câu chuyện hộp bút của na

Đọc mẩu chuyện tiếp sau đây và triển khai đòi hỏi. Hộp cây viết của Na. Trong vỏ hộp cây viết bé xíu nhỏ phổ biến lao xao

2.7k 15/06/2023

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 58 Câu 3Đọc mẩu chuyện tiếp sau đây và triển khai đòi hỏi.

Bạn đang xem: câu chuyện hộp bút của na

Hộp cây viết của Na

Trong vỏ hộp cây viết bé xíu nhỏ phổ biến lao xao. Na ghé tai nghe, phổ biến cây viết chì:

- Tớ được sử dụng tối đa nên tớ chỉ từ một mẩu.

Có giờ đồng hồ tẩy đáp lại:

- Tớ toàn vụn tẩy vì như thế chữa trị mang đến cậu. Tớ cần thiết nhất. Thước kẻ lên tiếng:

- Tớ mới nhất cần thiết. Tớ được sử dụng nhiều đến mức độ nhòa không còn cả số.

Na hồi hộp cởi vỏ hộp cây viết. Cô bé xíu thì thầm thì:

- Ai cũng cần thiết vì như thế đều là bạn tri kỷ của tớ.

(Theo An Hạnh)

a. Hỏi – đáp về những anh hùng vô mẩu chuyện bên trên.

M: - Trong vỏ hộp cây viết, ai được sử dụng nhiều đến mức độ nhòa không còn cả số?

- Thước kẻ được sử dụng nhiều đến mức độ nhòa không còn cả số.

Xem thêm: bài tập đặt nhân tử chung có đáp án

b. Ghi lại 1 – 2 thắc mắc em và các bạn một vừa hai phải triển khai phía trên.

Phương pháp giải:

Em phụ thuộc kiểu mẫu để tại vị thắc mắc và vấn đáp.

Trả điều

- Trong vỏ hộp cây viết, ai được sử dụng đến mức độ chỉ từ một mẩu?

- Bút chò được sử dụng nhiều đến mức độ chỉ từ một mẩu.

- Trong vỏ hộp cây viết, ai được sử dụng đến mức độ chỉ từ toàn vụn?

- Tẩy là dụng cụ được sử dụng chỉ từ toàn vụn.

Xem thêm thắt những bài xích giải SGK Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 Bài 10: Con đàng cho tới trường

 Bài 11: Lời giải toán quánh biệt

 Bài 12: Bài luyện thực hiện văn

Xem thêm: bài 11 định lí và chứng minh định lí

 Bài 13: Yên tay cô giáo

 Bài 14: Cuộc họp của chữ viết

 Bài 15: Thư viện