bài tập về hình thang cân lớp 8

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Với Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện những dạng bài bác tập luyện kể từ ê lên kế hoạch ôn tập luyện hiệu suất cao nhằm đạt sản phẩm cao trong số bài bác thi đua môn Toán 8.

                          Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Bạn đang xem: bài tập về hình thang cân lớp 8

I. Lý thuyết

1. Hình thang

- Tứ giác lồi sở hữu nhị cạnh đối tuy vậy song là hình thang.

- Hai cạnh tuy vậy song ê gọi là nhị cạnh lòng.

- Hai cạnh còn sót lại là nhị cạnh mặt mày.

Ta có: tứ giác ABCD sở hữu AB // CD nên ABCD là hình thang 

Hai cạnh lòng là AB và CD

Hai cạnh mặt mày là BC và AD

 Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

- Hai góc kề một cạnh mặt mày của hình thang sở hữu tổng vì thế  

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

2. Hình thang cân

- Hình thang cân nặng là hình thang sở hữu nhị góc kề một lòng đều nhau.

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

- Tính hóa học của hình thang cân:

Hình thang ABCD cân nặng sở hữu AB // CD

+ Hai góc kề một lòng đều nhau Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

+ Hai cạnh mặt mày đều nhau (BC = AD)

+ Hai đàng chéo cánh đều nhau (AC = BD)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Dấu hiệu nhận biết:

+ Hình thang sở hữu nhị góc kề một lòng đều nhau là hình thang cân nặng.

+ Hình thang sở hữu hai tuyến phố chéo cánh đều nhau là hình thang cân nặng.

Chú ý: Hình thang sở hữu nhị cạnh mặt mày đều nhau ko có thể đang được là hình thang cân nặng.

3. Hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang sở hữu một góc vuông.

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Cho hình thang ABCD sở hữu Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải nên hình thang ABCD là hình thang vuông

                       Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

II. Các dạng bài bác tập luyện và cách thức giải

Dạng 1. Tính số đo góc

Phương pháp giải: Sử dụng đặc thù hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song và tổng tư góc vô một tứ giác kết phù hợp với kỹ năng và kiến thức đang được học tập về hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông.

Ví dụ 1: Cho hình thang ABCD sở hữu AB // CD, Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải. Tính số đo những góc của hình thang.

Lời giải:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì AB // CD nên tớ có

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc vô nằm trong phía)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì AB // CD nên tớ có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Thay vô (*) tớ được:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Ví dụ 2: Cho hình thang cân nặng ABCD sở hữu AB // CD. sành Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải. Tính những góc của hình thang.

Lời giải

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì AB // CD tớ có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc vô nằm trong phía)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Mà ABCD là hình thang cân nặng nên tớ có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Dạng 2. Chứng minh hình thang, hình thang cân nặng hình thang vuông

Phương pháp giải: Sử dụng khái niệm hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông.

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A sở hữu BD và CE là hai tuyến phố trung tuyến của tam giác. Chứng minh BCDE là hình thang cân nặng.

Lời giải:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì BD là đàng trung tuyến của tam giác ABC nên D là trung điểm của AC.

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Vì CE là đườg trung tuyến của tam giác ABC nên E là trung điểm của AB

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Mà AB = AC (do tam gác ABC cân nặng bên trên A)

Do đó: AD = AE

Xét tam giác AED có

AD = AE ( minh chứng trên)

Do đó: cân nặng bên trên A 

Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (tổng phụ vương góc vô một tam giác)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (do tam giác AED cân nặng bên trên A nên Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải )

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Lại có: cân bên trên A nên:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (tổng phụ vương góc vô một tam giác)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Từ (1) và (2) => Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Mà nhị góc này ở địa điểm đồng vị nên ED //BC

=> Tứ giác BCDE là hình thang

Mặt khác: cân nặng bên trên  A nên Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vậy hình thang BCDE là hình thang cân nặng (do sở hữu nhị góc kề một lòng vì thế nhau).

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Vẽ về phía ngoài tam giác ACD vuông cân nặng bên trên D. Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?

Lời giải:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Vì tam giác ADC là tam giác vuông cân nặng bên trên D

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Xem thêm: ngày rụng trứng quan hệ mấy lần de sinh con trai

Do đó: Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải là nhị góc ví le trong

Do đó: AD // BC 

Xét tứ giác ABCD tớ có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Suy rời khỏi ABCD là hình thang vuông.

Dạng 3. Sử dụng những đặc thù của hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông nhằm minh chứng việc.

Phương pháp giải: sát dụng những đặc thù về cạnh và góc của hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông  đã học tập nhằm giải quyết và xử lý bài bác toán

Ví dụ 1: Cho hình thang vuông ABCD sở hữu Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải, AB = AD , DC = 2AB và BE vuông góc với CD bên trên E.

a) Chứng minh: ΔABD = ΔEDB 

b) Chứng minh: ΔBEC vuông cân nặng bên trên E.

Lời giải:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

a) Do ABCD là hình thang nên AB // CD => Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc ví le trong)

Vì BE vuông góc với DC => Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Xét ΔABD và tam giác ΔEDB tớ có:

BD chung

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Do đó: ΔABD = ΔEDB (cạnh huyền - góc nhọn)

b) Từ nhị tam giác đều nhau ở câu a tớ có:

AB = ED; AD = EB (các cặp cạnh tương ứng)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Suy rời khỏi E là trung điểm của CD

=> ED = AB = EC

Mà AB = AD (giả thuyết)

Nên ED = AB = EC = AD = EB 

Xét tam giác BEC có

EB = EC

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Vậy ΔBEC là tam giác vuông cân nặng bên trên E

Ví dụ 2: Cho hình thang cân nặng ABCD sở hữu  AB // CD, AB < CD. Gọi G là uỷ thác điểm của AD và BC. Gọi F là uỷ thác điểm của AC và BD. Chứng minh:

a) Tam giác AGB cân nặng bên trên G;

b) Các tam giác ABD và BAC vì thế nhau;

c) FC = FD.

Lời giải:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

a) Vì AB // CD nên tớ có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc đồng vị)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc đồng vị)

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (do ABCD là hình thang cân)

Do đó: Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Xét tam giác AGB có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Nên tam giác AGB là tam giác cân nặng bên trên G.

b) Xét nhị tam giác ABD và BAC có:

AB chung

AD = BC (do ABCD là hình thang cân)

AC = BD (do ABCD là hình thang cân)

Do đó: ΔABD = ΔBAC (c – c – c)

c) Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (ABCD là hình thang cân)

Do đó: Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Xét tam giác FCD có:

Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Suy rời khỏi tam giác FCD cân nặng bên trên F

 FC = FD (điều nên hội chứng minh)

III. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Cho hình thang ABCD sở hữu AB // CD, Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải . Tính những góc của hình thang.

Bài 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD), sở hữu AH và BK là hai tuyến phố cao của hình thang.

a) Chứng minh:Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

b) sành AB = 6cm, CD = 14cm, AD = 5cm. Tính DH, AH và diện tích S hình thang ABCD.

Bài 3: Cho hình thang ABCD (AB // CD) sở hữu CD = AD + BC. Gọi K là vấn đề nằm trong lòng CD sao mang lại KD = AD. Chứng minh:

a) AK là tia phân giác góc A.

b) KC = BC.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A sở hữu AB = 4cm. Vẽ về phía ngoài tam giác ACD vuông cân nặng bên trên D. Tính diện tích S tứ giác ABCD.

Bài 5: Cho hình thang cân nặng ABCD sở hữu lòng nhỏ AB vì thế cạnh mặt mày BC. Chứng minh CA là tia phân giác của góc Các dạng bài bác tập luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Bài 6: Cho hình thang ABCD (AB // CD) sở hữu E và F thứu tự là trung điểm nhị lòng AB và CD. Chứng minh EF vuông góc với AB.

Bài 7: Cho hình thang ABCD vuông bên trên A và D. Có AB = AD = 3cm, CD = 6cm. Tính số đo góc B, góc C.

Bài 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD), Hai đàng phân giác của góc C và góc D hạn chế nhau bên trên I nằm trong lòng AB. Chứng minh rằng tổng chừng lâu năm nhị cạnh mặt mày vì thế chừng lâu năm AB của hình thang.

Bài 9: Cho hình thang cân nặng ABCD sở hữu lòng nhỏ AB vì thế cạnh mặt mày AD. Chứng minh rằng AC là tia phân giác của góc C.

Bài 10: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. Trên BC lấy điểm M sao mang lại CM = CA. Đường trực tiếp qua chuyện M tuy vậy song với CA hạn chế AB bên trên I. 

a) Tứ giác ACMI là hình gì?

b) AB + AC < AH + BC.

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Các dạng toán về đối xứng trục, đối xứng tâm
 • Các dạng bài bác tập luyện về đàng tầm của tam giác, hình thang
 • Các dạng toán về hình bình hành
 • Các dạng toán về hình chữ nhật
 • Các dạng bài bác tập luyện về hình thoi

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập luyện Toán 8
 • Giải sách bài bác tập luyện Toán 8
 • Top 75 Đề thi đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hãy giới thiệu với các bạn một nhân vật văn học đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài tập luyện Toán lớp 8 sở hữu lời nói giải chi tiết sở hữu vừa đủ Lý thuyết và những dạng bài bác sở hữu lời nói giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học