cám ơn

From Wiktionary, the không tính tiền dictionary

Bạn đang xem: cám ơn

Jump vĩ đại navigation Jump vĩ đại search

Vietnamese[edit]

Alternative forms[edit]

 • cảm ơn

Etymology[edit]

Non-Sino-Vietnamese reading of Chinese 感恩 (to be grateful, SV: cảm ân). Compare cảm ơn.

Pronunciation[edit]

 • (Hà Nội) IPA(key): [kaːm˧˦ ʔəːn˧˧]
 • (Huế) IPA(key): [kaːm˦˧˥ ʔəːŋ˧˧]
 • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [kaːm˦˥ ʔəːŋ˧˧]

Verb[edit]

cám ơn • (敢恩, 感恩)

 1. to thank

  (Cháu/Con) cám ơn cô.

  (I'd lượt thích to) thank you.

  Cám ơn chú cút con cái.

  Go ahead and thank him.

  Cám ơn những anh đã sắp tới đây.

  Thank you all for coming.

  (Con) cám ơn u đã sinh trở thành và nuôi nấng con cái.

  Xem thêm: chương trình toán lớp 6

  Mother, thank you for bearing and rearing mạ.

  Cám ơn vì bức thư của em.

  Thank you for your letter.

  Cám ơn (rất) nhiều (nhé/nha).

  Many thanks. / Thank you very much. / Merci beaucoup.

  Chân trở thành cám ơn.

  I'd lượt thích vĩ đại express my deep gratitude.

  Xin cám ơn người xem.

  I'd lượt thích vĩ đại thank everyone.
  • [2012, Joe Ruelle, “Chuyện tôi, Mỹ Tâm và nước mắm nam ngư Phú Quốc [The Story about Me, Mỹ Tâm and Phú Quốc Fish Sauce]”, in Ngược chiều vun vút [Whooshing toward the Other Way]‎[1]:

   Anh vẫn ghi nhớ lượt thứ nhất lên Sảnh khấu tặng hoa mang đến em. Em cười cợt duyên, thưa “cảm ơn”. Ôi, khi cơ em ko thể hiểu anh xúc động như vậy nào! Anh coi toàn bộ những clip phỏng vấn của em bên trên truyền hình, coi cút xem xét lại, và anh thấy em luôn luôn chỉ thưa “cám ơn” – tức chữ “cám” với vệt sắc. Nhưng chắc chắn rằng, một trăm xác suất, khi bản thân bắt gặp nhau bên trên Sảnh khấu ngày hôm cơ em đang được thưa “cảm ơn” với anh, chữ “cảm” với vệt căn vặn. […] Điều em ham muốn thưa (nhưng ko thể thưa được trước đám đông) là em cảm nhận thấy quan trọng đặc biệt tuyệt hảo với anh, đặc biệt ham muốn hiểu thêm về anh, ham muốn “hỏi” anh thật nhiều chuyện.

   Xem thêm: một bài thuyết trình mẫu

   I still remember the first time I went onstage and gave you flowers. You smiled elegantly, and you said “cảm ơn”. Oh, you wouldn’t have known how touched I was then! I’d watched all of your interviews on TV, all over and over again, and I’d noticed you’d always said “cám ơn” – the “cám” with the sắc tone. But I’m one hundred percent sure that, at the moment we met onstage that day, you said “cảm ơn” vĩ đại mạ, with the “cảm” with the hỏi tone. […] What you wanted vĩ đại profess (but couldn’t in front of the whole crowd) was that you felt especially impressed by mạ, that you wanted vĩ đại know a lot more about mạ, that you wanted vĩ đại “hỏi” (ask) mạ about a lot of things.]

Usage notes[edit]

 • Similar vĩ đại chào, chúc and xin lỗi, a subject is not needed, if you're the one who's doing the thanking. Even young children can get away without a subject.
 • Unlike chào and chúc, only compatible with xin, not kính. Thus, xin cám ơn, not *kính cám ơn.
 • The difference between cám ơn and cảm ơn is not all clear-cut, and it's largely based on personal preference or gut feelings. Some may insist that cám ơn is more colloquial, others may insist cảm ơn is somehow more "correct", others still may insist that the former feels more northern and the latter more southern.
 • In quick speech, the tone of cám may be weakly enunciated and the glottal stop of ơn may be dropped, yielding [kaməːn] with a shorter sắc tone.

See also[edit]

 • không với gì
 • không gì đâu
 • không sao đâu
 • báo ơn
 • cảm tạ
 • cám cảnh
 • giã ơn
 • hàm ơn
 • làm ơn
 • mang ơn
 • tạ ơn
 • trả ơn

References[edit]

 • Jean-Louis Taberd (1838), Dictionarium Anamitico-Latinum, p. 41.
 • Vũ Văn Kính (1991), Tự Điển Chữ Nôm.