các vị thần ấn độ

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Bạn đang xem: các vị thần ấn độ

Ví dụ về những vị thần Hindu (từ bên trên xuống): Brahma, Saraswati, Lakshmi, Vishnu, Shiva, Durga, Harihara và Ardhanarishvara.
Một phần của loạt bài xích về
Ấn Độ giáo
 • Tín đồ
 • Lịch sử

Giáo lý

Thế giới quan
 • Vũ trụ học tập chặn Độ giáo
 • Niên ĐH chặn Độ giáo
 • Thần thoại học tập chặn Độ giáo
Thực thể tối cao
 • Đại ngã
 • Om
Thần
 • Ishvara
 • Các vị thần
 • Thần và giới tính
Trần thế
 • Tự ngã
 • Ảo ảnh
 • Nghiệp
 • Luân hồi
 • Purusharthas
  • Pháp
  • Artha
  • Dục
  • Thoát
Luân lý học
 • Niti shastra
 • Yamas
 • Niyama
 • Ahimsa
 • Asteya
 • Aparigraha
 • Brahmacharya
 • Satya
 • Damah
 • Dayā
 • Akrodha
 • Ārjava
 • Santosha
 • Tapas
 • Svādhyāya
 • Shaucha
 • Mitahara
 • Dāna
Giải thoát
 • Bhakti yoga
 • Jnana yoga
 • Karma yoga

Trường phái

6 phe phái chủ yếu thống
 • Samkhya
 • Yoga
 • Nyaya
 • Vaisheshika
 • Mimamsa
 • Vedanta
  • Advaita
  • Dvaita
  • Vishishtadvaita
Các phe phái khác
 • Pasupata
 • Saiva
 • Pratyabhijña
 • Raseśvara
 • Pāṇini Darśana
 • Charvaka

Các vị thần

Tam thần chặn giáo
 • Brahma
 • Vishnu
 • Shiva

Các Nam thần / Nữ thần khác
 • Vệ Đà
 • Indra
 • Agni
 • Prajapati
 • Rudra
 • Devi
 • Saraswati
 • Ushas
 • Varuna
 • Vayu
 • Hậu Vệ Đà
 • Durga
 • Ganesha
 • Hanuman
 • Kali
 • Kartikeya
 • Krishna
 • Lakshmi
 • Parvati
 • Radha
 • Rama
 • Shakti
 • Sita

Các văn bản

Các cỗ kinh

Vệ Đà
 • Độc Tụng Vệ Đà
 • Tế Tự Vệ Đà
 • Ca Vịnh Vệ Đà
 • Nhương Tai Vệ Đà
Kinh luận giải Vệ Đà
 • Samhita
 • Brahmana
 • Aranyaka
 • Áo nghĩa thư
Các Áo nghĩa thư
 • Độc Tụng Vệ Đà:
 • Aitareya
 • Kaushitaki
 • Tế Tự Vệ Đà:
 • Brihadaranyaka
 • Isha
 • Taittiriya
 • Katha
 • Shvetashvatara
 • Maitri
 • Ca Vịnh Vệ Đà:
 • Chandogya
 • Kena
 • Nhương Tai Vệ Đà:
 • Mundaka
 • Mandukya
 • Prashna
Các kinh khác
 • Bhagavad Gita
 • Agama (Ấn Độ giáo)

Các văn phiên bản khác

Các kinh Vedanga
 • Shiksha
 • Chandas
 • Vyakarana
 • Nirukta
 • Kalpa
 • Jyotisha
Các kinh Purana
 • Vishnu Purana
 • Bhagavata Purana
 • Nāradeya Purana
 • Vāmana Purana
 • Matsya Purana
 • Garuda Purana
 • Brahma Purana
 • Brahmānda Purana
 • Brahma Vaivarta Purana
 • Bhavishya Purana
 • Padma Purana
 • Agni Purana
 • Shiva Purana
 • Linga Purana
 • Kūrma Purana
 • Skanda Purana
 • Varaha Purana
 • Mārkandeya Purana
Sử thi
 • Ramayana
 • Mahabharata
Các kinh Upaveda
 • Ayurveda
 • Dhanurveda
 • Gandharvaveda
 • Sthapatyaveda
Các kinh luận và kinh tạng
 • Dharma Shastra
 • Artha Śastra
 • Kamasutra
 • Brahma Sutras
 • Samkhya Sutras
 • Mimamsa Sutras
 • Nyāya Sūtras
 • Vaiśeṣika Sūtra
 • Yoga Sutras
 • Pramana Sutras
 • Charaka Samhita
 • Sushruta Samhita
 • Natya Shastra
 • Panchatantra
 • Divya Prabandha
 • Tirumurai
 • Ramcharitmanas
 • Yoga Vasistha
 • Swara yoga
 • Shiva Samhita
 • Gheranda Samhita
 • Panchadasi
 • Stotra
 • Sutras

Phân loại văn bản

 • Śruti Smriti
 • Niên biểu những văn phiên bản chặn Độ giáo

Thực hành

Thờ phụng

 • Puja
 • Đền thờ
 • Murti
 • Bhakti
 • Japa
 • Bhajana
 • Yajna
 • Homa
 • Vrata
 • Prāyaścitta
 • Tirtha
 • Tirthadana
 • Matha
 • Nritta-Nritya
Thiền và Ba thí
 • Tapa
 • Dhyana
 • Dāna
Yoga
 • Asana
 • Hatha yoga
 • Jnana yoga
 • Bhakti yoga
 • Karma yoga
 • Raja yoga
 • Garbhadhana
 • Pumsavana
 • Simantonayana
 • Jatakarma
 • Namakarana
 • Nishkramana
 • Annaprashana
 • Chudakarana
 • Karnavedha
 • Vidyarambha
 • Upanayana
 • Keshanta
 • Ritushuddhi
 • Samavartana
 • Vivaha
 • Antyeshti
Ashrama Dharma
 • Ashrama: Brahmacharya
 • Grihastha
 • Vanaprastha
 • Sannyasa

Lễ hội

 • Diwali
 • Holi
 • Shivaratri
 • Navaratri
  • Durga Puja
  • Ramlila
  • Vijayadashami-Dussehra
 • Raksha Bandhan
 • Ganesh Chaturthi
 • Vasant Panchami
 • Rama Navami
 • Janmashtami
 • Onam
 • Makar Sankranti
 • Kumbha Mela
 • Pongal
 • Ugadi
 • Vaisakhi
  • Bihu
  • Puthandu
  • Vishu
 • Ratha Yatra

Guru, bậc giác ngộ, triết gia

Cổ đại
 • Agastya
 • Angiras
 • Aruni
 • Ashtavakra
 • Atri
 • Bharadwaja
 • Gotama
 • Jamadagni
 • Jaimini
 • Kanada
 • Kapila
 • Kashyapa
 • Pāṇini
 • Patanjali
 • Raikva
 • Satyakama Jabala
 • Valmiki
 • Vashistha
 • Vishvamitra
 • Vyasa
 • Yajnavalkya
Trung đại
 • Nayanars
 • Alvars
 • Adi Shankara
 • Basava
 • Akka Mahadevi
 • Allama Prabhu
 • Siddheshwar
 • Jñāneśvar
 • Chaitanya
 • Gangesha Upadhyaya
 • Gaudapada
 • Gorakshanath
 • Jayanta Bhatta
 • Kabir
 • Kumarila Bhatta
 • Matsyendranath
 • Mahavatar Babaji
 • Madhusudana
 • Madhva
 • Haridasa Thakur
 • Namdeva
 • Nimbarka
 • Prabhakara
 • Raghunatha Siromani
 • Ramanuja
 • Sankardev
 • Purandara Dasa
 • Kanaka Dasa
 • Ramprasad Sen
 • Jagannatha Dasa
 • Vyasaraya
 • Sripadaraya
 • Raghavendra Swami
 • Gopala Dasa
 • Śyāma Śastri
 • Vedanta Desika
 • Tyagaraja
 • Tukaram
 • Tulsidas
 • Vachaspati Mishra
 • Vallabha
 • Vidyaranya
Hiện đại
 • Aurobindo
 • Coomaraswamy
 • Bhaktivinoda Thakur
 • Chinmayananda
 • Dayananda Saraswati
 • Mahesh Yogi
 • Krishnananda Saraswati
 • Narayana Guru
 • Prabhupada
 • Ramakrishna
 • Ramana Maharshi
 • Radhakrishnan
 • Sarasvati
 • Sivananda
 • U. G. Krishnamurti
 • Sai Baba
 • Vivekananda
 • Nigamananda
 • Yogananda
 • Ramachandra Dattatrya Ranade
 • Tibbetibaba
 • Trailanga

Chủ đề khác

 • Ấn Độ giáo Bali
 • Lịch
 • Chỉ trích
 • Giáo phái
 • Hình tượng
 • Thần thoại
 • Chủ nghĩa dân tộc (Hindutva)
 • Địa điểm hành hương
 • Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo / và Phật giáo / và Sikh giáo / và Do Thái giáo / và Cơ Đốc giáo / và Hồi giáo
 • Ấn Độ giáo theo dõi vương quốc, chặn Độ, Nepal, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka, Trung Quốc, Myanmar
 • Thuật ngữ
 • Đại cương
 • x
 • t
 • s

Các vị thần Hindu là những phái mạnh thần và phái nữ thần vô chặn Độ giáo. Các thuật ngữ và văn bia cho những vị thần trong số truyền thống lịch sử của chặn Độ giáo là không giống nhau, với những thương hiệu thần không giống nhau bao hàm Deva, Devi, Ishvara, Ishvari, Bhagavān và Bhagavati.[1][2] [note 1]

Các vị thần của chặn Độ giáo đang được cải tiến và phát triển kể từ thời kỳ Vệ đà (thiên niên kỷ thứ hai TCN) qua chuyện thời trung thế kỉ (thiên niên kỷ loại 1), theo dõi điểm ở Nepal, chặn Độ và Khu vực Đông Nam Á, và qua chuyện những truyền thống lịch sử phong phú của chặn Độ giáo.[3][4] Các vị thần Hindu định nghĩa không giống nhau từ là 1 vị thần cá thể như vô Yoga học tập của triết học tập Hindu,[5][6] cho tới 33 vị thần Vệ Đà,[7] cho tới hàng ngàn thần Puranas của chặn Độ giáo.[8] Minh họa của những vị thần rộng lớn bao hàm Parvati, Vishnu, Sri (Lakshmi), Shiva, Sati, Brahma và Saraswati. Những vị thần này còn có những tính cơ hội riêng không liên quan gì đến nhau và phức tạp, tuy nhiên thường sẽ là những góc nhìn của và một Thực bên trên tối thượng được gọi là Brahman.[9] [note 2] Từ thời cổ kính, phát minh về việc tương tự và đã được ấp ủ mang đến vớ khắp cơ thể chặn giáo, trong số văn phiên bản của chính nó và vô kiệt tác chạm trổ thiên niên kỷ loại 1 với những định nghĩa như Harihara (Half Vishnu, Half Shiva) [10] và Ardhanārīshvara (một nửa Shiva, 50% Parvati),[11] với những lịch sử một thời và thông thường thờ phối hợp bọn chúng lại cùng nhau, tuyên thân phụ bọn chúng như là nhau.[12][13][14] Các vị thần rộng lớn đang được truyền hứng thú cho những truyền thống lịch sử chặn Độ giáo của riêng rẽ chúng ta, ví dụ như Vaishnavism, Shaivism và Shaktism, tuy nhiên với thần thoại cổ xưa công cộng, ngữ pháp nghi hoặc lễ, thần học tập, định đề và nhiều thần giáo.[15][16][17] Một số truyền thống lịch sử Hindu, như Smartism kể từ thiên niên kỷ AD thân ái 1st, đang được bao hàm nhiều vị thần rộng lớn như bộc lộ của Saguna Brahman, và như là 1 trong phương tiện đi lại nhằm triển khai những Nirguna Brahman.[18][19][20]

Các vị thần Hindu được đại diện thay mặt với những hình tượng và anicons không giống nhau, trong số hình ảnh và kiệt tác chạm trổ, được gọi là Murtis và Pratimas.[21][22] Một số truyền thống lịch sử chặn Độ giáo, như Charvakas cổ kính, đang được chưng vứt toàn bộ những vị thần và định nghĩa về thần hoặc phái nữ thần,[23][24][25] trong những khi những trào lưu thời nằm trong địa Anh thế kỷ 19 như Arya Samaj và Brahmo Samaj kể từ chối những vị thần và gật đầu những định nghĩa độc thần tương tự động giống như những tôn giáo Áp-ra-ham.[26][27] Các vị thần Hindu và đã được chuyển sang trong số tôn giáo khác ví như Jaina giáo,[28] và ở những điểm bên phía ngoài chặn Độ, như đa số là Phật giáo Thái Lan và Nhật Bản, điểm chúng ta nối tiếp được kính trọng trong số thông thường miếu hoặc thẩm mỹ điểm.[29][30][31]

Trong những văn phiên bản chặn Độ giáo thời cổ kính và trung thế kỉ, khung hình thế giới được tế bào miêu tả như 1 ngôi thông thường,[32][33] và những vị thần được tế bào miêu tả là những phần trú ngụ phía trong đó, trong những khi Brahman (Hiện thực vô cùng, Thiên Chúa) [18][34] được tế bào miêu tả là như là nhau, hoặc với thực chất tương tự động, như Atman (bản thân ái, linh hồn), nhưng mà người chặn giáo tin tưởng là vĩnh cửu và trong những loại vật.[35][36][37] Các vị thần vô chặn Độ giáo cũng phong phú như truyền thống lịch sử của chính nó, và một người theo dõi đạo Hindu rất có thể lựa chọn là nhiều thần, phiếm thần, độc thần, độc đạo, bất khả tri, vô thần hoặc nhân bản.[38][39]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ For translation of deva in singular noun khuông as "a deity, god", and in plural khuông as "the gods" or "the heavenly or shining ones", see: Monier-Williams 2001, tr. 492 and Renou 1964, tr. 55
 2. ^ [a] Hark, Lisa; DeLisser, Horace (2011). Achieving Cultural Competency. John Wiley & Sons. Three gods, Brahma, Vishnu, and Shiva, and other deities are considered manifestations of and are worshipped as incarnations of Brahman.
  [b] Toropov & Buckles 2011: The members of various Hindu sects worship a dizzying number of specific deities and follow innumerable rites in honor of specific gods. Because this is Hinduism, however, its practitioners see the profusion of forms and practices as expressions of the same unchanging reality. The panoply of deities are understood by believers as symbols for a single transcendent reality.
  [d] Orlando O. Espín, James B. Nickoloff (2007). An Introductory Dictionary of Theology and Religious Studies. Liturgical Press. While Hindus believe in many devas, many are monotheistic to tát the extent that they will recognise only one Supreme Being, a God or Goddess who is the source and ruler of the devas.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Radhakrishnan and Moore (1967, Reprinted 1989), A Source Book in Indian Philosophy, Princeton University Press, ISBN 978-0691019581, pages 37-39, 401-403, 498-503
 2. ^ Mircea Eliade (2009), Yoga: Immortality and Freedom, Princeton University Press, ISBN 978-0691142036, pages 73-76
 3. ^ Nicholas Gier (2000), Spiritual Titanism: Indian, Chinese, and Western Perspectives, State University of Thành Phố New York Press, ISBN 978-0791445280, pages 59-76
 4. ^ Jeaneane D. Fowler (2012), The Bhagavad Gita, Sussex Academic Press, ISBN 978-1845193461, pages 253-262
 5. ^ Renou 1964
 6. ^ Mike Burley (2012), Classical Samkhya and Yoga - An Indian Metaphysics of Experience, Routledge, ISBN 978-0415648875, page 39-41;

  Lloyd Pflueger, Person Purity and Power in Yogasutra, in Theory and Practice of Yoga (Editor: Knut Jacobsen), Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120832329, pages 38-39;

  Kovoor T. Behanan (2002), Yoga: Its Scientific Basis, Dover, ISBN 978-0486417929, pages 56-58

 7. ^ George Williams (2008), A Handbook of Hindu Mythology, Oxford University Press, ISBN 978-0195332612, pages 90, 112
 8. ^ Sanjukta Gupta (2013), Lakṣmī Tantra: A Pāñcarātra Text, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120817357, page 166
 9. ^ Knut Jacobsen (2008), Theory and Practice of Yoga: 'Essays in Honour of Gerald James Larson, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120832329, pages 77-78
 10. ^ David Leeming (2001), A Dictionary of Asian Mythology, Oxford University Press, ISBN 978-0195120530, page 67
 11. ^ Ellen Goldberg (2002), The Lord who is half woman: Ardhanārīśvara in Indian and feminist perspective, State University of Thành Phố New York Press, ISBN 0-791453251, pages 1–4
 12. ^ TA Gopinatha Rao (1993), Elements of Hindu Iconography, Vol. 2, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120808775, pages 334-335
 13. ^ Fred Kleiner (2012), Gardner's Art through the Ages: A Global History, Cengage, ISBN 978-0495915423, pages 443-444
 14. ^ Cynthia Packert Atherton (1997), The Sculpture of Early Medieval Rajasthan, Brill, ISBN 978-9004107892, pages 42-46
 15. ^ Lance Nelson (2007), An Introductory Dictionary of Theology and Religious Studies (Editors: Orlando O. Espín, James B. Nickoloff), Liturgical Press, ISBN 978-0814658567, pages 562-563
 16. ^ Julius J. Lipner (2009), Hindus: Their Religious Beliefs and Practices, 2nd Edition, Routledge, ISBN 978-0-415-45677-7, pages 371-375
 17. ^ Frazier, Jessica (2011). The Continuum Companion to tát Hindu Studies. London: Continuum. tr. 1–15. ISBN 978-0-8264-9966-0.
 18. ^ a b For dualism school of Hinduism, see: Francis X. Clooney (2010), Hindu God, Christian God: How Reason Helps Break Down the Boundaries between Religions, Oxford University Press, ISBN 978-0199738724, pages 51-58, 111-115;

  For monist school of Hinduism, see: B. Martinez-Bedard (2006), Types of Causes in Aristotle and Sankara, Thesis - Department of Religious Studies (Advisors: Kathryn McClymond and Sandra Dwyer), Georgia State University, pages 18-35 Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không khớp lệ: thương hiệu “fxclooney” được xác định rõ rất nhiều lần, từng đợt với nội dung khác

 19. ^ Michael Myers (2000), Brahman: A Comparative Theology, Routledge, ISBN 978-0700712571, pages 124-127
 20. ^ Thomas Padiyath (2014), The Metaphysics of Becoming, De Gruyter, ISBN 978-3110342550, pages 155-157
 21. ^ “pratima (Hinduism)”. Encyclopædia Britannica. Truy cập ngày 21 mon 8 năm 2011.
 22. ^ PK Acharya, An Encyclopedia of Hindu Architecture, Oxford University Press, page 426
 23. ^ V. V. Raman (2012), Hinduism and Science: Some Reflections, Zygon - Journal of Religion and Science, 47(3): 549–574, Quote (page 557): "Aside from nontheistic schools lượt thích the Samkhya, there have also been explicitly atheistic schools in the Hindu tradition. One virulently anti-supernatural system is/was the so-called Charvaka school."
 24. ^ John Clayton (2010), Religions, Reasons and Gods: Essays in Cross-cultural Philosophy of Religion, Cambridge University Press, ISBN 978-0521126274, page 150
 25. ^ A Goel (1984), Indian philosophy: Nyāya-Vaiśeṣika and modern science, Sterling, ISBN 978-0865902787, pages 149-151;

  R. Collins (2000), The Sociology of Philosophies, Harvard University Press, ISBN 978-0674001879, page 836

  Xem thêm: cạnh huyền tam giác vuông

 26. ^ Naidoo, Thillayvel (1982). The Arya Samaj Movement in South Africa. Motilal Banarsidass. tr. 158. ISBN 81-208-0769-3.
 27. ^ Glyn Richards (1990), The World's Religions: The Religions of Asia (Editor: Friedhelm Hardy), Routledge, ISBN 978-0415058155, pages 173-176
 28. ^ John E. Cort (1998), Open Boundaries: Jain Communities and Cultures in Indian History, State University of Thành Phố New York Press, ISBN 978-0791437865, pages 218-220
 29. ^ Hajime Nakamura (1998), A Comparative History of Ideas, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120810044, pages 26-33
 30. ^ Ellen London (2008), Thailand Condensed: 2,000 Years of History & Culture, Marshall Cavendish, ISBN 978-9812615206, page 74
 31. ^ Trudy Ring et al. (1996), International Dictionary of Historic Places: Asia and Oceania, Routledge, ISBN 978-1884964046, page 692
 32. ^ Jean Holm and John Bowker (1998), Sacred Place, Bloomsbury Academic, ISBN 978-0826453037, pages 76-78
 33. ^ Michael Coogan (2003), The Illustrated Guide to tát World Religions, Oxford University Press, ISBN 978-0195219975, page 149
 34. ^ Jeffrey Brodd & (2003). World Religions. Winona, MN: Saint Mary's Press. ISBN 978-0-88489-725-5.Quản lý CS1: dùng thông số người sáng tác (liên kết)
 35. ^ Monier-Williams 1974
 36. ^ John Koller (2012), Routledge Companion to tát Philosophy of Religion (Editors: Chad Meister, Paul Copan), Routledge, ISBN 978-0415782944, pages 99-107
 37. ^ R Prasad (2009), A Historical-developmental Study of Classical Indian Philosophy of Morals, Concept Publishing, ISBN 978-8180695957, pages 345-347
 38. ^ Lester Kurtz (ed.), Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, ISBN 978-0123695031, Academic Press, 2008
 39. ^ M. K. Gandhi, The Essence of Hindu, Editor: V. B. Kher, Navajivan Publishing, see page 3; According to tát Gandhi, "a man may not believe in God and still đường dây nóng himself a Hindu."