(c6h10o5)n

 • العربية
 • Español
 • Français
 • Bahasa Indonesia

Edit links

From Wikipedia, the không lấy phí encyclopedia

Xem thêm: hãy thiết lập phương trình

(C6H10O5)n may refer vĩ đại several polymers sharing the molecular formula:

 • Polydextrose
 • Glucans:
  • Cellulose
  • Curdlan
  • Glycogen
  • Pullulan

Disambiguation icon

This mix index page lists chemical structure articles associated with the same molecular formula.
If an internal liên kết led you here, you may wish vĩ đại change the liên kết vĩ đại point directly vĩ đại the intended article.

Xem thêm: các cây trồng vật nuôi của liên bang nga được phân bố chủ yếu ở đồng bằng đông âu là do

Retrieved from "https://mamnontuthuc.edu.vn/w/index.php?title=(C6H10O5)n&oldid=1010248095"

Tác giả

Bình luận