chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Câu hỏi:

21/05/2020 37,889

Bạn đang xem: chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

C. CH3COOC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

CH3COOC2H5 là este nên đem sức nóng chừng sôi thấp nhất.

Lưu ý: Nhiệt chừng sôi hạn chế dần dần theo gót sản phẩm sau:

Axit >  ancol >  amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây khi thuộc tính với hỗn hợp NaOH mang đến thành phầm là 1 muối hạt cơ học và 2 ancol ?

A. CH2COOC2H52

B. C2H5COO2C2H4

C. CH3COOC2H4OOCH

D. CH3OOC-COOC2H5

Câu 2:

Số đồng phân của phù hợp hóa học cơ học đem CTPT C3H6O2 có thể tác chạm được với hỗn hợp NaOH tuy nhiên ko thuộc tính được với sắt kẽm kim loại Na là 

A. 3

B. 2

C. 4

D .5

Câu 3:

Chất nào là tại đây khi thuỷ phân nhập môi trường xung quanh axit tạo ra trở nên thành phầm đem tài năng tham gia phản xạ tráng bạc ?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

Xem thêm: mno2

C. CH3COOC2H5

D. CH3COOCH2CH=CH2

Câu 4:

Este nào là tại đây khi bị thủy phân đã cho ra một muối hạt độc nhất và một ancol

A.  HO-CH2CH2COOCH2CH2COOCH3          

B. CH3COOC6H5

C. CH3COOCH2COOCH3

D. CH3COOCH2OOCC2H5

Câu 5:

Hai hóa học cơ học X và Y đều sở hữu lượng phân tử vì thế 60. Chất X đem tài năng phản xạ với Na, NaOH và Na2CO3 Chất Y phản xạ được với hỗn hợp NaOH (đun nóng) tuy nhiên ko phản xạ với Na. CTCT của X và Y theo thứ tự là

A. CH3COOH, CH3COOCH3

B. CH32CHOH, HCOOCH3

C. HCOOCH3, CH3COOH.

D. CH3COOH, HCOOCH3

Câu 6:

Một loại hóa học Khủng chỉ bao gồm panmitin và stearin. Đun nóng  42,82 kilogam hóa học Khủng bên trên với NaOH, lượng glixerol chiếm được 4,6 kilogam. % theo gót lượng của nhì trieste nhập hóa học Khủng bên trên là:

A. 40% và 60%  

B. 36,55% và 63.45%

C. 42,15% và 57,85%.

D. 37,65% và 62,35%.

Xem thêm: ước

TÀI LIỆU VIP VIETJACK