cách tính góc alpha

Với giải Bài 4 trang 148 sgk Toán lớp 10 Đại số được biên soạn lời nói giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện môn Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải Toán 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bạn đang xem: cách tính góc alpha

Video Giải Bài 4 trang 148 Toán lớp 10 Đại số

Bài 4 trang 148 Toán lớp 10 Đại số: Tính những độ quý hiếm lượng giác của góc α, nếu

a) cosα=413 và 0<α<π2;

b) sinα=0,7 và π<α<3π2;

c) tanα=157 và π2<α<π;

d) cotα=3 và 3π2<α<2π.

Lời giải:

a) Do 0<α<π2 nên sinα>0

Ta có:

sin2α+cos2α=1

sin2α=1cos2α

=14132=153169

sinα=153169=31713

Suy ra:

tanα=sinαcosα=31713:413=3174

cotα=cosαsinα=413:31713=41751

b) Vì π<α<3π2 nên cosα<0

Ta có:

sin2α+cos2α=1

cos2α=1sin2α

=1(0,7)2=0,51

cosα=5110

Suy ra:

tanα=sinαcosα=0,75110=751

cotα=cosαsinα=151100,7=517

c) Vì π2<α<π nên sinα>0, cosα<0, tanα<0, cotα<0

Ta có:

tanαcotα=1

Xem thêm: chỉ số mid

cotα=1tanα=1157=715

1cos2α=1+tan2α

cos2α=11+tan2α

=11+1572=49274

cosα=7274

tanα=sinαcosα

sinα=tanαcosα

=1577274=15274

d) Vì 3π2<α<2π nên sinα<0, cosα>0, tanα<0, cotα<0

Ta có:

tanαcotα=1

tanα=1cotα=13=13

1cos2α=1+tan2α

cos2α=11+tan2α

=11+132=910

cosα=310

tanα=sinαcosα

sinα=tanαcosα

sinα=13310=110

Xem tăng lời nói giải bài xích tập luyện Toán lớp 10 hoặc, cụ thể khác:

Hoạt động 1 trang 141 Toán 10 Đại số: Nhắc lại định nghĩa độ quý hiếm lượng giác...

Hoạt động 2 trang 142 Toán 10 Đại số: Tính...

Hoạt động 3 trang 143 Toán 10 Đại số: Từ tấp tểnh nghĩa  và ...

Hoạt động 4 trang 145 Toán 10 Đại số: Từ chân thành và ý nghĩa hình học tập của  và ...

Hoạt động 5 trang 145 Toán 10 Đại số: Từ khái niệm của  và ...

Hoạt động 6 trang 148 Toán 10 Đại số: Tính cos(11π4)...

Bài 1 trang 148 Toán 10 Đại số: Có cung  nào mà  nhận...

Xem thêm: bài 10 thực hành đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất

Bài 2 trang 148 Toán 10 Đại số: Các đẳng thức sau hoàn toàn có thể đồng...

Bài 3 trang 148 Toán 10 Đại số: Cho . Xác tấp tểnh lốt...

Bài 5 trang 148 Toán 10 Đại số: Tính , biết...