chất nào sau đây thuộc nhóm phenol

hint-header

Cập nhật ngày: 12-11-2021

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc nhóm phenol


Chia sẻ bởi: Bùi Uyên


Chất này tại đây nằm trong group phenol?

Chủ đề liên quan

Phát biểu này tại đây không đúng?

A

Ở ĐK thông thường, phenol là hóa học lỏng.

B

Phenol rất rất độc, khiến cho phỏng domain authority Khi xúc tiếp.

C

Phenol rất rất không nhiều tan nội địa mức giá.

D

Phenol ko color, nhằm lâu fake trở thành color hồng.

Chất này tại đây nhập cuộc phản xạ tráng bạc?

Chất X với công thức cấu trúc là CH3CHO. Tên thường thì của X là

Dung dịch nước của fomanđehit (fomon) được sử dụng thực hiện hóa học tẩy uế, dìm kiểu mẫu động vật hoang dã thực hiện xài phiên bản, …. Công thức cấu trúc của fomanđehit là

Chất này tại đây với sức nóng phỏng sôi cao nhất?

Chất này tại đây thực hiện quỳ tím hóa đỏ?

Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Khi mang lại but-1-en thuộc tính với hỗn hợp HBr, theo gót qui tắc Maccopnhicop thành phầm này sau đó là thành phầm chính?

Chất X với công thức cấu trúc

Tên gọi của X là

Cho benzen thuộc tính với lượng dư HNO3 quánh với xúc tác H2SO4 quánh nhằm pha chế nitrobenzen. Khối lượng benzen cần thiết dùng làm pha chế được 12,3 kilogam nitrobenzen là (Giả sử hiệu suất phản xạ là 100%)

Đun rét propan-2-ol với H2SO4 quánh ở 1700C tạo nên thành phầm chủ yếu là

Chất này sau đó là axit cacboxylic?

Xem thêm: lệnh nào để duyệt từng phần tử của danh sách?

Phát biểu này tại đây sai?

A

Phenol phản xạ với nước brom ở sức nóng phỏng thông thường tạo nên kết tủa White.

B

Phenol thuộc tính với natri sinh đi ra khí hiđro.

C

Dung dịch phenol nội địa thực hiện quỳ tím hóa đỏ ửng.

D

Phenol tan được vô hỗn hợp natri hiđroxit.

Cho 9,4 gam phenol thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp Br2 (dư) nhận được a gam kết tủa White. Giá trị của a là

Khi mang lại 5,5 gam etanal thuộc tính không còn với hỗn hợp AgNO3/NH3. Khối lượng kết tủa nhận được là

Hiđrô hóa trọn vẹn hóa học X (xúc tác Ni,to), nhận được thành phầm ancol etylic. X là

Axit axetic thuộc tính được với toàn bộ những hóa học vô sản phẩm này sau đây?

Hình vẽ sau tế bào mô tả thử nghiệm pha chế khí etilen vô chống thí nghiệm:

X là bông tẩm chứa chấp hỗn hợp này sau đây?

Cho 12,0 gam một axit no, đơn chức X thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được 16,4 gam muối bột khan. Công thức của X là:

Đốt rét sợi chạc đồng sắt kẽm kim loại tiếp tục cuộn trở thành lốc xoáy bên trên ngọn lửa đèn chạm cho tới Khi ngọn lửa không thể blue color, tiếp sau đó nhúng thời gian nhanh vô etanol đựng vô ống thử. Màu den của chạc đồng kể từ từ fake lịch sự đỏ ửng. Phát biểu này sau đó là đúng?

A

Đồng oxit tiếp tục khử etanol trở thành andehit axetic.

B

Đồng oxit tiếp tục lão hóa etanol trở thành axit axetic.

C

Xem thêm: soạn bài tranh đông hồ

Đồng oxit tiếp tục lão hóa etanol trở thành andehit axetic.

D

Đồng oxit tiếp tục lão hóa etanol trở thành khí cacbonic và nước.