bộ máy nhà nước phù nam

Hỏi đáp

Nêu quy mô tổ chức triển khai máy bộ đất nước Phù Nam

153 07/04/2023

Bạn đang xem: bộ máy nhà nước phù nam

Câu chất vấn trang 102 Lịch Sử 10: Nêu quy mô tổ chức triển khai máy bộ đất nước Phù Nam.

Trả tiếng

- Nhà nước Phù Nam Thành lập và hoạt động vào tầm đầu thế kỉ I, tồn bên trên cho tới thế kỉ VII.

- Nhà nước Phù Nam mang tính chất hóa học của phòng nước chuyên nghiệp chế thượng cổ phương Đông:

+ Đứng đầu là vua bắt cả uy quyền và thần quyền.

+ Giúp việc mang lại vua là những quan lại lại vô khối hệ thống tổ chức chính quyền.

Xem thêm thắt tiếng giải bài bác tập dượt SGK Lịch sử lớp 10 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Bài 15: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Bài 16: Văn minh Chăm–pa

Bài 17: Văn minh Phù Nam

Bài 18: Văn minh Đại Việt

Bài 19: Các dân tộc bản địa bên trên non sông Việt Nam

Bài 20: Khối đại kết hợp dân tộc bản địa Việt Nam

Văn minh Phù Nam


Câu chất vấn nằm trong chủ thể

Em hãy thuế tầm và ra mắt một số trong những tư liệu về nền văn minh Phù Nam Vận dụng trang 104 Lịch Sử 10. Em hãy thuế tầm và ra mắt một số trong những tư liệu về nền văn minh Phù Nam.

Văn minh Phù Nam

65 6 mon trước


Hãy lập bảng những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của văn bản thân Phù Nam Câu chất vấn trang 103 Lịch Sử 10. Hãy lập bảng những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của văn bản thân Phù Nam.

67 6 mon trước


Dựa vô kiến thức và kỹ năng đã và đang được học tập và để ý Hình 17.2, cho thấy thêm văn hóa truyền thống nén Độ tác động ra sao đến Câu chất vấn trang 102 Lịch Sử 10. Dựa vô kiến thức và kỹ năng đã và đang được học tập và để ý Hình 17.2, cho thấy thêm văn hóa truyền thống nén Độ tác động ra sao tới sự tạo hình và cách tân và phát triển của văn hóa truyền thống Phù Nam.

Văn minh Phù Nam

72 6 mon trước


Điều khiếu nại ngẫu nhiên với tác động ra sao tới sự tạo hình văn minh Phù Nam Câu chất vấn trang 101 Lịch Sử 10. Điều khiếu nại ngẫu nhiên với tác động ra sao tới sự tạo hình văn minh Phù Nam?

Văn minh Phù Nam

86 6 mon trước


Xem vớ cả

Khám phá huỷ blog 1900.com.vn

Bản hóa học và đặc thù của phòng nước? | Câu chất vấn tự động luận ôn tập dượt học tập phần Lý luận đất nước và pháp lý | HCMUL Hãy trình bãy những Bản hóa học và đặc thù của phòng nước? Câu chất vấn tự động luận ôn tập dượt học tập phần Lý luận đất nước và pháp lý của Trường Đại học tập Luật Thành phố Xì Gòn khiến cho bạn gia tăng kiến thức và kỹ năng, ôn tập dượt và đạt sản phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 02/11/2023
108 Câu chất vấn trắc nghiệm về THUỐC KHÁNG SINH (có đáp án) | Đề cương ôn tập dượt môn Hóa dược | Đại học tập Nguyễn Tất Thành Trọn cỗ thắc mắc ôn tập dượt môn HÓA DƯỢC bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Bài 8: Thuốc kháng sinh với đáp án, khiến cho bạn gia tăng kiến thức và kỹ năng, ôn tập dượt và đạt sản phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023
35 Câu chất vấn trắc nghiệm về THUỐC ĐƯỜNG HÔ HẤP (có đáp án) | Đề cương ôn tập dượt môn Hóa dược | Đại học tập Nguyễn Tất Thành Trọn cỗ thắc mắc ôn tập dượt môn HÓA DƯỢC bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Bài 6: Thuốc đàng thở với đáp án, khiến cho bạn gia tăng kiến thức và kỹ năng, ôn tập dượt và đạt sản phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023
Xem thêm thắt...