chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Câu hỏi:

15/08/2019 75,336

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

D. NaCl.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối bột.

Chọn D.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập thích hợp những ion này tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên bên cạnh đó nhập và một dung dịch?

A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 2:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản xạ xẩy ra thân thiết cặp hóa học này sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 3:

Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. NaCl.

B. AgCl.

Xem thêm: Truyện Ngôn Tình Cổ Đại: Tình Yêu Đẹp Trong Bức Tranh Lịch Sử

C. HI.

D. HF.

Câu 4:

Trong những cặp hóa học tiếp sau đây, cặp hóa học này nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.

C. NaHSO4 và NaHCO3.

D. CuSO4 và AlCl3.

Câu 5:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

A. pH = 1.

B. pH > 1.

C. pH < 1.

D. [H+] > 0,2M.

Câu 6:

Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.

B. HF.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK