các bài tập về số liền trước liền sau

mamnontuthuc.edu.vn van giới thiệu: Tia số, số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Toán lớp 2. Đây được xem là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích, chung chúng ta học viên ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng tiếp tục học tập, tự động rèn luyện nhằm mục tiêu học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 2, giải bài xích tập dượt Toán lớp 2 chất lượng tốt rộng lớn. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể nội dung bài viết tiếp sau đây.

Kiến thức cần thiết nhớ

1. Tia số

Bạn đang xem: các bài tập về số liền trước liền sau

Có thể màn biểu diễn những số trên tia số:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau sách Kết nối tri thức

+ Mỗi số ứng với cùng một vạch bên trên tia số. Các số được bố trí theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

+ Số 0 ở vạch trước tiên. Số 0 là số bé nhỏ nhất.

+ Trên tia số, từng số (trừ số 0) tiếp tục to hơn những số ở phía bên trái nó và nhỏ hơn những số ở ở bên phải nó.

2. Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau sách Kết nối tri thức

Số ngay tắp lự trước của 4 là 3. Số ngay tắp lự sau của 4 là 5.

+ Số ngay tắp lự trước của một số trong những là số tầm thường số đó 1 đơn vị chức năng.

+ Số ngay tắp lự sau của một số trong những là số tầm thường số đó 1 đơn vị chức năng.

Dạng 1. Điền số phù hợp nhập tia số

Phương pháp giải:

Ví dụ: Điền những số phù hợp nhập dù trống:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau sách Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau sách Kết nối tri thức

Dạng 2. Quan sát tia số, vấn đáp câu hỏi

Phương pháp giải:

Ví dụ: Tìm bên trên tia số:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau sách Kết nối tri thức

a) Những số nhỏ hơn 3.

b) Những số vừa phải to hơn 5 vừa phải nhỏ hơn 10.

Lời giải:

a) Những số nhỏ hơn 3 là 0, 1, 2.

b) Những số vừa phải to hơn 5 vừa phải nhỏ hơn 10 là 6, 7, 8, 9.

Dạng 3. Tìm số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau

Phương pháp giải:

Ví dụ: Đ, S?

a) Số ngay tắp lự trước của 53 là 52. ⍰                          b) Số ngay tắp lự sau của 94 là 93. ⍰

c) Số ngay tắp lự trước của 64 là 65. ⍰                          d) Số ngay tắp lự sau của 28 là 29. ⍰

Lời giải:

a) Số ngay tắp lự trước của 53 là 52. [Đ]                          b) Số ngay tắp lự sau của 94 là 93. [S]

c) Số ngay tắp lự trước của 64 là 65. [S]                          d) Số ngay tắp lự sau của 28 là 29. [Đ]

Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Hoàn trở nên bảng sau (theo mẫu):

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 11 Tập 1 – Kết nối học thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Các số điền nhập dù trống rỗng theo dõi trật tự kể từ ngược qua chuyện nên theo lần lượt là:

a) 4; 5; 6; 7; 9

b) 13; 14; 15; 16; 19

Bài 2: Mỗi ngược bóng ứng với vạch này bên trên tia số?

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 11 Tập 1 – Kết nối học thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Ta có: 10 + 1 = 11; 10 + 2 = 12; 10 + 7 = 17; 10 + 5 = 15

Ta nối theo như hình vẽ sau:

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 11 Tập 1 – Kết nối học thức (ảnh 1)

Bài 3: 

a) Số ngay tắp lự trước của 16 là 15

Đúng

b) Số ngay tắp lự trước của 16 là 17

Sai

c) Số ngay tắp lự sau của 18 là 17

Sai

d) Số ngay tắp lự sau của 18 là 19

Đúng

e) Số ngay tắp lự trước của một là 0

Đúng

Xem thêm: viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

g) Số ngay tắp lự sau của một là 2

Đúng

Bài 4: Tìm bên trên tia số:

Tài liệu VietJack

a) Những số nhỏ hơn 5.

b) Những số vừa phải to hơn 3 vừa phải nhỏ hơn 6.

Hướng dẫn giải

a) Những số nhỏ hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4

b) Những số vừa phải to hơn 3 vừa phải nhỏ hơn 6 là: 4; 5

Bài 5: Chọn câu vấn đáp chính.

Ghép nhì nhập tía thẻ số mặt mày được toàn bộ từng nào số đem nhì chữ số?

A. 6                     

B. 5                     

C. 4

Hướng dẫn giải

Tài liệu VietJack

Các số đem nhì chữ số được ghép kể từ tía thẻ 4; 5; 0 là: 45; 40; 50; 54

Bài 6: 

Tài liệu VietJack

Hướng dẫn giải

a)

Toa ngay tắp lự sau toa 50 là toa 51.

Toa ngay tắp lự trước toa 51 là toa 50.

b)

Toa ngay tắp lự trước toa 49 là toa 48.

Toa ngay tắp lự sau toa 52 là toa 53.

c)

Ở thân thiện toa 49 và toa 51 là toa 50.

Ở thân thiện toa 50 và toa 53 là toa 51 và toa 52.

Bài 7: Số?

Tài liệu VietJack

Hướng dẫn giải

Số ngay tắp lự trước

Số tiếp tục cho

Số ngay tắp lự sau

59

60

61

52

53

54

85

86

87

68

69

70

71

72

73

Bài 8: Thỏ đen thui, thỏ nâu, thỏ white và thỏ xám đang được sẵn sàng chạy ganh đua. Các làn chạy được khắc số theo lần lượt kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn. Thỏ white chạy ở làn số nào?

Tài liệu VietJack

Xem thêm: ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để

Hướng dẫn giải

Nhận thấy, những làn chạy kể từ ngược thanh lịch nên được khắc số theo lần lượt là 1; 2; 3; 4

Vậy thỏ white chạy là làn số 3.