bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

Câu hỏi:

04/09/2019 60,778

Bất kỳ công dân nào là vi phạm pháp lý đều cần phụ trách về hành động vi phạm của tôi và cần bị xử lý theo đòi quy lăm le của pháp lý là nội dung đồng đẳng về

Bạn đang xem: bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. trách cứ nhiệm pháp luật.

Đáp án chủ yếu xác

C. nhiệm vụ và trách cứ nhiệm.

D. trách cứ nhiệm và chủ yếu trị.

Đáp án: A

Lời giải: Bất kỳ công dân nào là vi phạm pháp lý đều cần phụ trách về hành động vi phạm của tôi và cần bị xử lý theo đòi quy lăm le của pháp lý là nội dung đồng đẳng về trách cứ nhiệm pháp luật.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ Có nghĩa là từng công dân đều

A. với quyền như nhau.

B. với nhiệm vụ như nhau.

C. với quyền và nhiệm vụ kiểu như nhau.

D. đồng đẳng về quyền và thực hiện nhiệm vụ theo đòi quy lăm le của pháp lý.

Câu 2:

Quyền và nhiệm vụ công dân không bị phân biệt bởi vì dân tộc bản địa, nam nữ và vị thế xã hội là thể hiện nay quyền đồng đẳng nào là tiếp sau đây của công dân?

A. Bình đẳng quyền và nhiệm vụ.

B. Bình đẳng về bộ phận xã hội.

C. Bình đẳng tôn giáo.

D. Bình đẳng dân tộc bản địa.

Câu 3:

Mọi công dân đều thừa kế quyền và cần tiến hành nhiệm vụ theo đòi quy lăm le của pháp lý là biểu lộ công dân đồng đẳng về

A. quyền và nhiệm vụ.

Xem thêm: cách lấy dăm trong tay

B. quyền và trách cứ nhiệm.

C. nhiệm vụ và trách cứ nhiệm.

D. trách cứ nhiệm và pháp luật.

Câu 4:

Bất kì công dân nào là vi phạm pháp lý đều cần bị xử lý theo đòi quy lăm le của pháp lý là thể hiện nay đồng đẳng về

A. trách cứ nhiệm pháp luật.

B. quyền và nhiệm vụ.

C. tiến hành pháp lý.

D. trách cứ nhiệm trước Tòa án.

Câu 5:

Nội dung nào là tiếp sau đây không nằm trong nội dung công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ?

A. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đảm bảo an toàn Tổ quốc.

B. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ góp phần nhập quỹ kể từ thiện.

C. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đóng góp thuế.

D. Công dân đồng đẳng về quyền bầu cử.

Câu 6:

Bất kỳ công dân nào là, nếu như đầy đủ những ĐK theo đòi quy lăm le của pháp lý đều sở hữu quyền học hành, làm việc, sale. Vấn đề này thể hiện nay nội dung công dân đồng đẳng về

A. nhiệm vụ.

B. quyền.

C. trách cứ nhiệm.

Xem thêm: giả thiết rằng một tia sét có điện tích q = 25 c

D. mặt mày xã hội.