chất điểm đổi chiều khi

Câu hỏi:

11/10/2019 155,222

Bạn đang xem: chất điểm đổi chiều khi

B. lực kéo về đích vì chưng ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực to.

Đáp án chủ yếu xác

D. lực kéo về có tính rộng lớn rất rất tè.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Trong xê dịch điều tiết, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động bên trên địa điểm biên phỏng cực to. Tại phía trên phỏng chếch đối với tâm của xê dịch lớn số 1 nên lực kéo về F = kx = kA = max. Do cơ, lực kéo về đạt cực to.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật xê dịch điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là fake động

A. nhanh chóng dần dần đều.

B. lờ đờ dần dần đều.

C. nhanh chóng dần dần.

D. lờ đờ dần dần.

Câu 2:

Một vật nhỏ xê dịch điều tiết theo dõi một trục cố định và thắt chặt. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong đàng hình sin.

B. Lực kéo về tính năng vô vật ko thay đổi.

C. Li phỏng của vật tỉ trọng với thời hạn xê dịch.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong đoạn trực tiếp.

Câu 3:

Chọn Kết luận đúng lúc nói tới xê dịch điều hoà của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc.

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

Xem thêm: soạn chích bông ơi

B. Quỹ đạo là một trong đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là một trong đàng hình sin.

Câu 4:

Năng lượng của một vật xê dịch điều hòa

A. đổi mới thiên tuần trả theo dõi thời hạn với chu kì vì chưng chu kì xê dịch của vật.

B. vì chưng động năng của vật Khi đổi mới thiên.

C. đổi mới thiên tuần trả theo dõi thời hạn với chu kì vì chưng nửa chu kì xê dịch của vật.

D. vì chưng động năng của vật Khi vật qua quýt địa điểm cân đối.

Câu 5:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực tính năng có tính rộng lớn rất rất đại

B. Lực tính năng thay đổi chiều

C. Lực tính năng có tính rộng lớn rất rất tiểu 

D. Lực tính năng vì chưng không

Câu 6:

Dao động tắt dần dần là một trong xê dịch có

A. chu kì tăng tỉ trọng với thời hạn.

B. biên phỏng thay cho thay đổi liên tiếp.

C. quái sát cực to.

Xem thêm: soạn văn 7 những kinh nghiệm dân gian về thời tiết

D. biên phỏng hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.