cho các số 27501

Cho những số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết nhập hệ thập phân)

386 05/10/2023

Bài 1.6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết nhập hệ thập phân)

Bạn đang xem: cho các số 27501

a) Đọc từng số vẫn cho

b) Chữ số 7 trong những số vẫn mang lại có mức giá trị bởi vì bao nhiêu

Trả điều

a) Đọc những số vẫn cho

27 501: Hai mươi bảy ngàn năm trăm linh một

106 712: Một trăm linh sáu ngàn bảy trăm mươi hai

7 110 385: Bảy triệu một trăm mươi ngàn tía trăm tám mươi lăm

2 915 404 267: Hai tỉ chín trăm mươi lăm triệu tư trăm linh bốn nghìn nhị trăm sáu mươi bảy. Hoặc em rất có thể hiểu là: Hai tỉ chín trăm mươi lăm triệu tư trăm linh tư nghìn nhị trăm sáu mươi bảy. 

b) 27 501: chữ số 7 nằm tại vị trí mặt hàng ngàn và có mức giá trị là 7 x 1 000 = 7 000

Xem thêm: con đường ko chọn

106 712: chữ số 7 nằm tại vị trí hàng ngàn và có mức giá trị là 7 x 100 = 700

7 110 385: chữ số 7 nằm tại vị trí mặt hàng triệu và có mức giá trị là 7 x 1 000 000 = 7 000 000

2 915 404 267: chữ số 7 nằm tại vị trí mặt hàng đơn vị chức năng và có mức giá trị là 7 x 1 = 7.

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập luyện SGK Toán lớp 6 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Tập hợp

Bài 2: Cách ghi số tự động nhiên

Bài 3: Thứ tự động nhập tụ họp những số tự động nhiên

Xem thêm: co2+ba(oh)2 dư

Bài 4: Phép nằm trong và quy tắc trừ số tự động nhiên

Bài 5: Phép nhân và quy tắc phân tách số tự động nhiên

Luyện tập luyện cộng đồng trang 21