chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

Sau đấy là một vài kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản và những dạng của vấn đề lớp 3 phân chia số với năm chữ số mang lại số với 1 chữ số. Phụ huynh, học viên nằm trong xem thêm

Việc học tập toán lớp 3 phân chia số với năm chữ số mang lại số với 1 chữ số bước đầu tiên khá khó khăn, vì thế những con cái cần đo lường và tính toán ở hàng trăm ngàn những số lượng quá rộng. Sau đấy là một vài kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản và những dạng vấn đề của phép tắc phân chia với năm chữ số mang lại số với 1 chữ số bố mẹ, học viên nằm trong tham lam khảo

Bạn đang xem: chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

1. Hướng dẫn chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

Thực hiện tại phép tắc chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số tớ lấy số bị phân chia, phân chia mang lại số phân chia theo gót trật tự kể từ trái ngược lịch sự cần.

Ví dụ: 18258 : 2 = 9129

Cách thực hiện:

 • 18 phân chia 2 thì được 9 ghi chép 9, 9 nhân 2 bởi vì 18, 18 trừ 18 bởi vì 0
 • Hạ 2 xuống, 2 phân chia 2 được một ghi chép 1, 1 nhân 2 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0
 • Hạ 5 xuống, 5 phân chia 2 được 2 ghi chép 2, 2 nhân 2 bởi vì 4, 5 trừ 4 bởi vì 1
 • Hạ 8, được 18, 18 phân chia 2 được 9 ghi chép 9, 9 nhân 2 bởi vì 18, 18 trừ 18 bởi vì 0

2. Các dạng bài bác tập luyện toán lớp 3 phân chia số với năm chữ số mang lại số có một chữ số

2.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

2.1.1. Phương pháp làm:

 • Bước 1: Đặt tính và tính
 • Bước 2: Thực hiện tại phép tắc tính chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính?

a) 12838 : 7 =

b) 19354 : 2 =

c) 98998 : 2 =

d) 45798 : 6 =

e) 56324 : 4 =

g) 98685 : 9 =

2.1.3. Bài giải

Bài 1: Đặt tính và tính

đặt tính và tính

​​​​​​

đặt tính rồi tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

2.2. Dạng 2: Giải toán đố

2.2.1. Phương pháp làm:

 • Bước 1: Đọc đề và phân tách đề
 • Bước 2: Xác xác định rõ đòi hỏi của đề bài
 • Bước 3: Thực hiện tại phép tắc tính
 • Bước 4: Kết luận

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Một ngôi trường vùng cao được trao tương hỗ là 14274 quyển vở, biết ngôi trường tê liệt với 9 lớp học tập, chất vấn từng lớp có được từng nào quyển vở

Bài 2: Một siêu thị với 32450 kilogam gạo hiểu được ngôi trường này đã bán tốt ⅕ số gạo. Hỏi siêu thị này còn từng nào gạo ko bán

Bài 3. Trong mùa quyên chung sách, Đơn vị A ủng hộ số sách là 18434 quyển, Đơn vị B cỗ vũ là 49726 quyển. Có 5 điểm ngôi trường được trao số sách kể từ 2 đơn vị chức năng bên trên. Hỏi từng ngôi trường được trao từng nào quyển?

2.2.3. Bài giải

Bài 1

Tổng số sách được trao tương hỗ là: 14274 quyển

Số ngôi trường được trao sách là 9

Vậy từng ngôi trường được trao số cuốn sách là: 14274 : 9 = 1586 (quyển vở)

Bài 2

Số kilogam gạo tuy nhiên siêu thị đang được chào bán là 32450 : 5 = 6490 kilogam gạo

Số gạo tuy nhiên siêu thị ko chào bán là: 32450 - 6490 = 25960 kilogam gạo

Bài 3

Tổng số sách được trao kể từ đơn vị chức năng A và B là : 18434 + 49726 = 68160 (quyển)

Mỗi điểm ngôi trường có được số cuốn sách là: 68160 : 5 = 13632 (quyển)

2.3. Dạng 3: Tìm ẩn X

2.3.1. Phương pháp làm:

 • Trong phép tắc nhân nhằm mò mẫm quá số còn sót lại tớ lấy tích phân chia mang lại quá số đang được biết
 • Trong phép tắc phân chia nhằm mò mẫm số phân chia tớ lấy số bị phân chia rồi phân chia mang lại thương

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm y biết

a) y  x 5 = 27875

b) 25134 :  hắn = 2

c) y  x 7 =  15428

d) y  x 5 = 28 : 4 + 14518

e) y  x 3 = 45795 - 28749

g) y  x 9 =  15 x 4 + 37974 

2.3.3. Bài giải

a) Để mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia mang lại quá số đang được biết

y  x 5 = 27875

y         = 27875 : 5

y         = 5575

b) Để mò mẫm ẩn hắn vô phép tắc phân chia này tớ lấy số bị phân chia, phân chia mang lại thương

25134  : hắn = 2

y                = 25134 : 2

y                = 12567

c) Để mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia mang lại quá số đang được biết

Xem thêm: quả đậu biếc có ăn được không

y  x 7  = 15428

y          = 15428 : 7

y          = 2204

d) Thực hiện tại phép tắc tính vế cần trước theo gót quy tắc: Nhân phân chia trước nằm trong trừ sau tìm kiếm được thành phẩm vế cần. 

Sau tê liệt triển khai phép tắc tính mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia mang lại quá số đang được biết 

y  x 5 = 7 + 14518

y  x 5 = 14525

y         = 14525 : 5

y         = 2905

e) Thực hiện tại đo lường và tính toán vế cần trước. tiếp sau đó tớ mới nhất triển khai đo lường và tính toán vế trái ngược.

y  x 3 = 45795 - 28749

y  x 3 = 17046

y         = 17046 : 3

y         = 5682

g) Thực hiện tại phép tắc tính vế cần trước theo gót quy tắc: Nhân phân chia trước nằm trong trừ sau tìm kiếm được thành phẩm vế cần. 

Sau tê liệt triển khai phép tắc tính mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia mang lại quá số đang được biết 

y  x 9 =  15 x 4 + 37974

y  x 9 =  60 + 37974

y  x 9 =  38034

y         = 38034 : 9

y         = 4226

2.4. Dạng 4: Tính độ quý hiếm biểu thức và sánh sánh

2.4.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức

 • Theo quy tắc triển khai phép tắc tính: Phép nhân, phân chia trước phép tắc nằm trong, trừ sau
 • Đối với phép tắc tính chỉ mất phép tắc nhân, chia: triển khai kể từ trái ngược qua loa phải

Bước 2: Có được thành phẩm, dùng lốt “<” “>” “=”  nhằm sánh sánh

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Tính độ quý hiếm biểu thức và đối chiếu.

a) 71973 + 4569 : 3  và 47342 - 12425 : 7

b) 6972 x 3 : 7  và 7982 x 4 : 2

c) 87144 : 6 - 7915   và 24491 - 71528 : 4 

d) 12759 - 2019 : 3   và 8769 + 2019 : 3

2.4.3. Bài giải

a) Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân chia trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

71973 + 4569 : 3 = 71973 + (4569 : 3) = 71973 + 1523 = 73496

47342 - 12425 : 7 = 47342 - (12425 : 7) = 47342 - 1775 = 45567

Vậy 71973 + 4569 : 3  > 47342 - 12425 : 7 

b) Thực hiện tại phép tắc tính so với biểu thức với phép tắc nhân, phép tắc chia: tính kể từ trái ngược qua loa phải

6972 x 3 : 7 = (6972 x 3) : 7 = 20916 : 7 = 2988 

7982 x 4 : 2 = (7982 x 4) : 2 = 31928 : 2 = 15964

Vậy 6972 x 3 : 7  < 7982 x 4 : 2

c) Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân chia trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

87144 : 6 - 7915 =  (87144 : 6) - 7915 = 14524 - 7915 = 6609

24491 - 71528 : 4 = 24491 - (71528 : 4) = 24491 - 17882 = 6609

Vậy: 87144 : 6 - 7915  = 24491 - 71528 : 4

d) Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân chia trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

12759 - 2019 : 3 = 12759 - (2019 : 3) = 12759 - 673 = 12086

Xem thêm: cho tứ diện

8769 + 2019 : 3 = 8769 + (2019 : 3) = 8769 + 673 = 9442

Vậy: 12759 - 2019 : 3  > 8769 + 2019 : 3

Toán lớp 3 phân chia số với năm chữ số là dạng toán khó khăn, những con cái cần thích nghi với những chữ số hàng trăm ngàn, việc đo lường và tính toán yên cầu sự cẩn thận và đúng đắn cao. Do tê liệt con cái cần phải có cách thức học tập trúng đắn, thông thường xuyên luyện những dạng bài bác tập luyện nhằm nhuần nhuyễn. Dường như bố mẹ, học viên rất có thể xem thêm thêm thắt những khóa huấn luyện và đào tạo toán ở mamnontuthuc.edu.vn để gia tăng kỹ năng và kiến thức đảm bảo chất lượng hơn!