lẻ là 884. Tìm 2 số, hiểu được thân thích bọn chúng với 7 số chẵn tiếp tục nữa...

Tìm nhị số lẻ biết tổng của bọn chúng là 50 và thân thích bọn chúng với tía số lẻ khác...

Cho nửa lối tròn trặn (O) 2 lần bán kính AB = 2R. Vẽ đường thẳng liền mạch d là tiếp tuyến...

Cho lối tròn trặn tâm O nửa đường kính R và một đường thẳng liền mạch d cố định và thắt chặt ko giao phó nhau...

Một vật hình vỏ hộp chữ nhật với độ dài rộng 30 . trăng tròn . 10...

Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm trăng tròn centimet, chiều rộng lớn 15 centimet, độ cao 10 cm...

Tìm số yếu tắc p sao cho tới p + 8 và p + 16  đều là những số nguyên vẹn tố...

Công thức tính số tổng hợp là...

Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử: x^8 + x^7 + 1...

Gọi  a, b, c theo thứ tự là tía cạnh của tam giác; ha, hb, hc theo thứ tự là những lối cao...

Phân tích nhiều thức x^5 + x + 1 trở thành nhân tử...

Ông và bà An cùng theo với 6 người con đang được lên máy cất cánh theo đuổi một sản phẩm dọc...

Tìm số yếu tắc x, hắn thỏa mãn nhu cầu x^2 – 2y^2 = 1...

Tổng toàn bộ những ước của 4 là...

Tìm x, biết: 4x^2 – 25 – (2x – 5)(2x + 7) = 0...

Tìm x biết 8x^3 – 12x^2 + 6x – 1 = 0...

Tìm độ quý hiếm hắn thỏa mãn nhu cầu 49(y – 4)^2 – 9(y + 2)^2 = 0...

Rút gọn: A = x(5x – 3) – x^2(x – 1) + x(x^2 – 6x) – 10 + 3x...

Cho nhị giao hội không giống rỗng: A = (m – 1; 4], B = (−2; 2m + 2...

Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử: A = ab(a + b) – bc(b + c) + ac (a – c...

Cho x, hắn, z > 0 thỏa mãn nhu cầu x + hắn + z = 1. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của...

Cho tam giác ABC với P.. là trung điểm của AB và nhị điểm M, N thỏa những hệ thức...

Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử: (ab – 1)^2 + (a + b)^2...

Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 +…+ n(n + 1...

Khổ giấy tờ A1 rộng lớn vội vàng từng nào phiên mẫu giấy A3...

Cho nhị hàm số hắn = x^2 và hắn = mx + 4, với m là tham ô số...

Cho nhị giao hội không giống trống rỗng A = (m – 1; 4]; B = (−2; 2m + 2...

Tìm toàn bộ số bất ngờ x, giống hệt cho tới 2^x + 5^y là số chủ yếu phương...

Một bó hoa 12 bông gồm: 5 hoả hồng, 4 hoa lan sót lại là hoa cúc...

Trong khai triển (x – 2)^100 = a0 + a1x^1 + … + a100x^100...

Tính tổng min và max của hàm số hắn = căn 2+x + căn 2-x ...

Hình lăng trụ hoàn toàn có thể với số cạnh này sau đây...

Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử x^2 + 5x – 6...

Công thức tính diện tích S tam giác đều cạnh a...

Xem thêm: lệnh nào để duyệt từng phần tử của danh sách?

Cho hàm số f(x) với bảng xét vết của đạo hàm như sau...

Cho đồ vật thị hàm số hắn = f(x) với đồ vật thị là lối cong vô hình bên...

Tìm số yếu tắc p nhằm p + 2 và p + 10 cũng chính là số nguyên vẹn tố...