cách chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp

Viết những giao hội tại đây bên dưới dạng đã cho thấy đặc điểm đặc thù cho những phần tử

5.6k 12/06/2023

Bài 2 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những giao hội tại đây bên dưới dạng đã cho thấy đặc điểm đặc thù cho những phần tử:

Bạn đang xem: cách chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp

a) Tập thích hợp A = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

b) Tập thích hợp B những nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 0;

c) Tập thích hợp C những nghiệm của phương trình 2x – hắn = 6.

Trả câu nói.

a) Tập thích hợp A = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

Theo cơ hội đã cho thấy đặc điểm đặc thù, tao viết:

A = {x ∈ ℕ| x là ước của 18}

b) Tập thích hợp B những nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 0;

Theo cơ hội đã cho thấy đặc điểm đặc thù, tao viết

B = {x  ℝ | x > 12}.

Xem thêm: sự trao đổi nước ở thực vật c4 khác với thực vật c3 như thế nào

c) Tập thích hợp C những nghiệm của phương trình 2x – hắn = 6.

Theo cơ hội đã cho thấy đặc điểm đặc thù, tao viết:

C = {(x; y)| x, y  ℝ, 2x – hắn = 6}.

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác tập luyện SGK Toán lớp 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2: Tập hợp

Bài 3: Các phép tắc toán bên trên tập luyện hợp

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 4 looking back trang 48

Bài tập luyện cuối chương 1

Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn

Bài 2: Hệ bất phương trình hàng đầu nhì ẩn