bài tập về hình thang

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Với Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích tập dượt kể từ cơ kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong số bài xích đua môn Toán 8.

                          Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Bạn đang xem: bài tập về hình thang

I. Lý thuyết

1. Hình thang

- Tứ giác lồi đem nhì cạnh đối tuy vậy song là hình thang.

- Hai cạnh tuy vậy song cơ gọi là nhì cạnh lòng.

- Hai cạnh sót lại là nhì cạnh mặt mày.

Ta có: tứ giác ABCD đem AB // CD nên ABCD là hình thang 

Hai cạnh lòng là AB và CD

Hai cạnh mặt mày là BC và AD

 Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

- Hai góc kề một cạnh mặt mày của hình thang đem tổng vày  

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

2. Hình thang cân

- Hình thang cân nặng là hình thang đem nhì góc kề một lòng đều nhau.

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

- Tính hóa học của hình thang cân:

Hình thang ABCD cân nặng đem AB // CD

+ Hai góc kề một lòng đều nhau Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

+ Hai cạnh mặt mày đều nhau (BC = AD)

+ Hai lối chéo cánh đều nhau (AC = BD)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Dấu hiệu nhận biết:

+ Hình thang đem nhì góc kề một lòng đều nhau là hình thang cân nặng.

+ Hình thang đem hai tuyến đường chéo cánh đều nhau là hình thang cân nặng.

Chú ý: Hình thang đem nhì cạnh mặt mày đều nhau ko chắc chắn đang được là hình thang cân nặng.

3. Hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang mang trong mình 1 góc vuông.

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Cho hình thang ABCD đem Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải nên hình thang ABCD là hình thang vuông

                       Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

II. Các dạng bài xích tập dượt và cách thức giải

Dạng 1. Tính số đo góc

Phương pháp giải: Sử dụng đặc điểm hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song và tổng tứ góc nhập một tứ giác kết phù hợp với kỹ năng và kiến thức đang được học tập về hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông.

Ví dụ 1: Cho hình thang ABCD đem AB // CD, Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải. Tính số đo những góc của hình thang.

Lời giải:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì AB // CD nên tao có

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc nhập nằm trong phía)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì AB // CD nên tao có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Thay nhập (*) tao được:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Ví dụ 2: Cho hình thang cân nặng ABCD đem AB // CD. thạo Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải. Tính những góc của hình thang.

Lời giải

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì AB // CD tao có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc nhập nằm trong phía)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Mà ABCD là hình thang cân nặng nên tao có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Dạng 2. Chứng minh hình thang, hình thang cân nặng hình thang vuông

Phương pháp giải: Sử dụng khái niệm hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông.

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đem BD và CE là hai tuyến đường trung tuyến của tam giác. Chứng minh BCDE là hình thang cân nặng.

Lời giải:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì BD là lối trung tuyến của tam giác ABC nên D là trung điểm của AC.

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Vì CE là đườg trung tuyến của tam giác ABC nên E là trung điểm của AB

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Mà AB = AC (do tam gác ABC cân nặng bên trên A)

Do đó: AD = AE

Xét tam giác AED có

AD = AE ( minh chứng trên)

Do đó: cân nặng bên trên A 

Ta có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (tổng tía góc nhập một tam giác)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (do tam giác AED cân nặng bên trên A nên Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải )

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Lại có: cân bên trên A nên:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (tổng tía góc nhập một tam giác)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Từ (1) và (2) => Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Mà nhì góc này ở địa điểm đồng vị nên ED //BC

=> Tứ giác BCDE là hình thang

Mặt khác: cân nặng bên trên  A nên Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vậy hình thang BCDE là hình thang cân nặng (do đem nhì góc kề một lòng vày nhau).

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Vẽ về phía ngoài tam giác ACD vuông cân nặng bên trên D. Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?

Lời giải:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Vì tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Vì tam giác ADC là tam giác vuông cân nặng bên trên D

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Xem thêm: một người lái xe ô tô đi thẳng 6km theo hướng tây

Do đó: Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải là nhì góc ví le trong

Do đó: AD // BC 

Xét tứ giác ABCD tao có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Suy đi ra ABCD là hình thang vuông.

Dạng 3. Sử dụng những đặc điểm của hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông nhằm minh chứng vấn đề.

Phương pháp giải: kề dụng những đặc điểm về cạnh và góc của hình thang, hình thang cân nặng, hình thang vuông  đã học tập nhằm xử lý bài xích toán

Ví dụ 1: Cho hình thang vuông ABCD đem Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải, AB = AD , DC = 2AB và BE vuông góc với CD bên trên E.

a) Chứng minh: ΔABD = ΔEDB 

b) Chứng minh: ΔBEC vuông cân nặng bên trên E.

Lời giải:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

a) Do ABCD là hình thang nên AB // CD => Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc ví le trong)

Vì BE vuông góc với DC => Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Xét ΔABD và tam giác ΔEDB tao có:

BD chung

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Do đó: ΔABD = ΔEDB (cạnh huyền - góc nhọn)

b) Từ nhì tam giác đều nhau ở câu a tao có:

AB = ED; AD = EB (các cặp cạnh tương ứng)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Suy đi ra E là trung điểm của CD

=> ED = AB = EC

Mà AB = AD (giả thuyết)

Nên ED = AB = EC = AD = EB 

Xét tam giác BEC có

EB = EC

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Vậy ΔBEC là tam giác vuông cân nặng bên trên E

Ví dụ 2: Cho hình thang cân nặng ABCD đem  AB // CD, AB < CD. Gọi G là phú điểm của AD và BC. Gọi F là phú điểm của AC và BD. Chứng minh:

a) Tam giác AGB cân nặng bên trên G;

b) Các tam giác ABD và BAC vày nhau;

c) FC = FD.

Lời giải:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

a) Vì AB // CD nên tao có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc đồng vị)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (hai góc đồng vị)

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (do ABCD là hình thang cân)

Do đó: Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Xét tam giác AGB có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Nên tam giác AGB là tam giác cân nặng bên trên G.

b) Xét nhì tam giác ABD và BAC có:

AB chung

AD = BC (do ABCD là hình thang cân)

AC = BD (do ABCD là hình thang cân)

Do đó: ΔABD = ΔBAC (c – c – c)

c) Ta có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải (ABCD là hình thang cân)

Do đó: Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Xét tam giác FCD có:

Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải 

Suy đi ra tam giác FCD cân nặng bên trên F

 FC = FD (điều nên hội chứng minh)

III. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Cho hình thang ABCD đem AB // CD, Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải . Tính những góc của hình thang.

Bài 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD), đem AH và BK là hai tuyến đường cao của hình thang.

a) Chứng minh:Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

b) thạo AB = 6cm, CD = 14cm, AD = 5cm. Tính DH, AH và diện tích S hình thang ABCD.

Bài 3: Cho hình thang ABCD (AB // CD) đem CD = AD + BC. Gọi K là vấn đề nằm trong lòng CD sao mang lại KD = AD. Chứng minh:

a) AK là tia phân giác góc A.

b) KC = BC.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A đem AB = 4cm. Vẽ về phía ngoài tam giác ACD vuông cân nặng bên trên D. Tính diện tích S tứ giác ABCD.

Bài 5: Cho hình thang cân nặng ABCD đem lòng nhỏ AB vày cạnh mặt mày BC. Chứng minh CA là tia phân giác của góc Các dạng bài tập về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân nặng và cơ hội giải

Bài 6: Cho hình thang ABCD (AB // CD) đem E và F thứu tự là trung điểm nhì lòng AB và CD. Chứng minh EF vuông góc với AB.

Bài 7: Cho hình thang ABCD vuông bên trên A và D. Có AB = AD = 3cm, CD = 6cm. Tính số đo góc B, góc C.

Bài 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD), Hai lối phân giác của góc C và góc D tách nhau bên trên I nằm trong lòng AB. Chứng minh rằng tổng phỏng lâu năm nhì cạnh mặt mày vày phỏng lâu năm AB của hình thang.

Bài 9: Cho hình thang cân nặng ABCD đem lòng nhỏ AB vày cạnh mặt mày AD. Chứng minh rằng AC là tia phân giác của góc C.

Bài 10: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Trên BC lấy điểm M sao mang lại CM = CA. Đường trực tiếp qua loa M tuy vậy song với CA tách AB bên trên I. 

a) Tứ giác ACMI là hình gì?

b) AB + AC < AH + BC.

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Các dạng toán về đối xứng trục, đối xứng tâm
 • Các dạng bài xích tập dượt về lối tầm của tam giác, hình thang
 • Các dạng toán về hình bình hành
 • Các dạng toán về hình chữ nhật
 • Các dạng bài xích tập dượt về hình thoi

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập dượt Toán 8
 • Giải sách bài xích tập dượt Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: dân nhập cư có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội của hoa kỳ địa 11

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài tập dượt Toán lớp 8 đem câu nói. giải chi tiết đem không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài xích đem câu nói. giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học