bài tập về momen lực

Momen lực không thể không có vô cân đối của một vật sở hữu trục tảo cố định và thắt chặt hoặc trình bày cách tiếp là vật sở hữu trục tảo cố định và thắt chặt thì cân đối được dựa vào Momen lực. Vì vậy VUIHOC đang được tổng hợp lý và phải chăng thuyết rưa rứa bài bác tập luyện tương quan cho tới phần momen lực này sẽ giúp đỡ những em cầm cứng cáp kỹ năng và thực hiện đảm bảo chất lượng bài bác tập luyện.

1. Momen lực là gì?

1.1 Thí nghiệm cân đối của một vật sẽ sở hữu được trục tảo cố định và thắt chặt - Momen lực

Cho một đĩa tròn trặn sở hữu trục tảo qua loa tâm O, bên trên đĩa design lỗ dùng làm treo trái khoáy cân nặng. Tác dụng vô đĩa 2 lực là $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ nằm vô mặt mũi bằng của đĩa tuy nhiên đĩa vẫn nên đứng yên tĩnh. Nếu ko xuất hiện tại lực $\vec{F_2}$ thì lực  $\vec{F_1}$ tiếp tục thực hiện cho tới đĩa tảo theo hướng của kim đồng hồ thời trang. Với tình huống ngược lại, còn nếu như không xuất hiện tại lực  $\vec{F_1}$ thì lực  $\vec{F_2}$ tiếp tục thực hiện cho tới đĩa tảo theo hướng ngược hướng kim đồng hồ thời trang. Đĩa cơ đứng yên tĩnh cũng chính vì sở hữu sự cân đối thân mật thuộc tính thực hiện tảo của lực  $\vec{F_1}$ và thuộc tính thực hiện tảo của lực  $\vec{F_2}$

Bạn đang xem: bài tập về momen lực

Minh hoạ thử nghiệm cân đối của một vật sẽ sở hữu được trục tảo cố định và thắt chặt - Momen lực

1.2 Định nghĩa Momen lực

Trước khi lần hiểu những kỹ năng sâu sắc rộng lớn, tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu momen lực là gì. Đối với 1 trục tảo, momen lực đó là một đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính thực hiện tảo của lực và sẽ tiến hành tính vị tích của lực với cánh tay đòn của chính nó. Công thức tính momen lực: M = F.d

Trong đó:

  • F là kí hiệu sự cân đối của lực thuộc tính (đơn vị: N)
  • d là kí hiệu khoảng cách kể từ trục tảo cho tới giá bán của lực và còn được gọi là cánh tay đòn của lực (đơn vị: m)
  • M đó là momen lực (đơn vị momen lực: N.m)

ví dụ về momen lực

Ví dụ về momen lực: Tay cầm cửa ngõ được thi công đặt xa phiên bản lề nhằm mục tiêu tăng momen lực.

2. Quy tắc Momen lực (Điều khiếu nại nhằm cân đối của một vật sở hữu trục tảo cố định)

a) Quy tắc

Để một vật sở hữu trục tảo cố định và thắt chặt ở tình trạng cân đối thì tổng những momen lực sở hữu Xu thế thực hiện cho tới vật tảo theo hướng của kim đồng hồ thời trang nên vị tổng những momen lực sở hữu Xu thế thực hiện vật tảo theo hướng ngược hướng kim đồng hồ thời trang.

Biểu thức là: $F_1$.$d_1$=$F_2$.$d_2$ hoặc M1 = M2

Các nhân tố nhằm một vật sở hữu trục tảo cố định và thắt chặt ở tình trạng cân đối - kỹ năng về momen lực

Với tình huống nhưng mà vật nên Chịu nhiều lực thuộc tính tớ có:

Có $F_1$.$d_1$ + $F_2$.$d_2$ +… = $F_1'$.$d_1'$ + $F_2'$.$d_2'$ + … 

b) Chú ý

Quy tắc momen còn được vận dụng với tình huống là một trong vật không tồn tại trục tảo cố định và thắt chặt nhưng mà ở vô một trường hợp ví dụ nào là cơ thì ở vật tiếp tục xuất hiện tại trục tảo.

Sự xuất hiện tại trục tảo của vật - kỹ năng về momen lực

Nếu tớ ko thuộc tính một lực  $\vec{F_2}$ vô cán, thì bên dưới thuộc tính của lực  $\vec{F_1}$ của tảng đá, cái cuốc tiếp tục xoay quanh một trục tảo O và trải qua điểm xúc tiếp thân mật cuốc với mặt mũi khu đất.

3. Bài tập luyện ôn luyện kỹ năng về Momen lực Vật lý 10

3.1. Bài tập luyện tự động luận

Bài 1: Momen lực với 1 trục tảo là gì? Cánh tay đòn của lực là gì?

Khi nào là lực thuộc tính vào một trong những vật sở hữu trục tảo cố định và thắt chặt tuy nhiên ko thực hiện cho tới vật tảo ?

Giải:

Momen lực với 1 trục tảo là một trong đại lượng đặc thù thể hiện tại thuộc tính thực hiện tảo của lực và sẽ tiến hành tính vị tích của lực với cánh tay đòn của chính nó. Cánh tay đòn đó là khoảng cách tính kể từ giá bán của lực cho tới trục.

M = F.d   

Để vật không xoay thì tổng của những momen lực theo hướng của kim đồng hồ thời trang nên vị tổng những momen lực theo hướng ngược kim đồng hồ thời trang.

Bài 2: Hãy trình diễn ĐK cân đối của một vật sẽ sở hữu được trục tảo cố định và thắt chặt (hay còn là một quy tắc momen lực):

Giải:

Để vật sở hữu trục tảo cố định và thắt chặt và lại không xoay thì tổng của những momen lực nên sở hữu Xu thế là nhằm vật tảo theo hướng của kim đồng hồ thời trang và nên vị tổng những momen lực với Xu thế nhằm vật tảo theo hướng ngược kim đồng hồ thời trang.

Bài 3: Hãy vận dụng quy tắc momen lực vô những tình huống bên dưới đây:

a) Một người đang được dùng choòng nhằm đẩy hòn đá.

bài tập luyện momen lực

b) Một người nhấc càng của xe cộ cút kít lên.

bài tập luyện momen lực

c) Một người gắng hòn gạch ốp phía trên tay.

bài tập luyện momen lực

Giải:

a) Ta sở hữu biểu thức: $F_A$.OA = $F_B$.OB

b)

bài tập luyện momen lực

Gọi O là trục tảo ở bánh xe cộ cút kít

$d_1$ là khoảng cách được xem kể từ trục tảo cho tới giá bán của trọng lực  $\vec{P}$ ;

$d_2$ là khoảng cách được xem kể từ trục tảo cho tới giá bán của lực  $\vec{F}$ .

c) Gọi O là trục quay

$d_1$ đó là khoảng cách tính kể từ O cho tới giá bán của lực  $\vec{F}$

$d_2$ đó là khoảng cách tính kể từ O cho tới giá bán của trọng tải $\vec{P}$

Ta sẽ sở hữu được biểu thức : F.$d_1$ = Phường.$d_2$

Bài 4: Một người tiêu dùng búa nhằm nhổ một cái đinh như hình bên dưới. Khi người này thuộc tính một lực = 100 N vô đầu búa thì cái đinh chính thức vận động. Hãy xác lập lực cản của mộc thuộc tính lên đinh.

bài tập luyện momen lực

Giải:

Ta dùng quy tắc momen

Ta sở hữu phương trình: F. $d_1$ = $F_C$. $d_2$                 (1)

Với F=100N thì tớ có:

$d_1$= 20cm = 2.$10^{-1}$ m 

$d_2$ = 2cm = 2.$10^{-2}$ m

Từ (1)  => $F_C$ = F.$\frac{d_1}{d_2}$

= 100. $\frac{2.10^{-1}}{2.10^{-2}}$ = 1000 N 

Vậy suy rời khỏi được $F_C$ = 1000 N

Bài 5: Hãy lý giải phép tắc hoạt động và sinh hoạt của cái cân nặng như hình sau đây.

bài tập luyện momen lực

Giải:

Theo quy tắc momen tớ có:

Phộp sữa.$l_1$ = Pquả cân. $l_2$  

Với $l_1$, $l_2$ là hai tay đòn của cái cân nặng.

⇒  mhộp x g x $l_1$ = mquả cân x g x $l_2$

Do sở hữu thì $l_1$ = $l_2$ =>  mhộp sữa = mquả cân

Vậy phép tắc hoạt động và sinh hoạt của cân nặng phụ thuộc vào quy tắc momen.

3.2. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Một thanh đồng hóa học có trọng lượng kí hiệu là Phường được gắn với tường vị một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một chão treo thẳng đứng. Xem xét momen lực với bản lề. Hãy lựa chọn câu xác định đúng.

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

    A. Momen lực căng > momen trọng lực

    B. Momen lực căng < momen trọng lực

    C. Momen lực căng = momen trọng lực

    D. Lực căng chão = trọng lượng thanh.

Câu 2: Một thanh AB lâu năm 7,5 m có trọng lượng là 200 N và có trọng tâm G cách đầu A một đoạn là 2 m. Thanh có năng lực tảo xung xung quanh một trục trải qua O. Biết rằng chừng lâu năm OA là 2,5 m. Để AB cân nặng bằng thì phải tác dụng vào đầu B một lực F với độ lớn là bao nhiêu?

    A. 120 N.

    B. 125 N.

    C. 10 N.

    D. đôi mươi N.

Câu 3: Một cây xà nằm ngang sở hữu chiều dài 10m và trọng lượng 200 N. Một đầu xà gắn với tường, đầu cơ được giữ bằng sợi chão tạo nên với phương nằm ngang một góc 600. Xác toan lực căng của sợi chão.

    A. đôi mươi N.

    B. 150 N.

    C. 116 N.

    D. 175 N.

Câu 4: Một cái thước kí hiệu AB lâu năm 1m để bên trên một mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục qua loa O cách A một khoảng vị 80cm. Một lực $F_1$ = 4 N tác dụng vô đầu A theo gót phương vuông góc với thước và lực thứ nhị là $F_2$ tác dụng lên đầu B của thước và theo gót phương vuông góc với thước (không thấy bên trên hình). Cho biết các lực đều nằm phía trên mặt phẳng nằm ngang. Hỏi lực $F_2$ có hướng và độ lớn ra làm sao nếu thước ko chuyển động

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. bằng 0.

   B. cùng hướng với $F_1$ với độ lớn $F_2$ = 1,6 N.

   C. cùng hướng với  $F_1$ với độ lớn $F_2$ = 16 N.

   D. ngược hướng với $F_1$ với độ lớn $F_2$ = 16 N.

Câu 5: Một cái thước kí hiệu AB để bên trên một mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục tảo O cách đầu A một khoảng là 80 centimet. Một lực $F_1$ có tính rộng lớn là 10 N tác dụng lên đầu A theo gót phương vuông góc với thước và lực $F_2$ tác dụng lên địa điểm C của thước theo gót phương vuông góc với thước (không vẽ bên trên hình) và cách A một khoảng chừng là 30 centimet. Các lực đều nằm phía trên mặt phẳng nằm ngang. Hỏi lực $F_2$ có hướng và độ lớn ra làm sao nếu thước ko chuyển động?

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. bằng 0.

   B. cùng hướng với F1 và độ lớn F2 = 12 N.

   C. cùng hướng với F1 và độ lớn F2 = 10 N.

   D. ngược hướng với F1 và độ lớn F2 = 16 N.

Câu 6: Một vật rắn khi ở trạng thái cân nặng bằng sẽ không xoay nếu như tổng momen của lực tác dụng = 0. Điều này chỉ đúng đắn nếu như mỗi momen lực tác dụng được tính với

    A. trọng tâm vật rắn.

    B. trọng tâm hình học vật rắn.

    C. cùng một trục tảo và vuông góc với mặt phẳng chứa chấp lực

    D. điểm để lực tác dụng.

Câu 7: Thước kí hiệu AB có tính lâu năm là 100cm, trọng lượng kí hiệu là Phường = 10 N, trọng tâm nằm tại vị trí thân mật thước. Thước sở hữu năng lực tảo đơn giản dễ dàng xung xung quanh một trục ở ngang trải qua địa điểm O với OA có tính lâu năm 30cm. Ta cần thiết treo vật bên trên đầu A sở hữu trọng lượng vị từng nào nhằm thước cân đối và ở ngang?

   A. 4,35 N

   B. 5,23 N

   C. 6,67 N

   D. 9,38 N

Câu 8: Một thanh Fe sở hữu Đặc điểm là đồng hóa học, lâu năm, thiết diện đều, được đặt điều bên trên bàn nhằm 1/4 chiều lâu năm của chính nó nhô thoát ra khỏi mặt mũi bàn. Tại đầu nhô rời khỏi, người tớ design một lực F hướng trực tiếp đứng xuống bên dưới. Khi lực đạt cho tới độ quý hiếm là 40 N thì đầu cơ của thanh Fe tiếp tục chính thức bênh lên. Cho g = 10 m/$s^{2}$. Hãy xác lập lượng của thanh Fe cơ.

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. 25 N

   B. 40 N

   C. 82 N

   D. 125 N

Câu 9: Một thanh chắn đàng kí hiệu AB có tính lâu năm là 9m, nặng trĩu 30kg, trọng tâm G cơ hội đầu B một khoảng chừng kí hiệu BG vị 6m. Trục tảo O cơ hội đầu A một khoảng chừng kí hiệu AO vị 2m, bên trên đầu A được treo lên một vật nặng trĩu. Người tớ nên thuộc tính lên đầu B một lực F = 100 N để giữ lại cho tới thanh cân đối và ở địa điểm ở ngang. Xác toan lượng của vật nặng trĩu nhưng mà người tớ đang được treo. Cho g = 10 m/$s^{2}$.

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

Xem thêm: nhiễm trùng máu có phải là ung thư máu không

   A. 35 kg

   B. 46 kg

   C. 50 kg

   D. 60 kg

Câu 10: Một người hứng một tấm mộc sở hữu chiều lâu năm là một trong,5 m, nặng trĩu 30 kilogam và lưu giữ cho tới nó luôn luôn phù hợp với mặt mũi ở ngang một góc là 60°. thạo rằng trọng tâm của tấm mộc cơ hội phần nhưng mà người cơ nâng là 120 centimet và lực nâng vuông góc với tấm mộc cơ. Xác toan lực nâng của những người cơ.

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. 35 N

   B. 51,98 N

   C. 243 N

   D. 30 N

Câu 11: Một thanh mộc sở hữu chiều lâu năm là một trong,5 m và sở hữu khối lượng là 12 kilogam, một đầu được gắn vô xà nhà vị một phiên bản lề, đầu còn sót lại thì buộc vào một trong những sợi chão và gắn lên xà nhà sao cho tới phương của sợi chão trực tiếp đứng và lưu giữ cho tới tấm mộc luôn luôn ở nghiêng phù hợp với xà nhà ở ngang một góc là 30°. thạo rằng trọng tâm của thanh mộc ở cơ hội đầu gắn phiên bản lề một khoảng chừng 50 centimet. Xác toan trương lực của sợi chão cơ khi g = 10 m/s2 .

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. 126 N

   B. 84 N

   C. 40 N

   D. đôi mươi N

Câu 12: Một thanh chắn đàng kí hiệu AB sở hữu chiều lâu năm là 7,5 m và lượng là 25 kilogam, trọng tâm cơ hội đầu A một khoảng chừng 1,2 m. Thanh rất có thể xoay quanh một trục ở ngang cơ hội đầu A một khoảng chừng là một trong,5 m. Để lưu giữ thanh cân đối ở ngang thì nên cần thuộc tính vô đầu B một lực vị bao nhiêu? Cho g = 10 m/$s^{2}$ .

   A. 25 N

   B. 12,5 N

   C. 26,8 N

   D. 250 N

Câu 13: Một thanh mộc lâu năm 1,8 m và nặng trĩu 30 kilogam, một đầu được gắn kèm với xà nhà qua loa một phiên bản lề, đầu còn sót lại được buộc với 1 sợi chão và được gắn vô xà nhà nhằm phương của sợi chão luôn luôn trực tiếp đứng và lưu giữ cho tới tấm mộc ở nghiêng phù hợp với xà nhà ở ngang một góc là 45°. thạo trọng tâm của thanh mộc cơ hội đầu gắn sợi chão một khoảng chừng là 60 centimet. Xác toan trương lực của sợi chão khi g = 10 m/$s^{2}$.

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. 320 N

   B. 200 N

   C. 260 N

   D. 120 N

Câu 14: Một cái xà nằm ngang sở hữu chiều lâu năm là 10 m, trọng lượng là 200 N. Một đầu xà gắn với tường, đầu còn sót lại được giữ bằng sợi chão và tạo nên với phương nằm ngang một góc là 60°. Hãy cho thấy thêm sức căng của sợi chão là bao nhiêu?

   A. 250 N

   B. 160 N

   C. 115,6 N

   D. 172 N

Câu 15: Một người tiêu dùng búa nhằm nhổ một cái đinh, khi người cơ hiệu quả một lực 50 N vô đầu búa thì đinh chính thức vận động. thạo cánh tay đòn của lực thuộc tính của những người cơ = đôi mươi centimet và của lực nhổ đinh ngoài mộc = 2 centimet. Hãy xác lập lực cản của mộc thuộc tính lên đinh.

   A. 500 N

   B. 450 N

   C. 300 N

   D. 250 N

Câu 16: Bánh xe cộ với nửa đường kính R = 50 centimet và sở hữu lượng m = 50 kilogam. Xác toan lực kéo tối thiểu kí hiệu là F ở ngang đặt điều bên trên trục nhằm bánh xe cộ sở hữu năng lực vượt lên bậc có tính cao là h = 30 centimet. thạo rằng quái sát ko đáng chú ý và g = 10m/$s^{2}$.

   A. 2075 N

   B. 1596 N

   C. 1258 N

   D. 1146 N

Câu 17: Một thanh nhẹ nhàng gắn kèm với sàn bên trên địa điểm B và thuộc tính lên đầu A một lực kéo F = 100 N theo gót phương ngang. Thanh này được lưu giữ cân đối dựa vào chão AC. thạo rằng α = 30°. Xác toan trương lực chão AC?

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. 220 N

   B. 300 N

   C. 200 N

   D. 160 N

Câu 18: Thanh AB được đặt điều như hình vẽ sau đây với đầu A tựa bên trên sàn, đầu B được treo nhờ chão BC. thạo AB = BC = a. Tìm ĐK của độ quý hiếm thông số quái sát thân mật thanh AB với sàn nhằm AB được cân đối.

bài tập luyện trắc nghiệm momen lực

   A. k < 0,56

   B. k = 0,56

   C. k < 0,67

   D. k > 0,58

Câu 19: Cho một cái thang sở hữu lượng m = đôi mươi kilogam phụ thuộc vào cái tường nhẵn nhẵn với góc nghiêng α. Hệ số quái sát của thang với sàn là k = 0,6. Xác toan những độ quý hiếm của α sẽ giúp đỡ thang đứng yên tĩnh nhưng mà ko trượt bên trên sàn.

   A. α > 40°

   B. α < 40°

   C. α = 40°

   D. α = 60°

Câu 20: Cho một cái thang sở hữu lượng là m = đôi mươi kilogam phụ thuộc vào cái tường nhẵn nhẵn góc nghiêng là α. Hệ số quái sát của thang với sàn là k = 0,6. Một người với lượng m’= 40 kilogam trèo lên cây thang cơ khi α = 45°. Hỏi người này lên được địa điểm O’ nào là bên trên thang thì thang bị trượt. thạo rằng chiều lâu năm cái thang l = 2 m.

   A. O’ cơ hội địa điểm A một quãng 2,9 m

   B. O’ cơ hội địa điểm A một quãng 1,9 m

   C. O’ cơ hội địa điểm A một quãng 2,3 m

   D. O’ cơ hội địa điểm A một quãng 1,3 m

Bảng đáp án:​​​​​​​

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

C

D

C

C

B

C

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

B

B

C

A

D

C

D

A

D

Xem thêm: ở điều kiện chuẩn cần phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam ch4

Momen lực cơ vật lý 10 là một trong phần kỹ năng vô nằm trong cần thiết, vật sở hữu trục tảo cố định và thắt chặt thì cân đối được dựa vào Momen lực. Do phần kỹ năng này thông thường hoặc xuất hiện tại trong số bài bác đua, VUIHOC đang được tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài bác tập luyện tự động luận và trắc nghiệm sẽ giúp đỡ những em ôn tập luyện đơn giản dễ dàng rộng lớn. Để học tập thêm thắt nhiều kỹ năng tương quan cho tới môn Vật lý cũng giống như các môn học tập không giống thì những em rất có thể truy vấn mamnontuthuc.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC tức thì giờ đây nhé!

>>>Xem thêm: Tổng thích hợp kỹ năng cần thiết cầm về Năng lượng - Lý thuyết Vật lí 10 Bài 1

>>>Xem thêm: Tổng ôn lý thuyết về công cơ học tập, hiệu suất và tích điện Vật lý 10