chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

Cho giao hội E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy đã cho thấy những đặc thù đặc thù cho những thành phần của giao hội E

1.4k 31/05/2023

Toán lớp 6 trang 8 Thực hành 2:

Bạn đang xem: chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

a) Cho giao hội E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy đã cho thấy những đặc thù đặc thù cho những thành phần của giao hội E và ghi chép giao hội E Theo phong cách này.

b) Cho giao hội Phường = {x| x là những số đương nhiên và 10 < x < 20}. Hãy ghi chép giao hội Phường Theo phong cách liệt kê những thành phần.

Trả lời nói

a) Quan sát giao hội E, tao thấy:

Cách 1. Các thành phần của giao hội E đều sở hữu Đặc điểm công cộng là những số đương nhiên chẵn sở hữu một chữ số.

Nếu gọi x là thành phần nằm trong nhập E, tao rất có thể ghi chép giao hội E bằng phương pháp đã cho thấy đặc thù đặc thù như sau: E = {x | x là những số đương nhiên chẵn sở hữu một chữ số}.

Cách 2. Các thành phần của giao hội E đều sở hữu Đặc điểm công cộng là những số đương nhiên chẵn nhỏ rộng lớn 10.

Xem thêm: dùng nam châm điện sẽ có những ưu điểm và hạn chế nào so với dùng nam châm vĩnh cửu

Nếu gọi x là thành phần nằm trong nhập E, tao rất có thể ghi chép giao hội E bằng phương pháp đã cho thấy đặc thù đặc thù như sau: E = {x | x là những số đương nhiên chẵn và x < 10}.

b) Các số đương nhiên vừa lòng vừa vặn to hơn 10 vừa vặn nhỏ rộng lớn trăng tròn là: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Nên giao hội Phường được ghi chép bên dưới dạng liệt kê như sau: Phường = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}.

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập luyện SGK Toán lớp 6 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài 2: Tập thích hợp số đương nhiên. Ghi số tự động nhiên

Bài 3: Các quy tắc tính nhập giao hội số tự động nhiên

Xem thêm: quan sát tranh viết đoạn văn kể lại hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh

Bài 4: Lũy quá với số nón tự động nhiên

Bài 5: Thứ tự động tiến hành quy tắc tính

Bài 6: Chia không còn và phân tách sở hữu dư. Tính hóa học phân tách không còn của một tổng