cho biết 1 gam electron có bao nhiêu hạt

Câu hỏi:

14/06/2022 33,849

a) Vì 1 phân tử electron nặng nề 9,11×10-28 g nên 1 g electron đem số phân tử là:

Bạn đang xem: cho biết 1 gam electron có bao nhiêu hạt

19,11.1028 = 1,098 × 1027 (hạt)

b) 1 mol electron đem chứa chấp số phân tử là 6,022 × 1023 hạt

Do tê liệt 1 mol electron đem lượng là:

6,022 × 1023 × 1 × 9,11 × 10-28 = 5,486 × 10-4 (g)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thông tin tưởng nào là tại đây không đúng?

A. Proton đem năng lượng điện dương, ở trong phân tử nhân, lượng ngay gần bởi vì 1 amu.

B. Electron đem năng lượng điện âm, ở trong phân tử nhân, lượng ngay gần bởi vì 0 amu.

Xem thêm: viết bài văn phân tích nhân vật võ tòng

C. Neutron ko đem năng lượng điện, lượng ngay gần bởi vì 1 amu.

D. Nguyên tử dung hòa năng lượng điện, đem độ dài rộng to hơn nhiều đối với phân tử nhân, tuy nhiên đem lượng ngay gần bởi vì lượng phân tử nhân.

Câu 2:

Nguyên tử natri (sodium) đem năng lượng điện phân tử nhân là +11. Cho biết số proton và số electron vô vẹn toàn tử này.

Câu 3:

Hãy cho thấy thêm dữ khiếu nại nào là vô thực nghiệm của Rutherford chứng tỏ vẹn toàn tử đem cấu trúc trống rỗng.

Câu 4:

Sử dụng sơ vật dụng suy nghĩ nhằm tế bào miêu tả cấu trúc vẹn toàn tử và khối hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức của bài học kinh nghiệm.

Câu 5:

Mỗi tuyên bố sau đây tế bào miêu tả loại phân tử nào là vô vẹn toàn tử?

a) Hạt đem năng lượng điện dương.

b) Hạt được nhìn thấy vô phân tử nhân và ko đem năng lượng điện.

Xem thêm: người ta tác dụng lực f có độ lớn 80n

c) Hạt đem năng lượng điện âm.

Câu 6:

Nguyên tử oxygen – 16 đem 8 proton, 8 neutron và 8 electron. Tính lượng vẹn toàn tử oxygen bám theo đơn vị chức năng gam và amu.