bạn cúc muốn pha 2 loại nước cam

Vì x, nó tà tà số lít nước cam loại I và II pha trộn được nên x ≥ 0 và nó ≥ 0.

Số gam bột cam cần thiết dùng để làm pha trộn x lít nước cam loại I là : 30x (g).

Bạn đang xem: bạn cúc muốn pha 2 loại nước cam

Số gam bột cam cần thiết dùng để làm pha trộn nó lít nước cam loại II là : 20y (g).

Số gam bột cam Cúc cần thiết dùng để làm trộn nhị loại nước cam là : 30x + 20y (g).

Vì số bột cam Cúc hoàn toàn có thể sử dụng không thực sự 100 g nên tớ đem bất phương trình : 30x + 20y ≤ 100 hoặc 3x + 2y ≤ 10.

Vậy tớ đem tía bất phương trình tế bào miêu tả số lít nước cam loại I và II nhưng mà chúng ta Cúc hoàn toàn có thể pha trộn được là:

x ≥ 0;

y ≥ 0;

3x + 2y – 10 ≤ 0.

Biểu trình diễn miền nghiệm của tía bất phương trình bên trên và một mặt mày bằng tọa chừng Oxy tớ được:

+ Miền nghiệm của bất phương trình x ≥ 0 là nửa mặt mày bằng phía bên phải trục Ox, bao gồm bờ Ox, (là miền ko tô gold color vô hình 2).

+ Miền nghiệm của bất phương trình nó ≥ 0 là nửa mặt mày bằng phía bên trên trục Oy, bao gồm bờ Oy, (là miền ko tô greed color vô hình 2).

Xem thêm: loại hạt nào được tìm thấy ở lớp vỏ nguyên tử

+ Miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y – 10 ≤ 0 là nửa mặt mày bằng bao gồm bờ d, chứa chấp điểm O (là miền ko tô màu sắc tím vô hình 2).

Media VietJack

Câu 3:

Bạn Nam nhằm dành riêng được 700 ngàn đồng. Trong một mùa cỗ vũ chúng ta học viên ở vùng bị bão lụt, Nam đang được cỗ vũ x tờ chi phí đem mệnh giá chỉ đôi mươi ngàn đồng, nó tờ chi phí đem mệnh giá chỉ 50 ngàn đồng kể từ chi phí nhằm dành riêng của tớ.

a) Biểu trình diễn tổng số chi phí chúng ta Nam đang được cỗ vũ theo đòi x và y

b) Giải quí tại vì sao lại sở hữu bất đẳng thức 20x + 50y ≤ 700.

Câu 5:

Cho biết từng 100 g thịt trườn chứa chấp khoảng tầm 26,1 g protein, một trái ngược trứng nặng trĩu 44 g chứa chấp khoảng tầm 5,7 g protein (nguồn: https://www.vinmec.com). Giả sử mang trong mình một người thường ngày cần thiết không thực sự 60 g protein. Gọi số gam thịt trườn và số trái ngược trứng nhưng mà người cơ ăn vô một ngày theo lần lượt là x và nó.

a) Lập bất phương trình theo đòi x, nó trình diễn miêu tả số lượng giới hạn về lượng protein vô suất ăn hằng ngày của những người cơ.

Xem thêm: thành tựu văn minh đại việt được unesco công nhận

b) Dùng bất phương trình ở câu a) nhằm vấn đáp nhị thắc mắc sau:

- Nếu người cơ ăn 150 g thịt trườn và 2 trái ngược trứng (mỗi trái ngược 44 g) vô một ngày thì đem thích hợp không?

- Nếu người cơ ăn 200 g thịt trườn và 2 trái ngược trứng (mỗi trái ngược 44 g) vô một ngày thì đem thích hợp không?