bài tập về số liền trước liền sau lớp 2

mamnontuthuc.edu.vn van nài giới thiệu: Tia số, số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau Toán lớp 2. Đây được xem là tư liệu xem thêm hữu ích, canh ty chúng ta học viên ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng và kiến thức đang được học tập, tự động rèn luyện nhằm mục tiêu học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 2, giải bài xích tập dượt Toán lớp 2 đảm bảo chất lượng rộng lớn. Mời chúng ta nằm trong xem thêm cụ thể nội dung bài viết tiếp sau đây.

Kiến thức cần thiết nhớ

1. Tia số

Bạn đang xem: bài tập về số liền trước liền sau lớp 2

Có thể màn trình diễn những số trên tia số:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau sách Kết nối tri thức

+ Mỗi số ứng với 1 vạch bên trên tia số. Các số được bố trí theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

+ Số 0 ở vạch trước tiên. Số 0 là số bé bỏng nhất.

+ Trên tia số, từng số (trừ số 0) tiếp tục to hơn những số ở phía trái nó và bé thêm hơn những số ở ở bên phải nó.

2. Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau sách Kết nối tri thức

Số ngay lập tức trước của 4 là 3. Số ngay lập tức sau của 4 là 5.

+ Số ngay lập tức trước của một vài là số kém cỏi số đó 1 đơn vị chức năng.

+ Số ngay lập tức sau của một vài là số kém cỏi số đó 1 đơn vị chức năng.

Dạng 1. Điền số phù hợp vô tia số

Phương pháp giải:

Ví dụ: Điền những số phù hợp vô dù trống:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau sách Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau sách Kết nối tri thức

Dạng 2. Quan sát tia số, vấn đáp câu hỏi

Phương pháp giải:

Ví dụ: Tìm bên trên tia số:

Toán lớp 2 Bài 2: Tia số. Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau sách Kết nối tri thức

a) Những số bé thêm hơn 3.

b) Những số một vừa hai phải to hơn 5 một vừa hai phải bé thêm hơn 10.

Lời giải:

a) Những số bé thêm hơn 3 là 0, 1, 2.

b) Những số một vừa hai phải to hơn 5 một vừa hai phải bé thêm hơn 10 là 6, 7, 8, 9.

Dạng 3. Tìm số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau

Phương pháp giải:

Ví dụ: Đ, S?

a) Số ngay lập tức trước của 53 là 52. ⍰                          b) Số ngay lập tức sau của 94 là 93. ⍰

c) Số ngay lập tức trước của 64 là 65. ⍰                          d) Số ngay lập tức sau của 28 là 29. ⍰

Lời giải:

a) Số ngay lập tức trước của 53 là 52. [Đ]                          b) Số ngay lập tức sau của 94 là 93. [S]

c) Số ngay lập tức trước của 64 là 65. [S]                          d) Số ngay lập tức sau của 28 là 29. [Đ]

Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Hoàn trở nên bảng sau (theo mẫu):

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 11 Tập 1 – Kết nối học thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Các số điền vô dù trống trải theo gót trật tự kể từ trái ngược qua loa cần thứu tự là:

a) 4; 5; 6; 7; 9

b) 13; 14; 15; 16; 19

Bài 2: Mỗi trái ngược bóng ứng với vạch này bên trên tia số?

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 11 Tập 1 – Kết nối học thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Ta có: 10 + 1 = 11; 10 + 2 = 12; 10 + 7 = 17; 10 + 5 = 15

Ta nối theo như hình vẽ sau:

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 11 Tập 1 – Kết nối học thức (ảnh 1)

Bài 3: 

a) Số ngay lập tức trước của 16 là 15

Đúng

b) Số ngay lập tức trước của 16 là 17

Sai

c) Số ngay lập tức sau của 18 là 17

Sai

d) Số ngay lập tức sau của 18 là 19

Đúng

e) Số ngay lập tức trước của một là 0

Đúng

Xem thêm: nêu công dụng của dấu chấm lửng được sử dụng trong mỗi câu văn đoạn văn dưới đây

g) Số ngay lập tức sau của một là 2

Đúng

Bài 4: Tìm bên trên tia số:

Tài liệu VietJack

a) Những số bé thêm hơn 5.

b) Những số một vừa hai phải to hơn 3 một vừa hai phải bé thêm hơn 6.

Hướng dẫn giải

a) Những số bé thêm hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4

b) Những số một vừa hai phải to hơn 3 một vừa hai phải bé thêm hơn 6 là: 4; 5

Bài 5: Chọn câu vấn đáp đích.

Ghép nhị vô thân phụ thẻ số mặt mũi được toàn bộ từng nào số với nhị chữ số?

A. 6                     

B. 5                     

C. 4

Hướng dẫn giải

Tài liệu VietJack

Các số với nhị chữ số được ghép kể từ thân phụ thẻ 4; 5; 0 là: 45; 40; 50; 54

Bài 6: 

Tài liệu VietJack

Hướng dẫn giải

a)

Toa ngay lập tức sau toa 50 là toa 51.

Toa ngay lập tức trước toa 51 là toa 50.

b)

Toa ngay lập tức trước toa 49 là toa 48.

Toa ngay lập tức sau toa 52 là toa 53.

c)

Ở thân thuộc toa 49 và toa 51 là toa 50.

Ở thân thuộc toa 50 và toa 53 là toa 51 và toa 52.

Bài 7: Số?

Tài liệu VietJack

Hướng dẫn giải

Số ngay lập tức trước

Số đang được cho

Số ngay lập tức sau

59

60

61

52

53

54

85

86

87

68

69

70

71

72

73

Bài 8: Thỏ đen thui, thỏ nâu, thỏ White và thỏ xám đang được sẵn sàng chạy đua. Các làn chạy được đặt số thứu tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn. Thỏ White chạy ở làn số nào?

Tài liệu VietJack

Xem thêm: phương trình điện li của h2so3

Hướng dẫn giải

Nhận thấy, những làn chạy kể từ trái ngược thanh lịch cần được đặt số thứu tự là 1; 2; 3; 4

Vậy thỏ White chạy là làn số 3.