cảm kháng của quận cảm cho ta biết điều gì

Cảm kháng của cuộn cảm cho tới tao biết điều gì

21.8k 24/07/2023

Đề bài: Cảm kháng của cuộn cảm cho tới tao biết điều gì? 

Bạn đang xem: cảm kháng của quận cảm cho ta biết điều gì

A. Cho biết mức chừng cản ngăn loại năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

B. Cho biết cường độ cản ngăn loại năng lượng điện xoay chiều của cuộn cảm.

C. Cho biết kĩ năng thu thập tích điện năng lượng điện ngôi trường của cuộn cảm.

D. Cho biết kĩ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm.

Xem thêm: trình bày quá trình hình thành và phát triển của vương quốc lào

Trả lời nói

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: A

Xem thêm: gai thoi nay mat trinh

Cảm kháng của cảm kháng cho tới tao biết cường độ cản ngăn loại năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

Câu căn vặn nằm trong chủ thể

Ánh sáng sủa mặt mày trời là độ sáng Trắng. Kết luận này sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo ra thành Câu 27. Ánh sáng sủa mặt mày trời là độ sáng Trắng. Kết luận này sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo ra trở thành. C. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color cánh sen, vàng, lam phù hợp trở thành. D. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím phù hợp trở thành.

136 5 mon trước


Xem vớ cả