bài tập về lực lorenxoBài viết lách Cách giải những dạng bài bác tập dượt về lực Lo-ren-xơ với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt về lực Lo-ren-xơ.

Cách giải những dạng bài bác tập dượt về lực Lo-ren-xơ (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lực Lorenxơ fL:

Bạn đang xem: bài tập về lực lorenxo

    + Có vị trí đặt bên trên năng lượng điện.

    + Có phương vuông góc với vB

    + Có chiều: xác lập bám theo qui tắc bàn tay trái ngược “đặt bàn tay trái ngược không ngừng mở rộng nhằm những véc tơ B hướng về phía lòng bàn tay, chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thuộc là chiều của v, Lúc cơ, ngón khuôn mẫu choãi rời khỏi 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ nếu như phân tử đem năng lượng điện dương; phân tử đem năng lượng điện âm thì lực Lorenxơ đem chiều ngược với chiều ngón tay cái”

    + Có chừng lớn: fL = B.v.|q|sinα, với α = ∠(v, B)

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Một số Lưu ý:

    + Lực phía tâm: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Khi góc α = 90° thì phân tử vận động tròn trĩnh đều. Lúc này Lorenxơ vào vai trò lực hướng trọng tâm nên: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Với vận động tròn trĩnh đều thì tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Khi năng lượng điện vận động năng lượng điện ngôi trường B và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E thì năng lượng điện Chịu thuộc tính đôi khi nhị lực: lực năng lượng điện Fđ và lực kể từ Ft.

    + Khi năng lượng điện vận động trực tiếp đều thì hiệp lực thuộc tính lên năng lượng điện vì thế ko.

    + Khi electron được vận tốc vì thế hiệu năng lượng điện thế U thì nó sẽ có được động năng:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Cho năng lượng điện q < 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ Bv được màn trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái ngược xác lập chiều của lực Lorenxơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Hướng dẫn:

    + Khi áp dụng quy tắc bàn tay trái ngược nhằm xác lập chiều của lực Lorenxơ tao cần thiết lưu ý:

        Khi q > 0 thì chiều của lực Lorenxơ là chiều của ngón tay khuôn mẫu.

        Khi q < 0 thì chiều của lực Lorenxơ là chiều ngược lại với chiều của ngón tay khuôn mẫu.

    + Đặt bàn tay trái ngược xòe rộng lớn, sao cho những đàng chạm màn hình kể từ B xuyên qua quýt lòng bàn tay, chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thuộc trùng với chiều của vectơ v, ngón khuôn mẫu choãi rời khỏi 90°, Lúc cơ chiều của lực Lorenxơ trái chiều với chiều chỉ của ngón khuôn mẫu.

    + Chiều của vectơ lực Lorenxơ fL phía kể từ bên trên xuống (như hình).

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho năng lượng điện q > 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ Bv được màn trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái ngược xác lập chiều của lực Lorenxơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Hướng dẫn:

Đặt bàn tay trái ngược xòe rộng lớn, sao cho những đàng chạm màn hình kể từ B xuyên qua quýt lòng bàn tay, chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thuộc trùng với chiều của vectơ v, ngón khuôn mẫu choãi rời khỏi 90° đó là chiều của lực Lorenxơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 3: Một proton cất cánh vô vào kể từ ngôi trường đều bám theo phương phù hợp với đàng mức độ từ 1 góc α. Vận tốc lúc đầu của proton v = 3.107 m/s và kể từ ngôi trường đem chạm màn hình kể từ B = 1,5 T. lõi proton đem năng lượng điện q = 1,6.10-19 (C). Tính sự cân đối của lực Lo-ren-xơ trong số tình huống sau:

a) α = 0°        b) α = 30°        c) α = 90°

Hướng dẫn:

Độ rộng lớn của lực Lorenxơ: fL = Bv|q|sinα

a) Khi α = 0 ⇒ fL = Bv|q|sin0 = 0

b) Khi α = 30° ⇒ fL = Bv|q|sin30° = 0,5Bv|q|

Thay số: fL = 0,5.1,5.3.107.1,6.10-19 = 3,6.10-12 (N)

c) Khi α = 90° ⇒ fL = Bv|q|sin90° = Bv|q|

Thay số: fL = 1,5.3.107.1,6.10-19 = 7,2.10-12 (N)

Ví dụ 4: Một electron được vận tốc vì thế hiệu năng lượng điện thế U = 2000 V, tiếp sau đó cất cánh vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 10-3 T bám theo phương vuông góc với đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường. lõi lượng và năng lượng điện của electron là m và e tuy nhiên Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án. Bỏ qua quýt véc tơ vận tốc tức thời của electron Lúc mới mẻ chính thức được vận tốc vì thế hiệu năng lượng điện thế U. Tính:

a) Bán kính quy trình của electron.

b) Chu kì tảo của electron.

Hướng dẫn:

Quảng cáo

Công của electron Lúc được vận tốc vì thế hiệu năng lượng điện thế U: A = qU = |e|U

Theo toan lý vươn lên là thiên động năng tao có: Wđ2 – Wđ1 = A

Vì bỏ dở véc tơ vận tốc tức thời của electron Lúc mới mẻ chính thức được vận tốc vì thế hiệu năng lượng điện thế U nên Wđ1 = 0

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

a) Vì electron cất cánh vô kể từ ngôi trường đem vB nên lực Lo-ren-xơ là lực hướng trọng tâm, nên tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

b) Chu kì tảo của electron:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Ví dụ 5: Một chùm phân tử α đem véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu ko đáng chú ý được tăng cường vì thế hiệu năng lượng điện thế U = 106 V. Sau Lúc tăng cường, chùm phân tử cất cánh vô kể từ ngôi trường đều chạm màn hình kể từ B = 1,8T. Phương cất cánh của chùm phân tử vuông góc với đàng chạm màn hình kể từ.

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của phân tử α Lúc nó chính thức cất cánh vô kể từ ngôi trường. m = 6,67.10-27 kg; cho tới q = 3,2.10-19 C.

Xem thêm: cách đẩy nhanh quá trình tái tạo da

b) Tìm sự cân đối lực Lo-ren-xơ thuộc tính lên phân tử.

Hướng dẫn:

a) Công của electron Lúc được vận tốc vì thế hiệu năng lượng điện thế U: A = qU

    + Theo toan lý vươn lên là thiên động năng tao có: Wđ2 – Wđ1 = A

    + Vì bỏ dở véc tơ vận tốc tức thời của electron Lúc mới mẻ chính thức được vận tốc vì thế hiệu năng lượng điện thế U nên Wđ1 = 0

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

b) Độ rộng lớn lực Lo-ren-xơ thuộc tính lên hạt: f = Bvq = 5,64.10-12.

B. Bài tập

Bài 1: Cho năng lượng điện q > 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ véc tơ vận tốc tức thời v và lực Lorenxơ fL được màn trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái ngược xác lập chiều của chạm màn hình kể từ B.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Đặt bàn tay trái ngược xòe rộng lớn, sao cho tới chiều kể từ cổ tay cho tới ngón tay thân thuộc trùng với chiều của vectơ v, ngón khuôn mẫu choãi rời khỏi 90° chỉ theo hướng của lực Lorenxơ fL thuộc tính lên phân tử đem năng lượng điện q. Khi cơ khunh hướng vô lòng bàn tay là chiều của vectơ chạm màn hình kể từ B.

    + Chiều của vectơ B phía kể từ ngoài vô vào như hình.

Bài 2: Cho năng lượng điện q < 0 cất cánh vô vào kể từ ngôi trường B, chiều của những vectơ chạm màn hình kể từ B và lực Lorenxơ fL được màn trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái ngược xác lập chiều của vectơ véc tơ vận tốc tức thời v.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Đặt bàn tay trái ngược xòe rộng lớn, sao cho những đàng chạm màn hình kể từ B xuyên qua quýt lòng bàn tay, ngón khuôn mẫu choãi rời khỏi 90°, chiều của lực Lorenxơ fL thời điểm hiện nay trái chiều với chiều của ngón khuôn mẫu. Khi cơ vectơ vận v đem chiều kể từ vô ra bên ngoài như hình vẽ.

    + Chiều của vectơ véc tơ vận tốc tức thời v phía kể từ vô rời khỏi bề ngoài phẳng phiu hình vẽ (như hình).

Bài 3: Một electron cất cánh vô vào kể từ ngôi trường đều với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu vuông góc với B. Tính sự cân đối của fL nếu như v = 2.105 m/s và B = 0,2 T. Cho biết electron có tính rộng lớn e = 1,6.10-19 C.

Lời giải:

Độ rộng lớn của lực Lorenxơ thuộc tính lên hạt:

fL = Bvqsinα = 0,2.2.105.1,6.10-19.sin90° = 6,4.10-15 (N)

Bài 4: Một electron đem lượng m = 9,1.10-31 kilogam, vận động với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0 = 107 m/s, vô một kể từ ngôi trường đều B sao cho tới v0 vuông góc với những đàng mức độ kể từ. Qũy đạo của electron là 1 đàng tròn trĩnh nửa đường kính R = trăng tròn milimet. Tìm sự cân đối của chạm màn hình kể từ B.

Lời giải:

Khi electron vận động vô kể từ ngôi trường với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu vuông góc với chạm màn hình kể từ B thì electron tiếp tục vận động tròn trĩnh đều, bởi vậy lực Lorenxơ là lực hướng trọng tâm nên tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 5: Một proton đem lượng m = 1,67.10-27 kilogam vận động bám theo một quy trình tròn trĩnh nửa đường kính 7 centimet vô một kể từ ngôi trường đều chạm màn hình kể từ B = 0,01T. Xác toan véc tơ vận tốc tức thời và chu kì tảo của proton.

Lời giải:

Vì proton vận động với quy trình tròn trĩnh nên lực Lorenxơ là lực hướng trọng tâm, bởi vậy tao có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Vì vận động tròn trĩnh đều nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Vận tốc vận động của proton bên trên quy trình tròn: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 6: Một electron đem véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu vì thế 0, được vận tốc vì thế một hiệu năng lượng điện thế U = 500 V, tiếp sau đó cất cánh vô bám theo phương vuông góc với đàng mức độ kể từ. Cảm ứng kể từ của kể từ ngôi trường là B = 0,2T. Bán kính quy trình của electron.

Lời giải:

Theo toan lý động năng tao có: Wđ2 – Wđ1 = Angoại lực

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Vì proton vận động với quy trình tròn trĩnh nên lực Lorenxơ là lực hướng trọng tâm, bởi vậy tao có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 7: Một phân tử năng lượng điện q = 1,6.10-18 C vận động bám theo quy trình tròn trĩnh vô kể từ ngôi trường đều với nửa đường kính quy trình là 5 m, bên dưới thuộc tính của kể từ ngôi trường đều B = 4.10-2 T, hãy xác lập :

a) Tốc chừng của năng lượng điện rằng bên trên.

b) Lực kể từ thuộc tính lên năng lượng điện.

c) Chu kì vận động của năng lượng điện. Cho biết lượng của phân tử năng lượng điện 3,28.10-26 kilogam.

Lời giải:

a) Vì electron cất cánh vô kể từ ngôi trường và vận động bên trên quy trình tròn trĩnh nên lực Lo-ren-xơ là lực hướng trọng tâm, bởi vậy tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

b) Độ rộng lớn lực Lo-ren-xơ thuộc tính lên hạt: f = Bvq = 6,24.10-13 (N)

c) Chu kì tảo của electron: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 11 đem vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Lý thuyết Lực Lo-ren-xơ
 • 23 câu trắc nghiệm Lực Lo-ren-xơ đem đáp án chi tiết
 • 50 bài bác tập dượt trắc nghiệm Lực kể từ đem đáp án (phần 1)
 • 50 bài bác tập dượt trắc nghiệm Lực kể từ đem đáp án (phần 2)
 • 60 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 60 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Từ ngôi trường đem điều giải (nâng cao - phần 2)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cach nhan biet dan ong con trinh

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


tu-truong.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học