bài tập toán chia lớp 3

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 3 Chương 2

Bài tập luyện Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư là tư liệu ôn tập luyện Chương 2 với những bài bác tập luyện Toán lớp 3 cơ phiên bản, chung những em học viên rèn luyện những dạng Toán lớp 3 đạt sản phẩm tốt nhất có thể, thêm phần gia tăng tăng kỹ năng của những em. Mời chúng ta xem thêm toàn cỗ kỹ năng về Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư lớp 3.

Bạn đang xem: bài tập toán chia lớp 3

A. Lý thuyết chú ý về quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư

+ Phép phân tách với dư là quy tắc phân tách với dư. Ví dụ: triển khai quy tắc phân tách 58 : 3

Bài tập luyện Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư

Ta triển khai quy tắc phân tách như sau:

+ 5 phân tách 3 được một. 1 nhân 3 vị 3, 5 trừ 3 vị 2

+ Hạ 8, 28 phân tách 3 được 9. 9 nhân 3 vị 27. 28 trừ 27 vị 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: nhập quy tắc phân tách với dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách và số dư lớn số 1 rất có thể với là số bé thêm hơn số phân tách 1 đơn vị

+ Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách với dư vị 0. Ví dụ. triển khai quy tắc phân tách 84 : 6

Bài tập luyện Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư

Ta triển khai quy tắc phân tách như sau:

+ 5 phân tách 4 được một. 1 nhân 4 vị 4, 5 trừ 4 vị 1

+ Hạ 2, 12 phân tách 4 được 3. 3 nhân 4 vị 12. 12 trừ 12 vị 0

+ Vậy 52 : 4 = 13

+ Số bị phân tách = số phân tách x thương + số dư

>>> Xem thêm: Lý thuyết Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư

B. Bài tập luyện áp dụng về quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư

I. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Số dư của quy tắc phân tách 73 : 4 là:

Câu 2: Số dư của quy tắc phân tách 85 : 5 là:

Câu 3: Trong quy tắc phân tách với dư, số phân tách vị 7 thì số dư lớn số 1 rất có thể với là:

Câu 4: Phép phân tách nào là sau đây với nằm trong số dư với quy tắc phân tách 27 : 2?

A. 48 : 7B. 55 : 3C. 64 : 4D. 73 : 5

Câu 5: Một số phân tách mang đến 8 được 6 dư 3. Số tê liệt là:

Câu 6: Trong những quy tắc phân tách sau, đâu là quy tắc phân tách hết?

A. 14 : 6B. 32 : 3C. 46 : 2D. 37 : 7

II. Bài tập luyện tự động luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

49 : 482 : 347 : 426 : 2
84 : 597 : 681 : 360 : 5

Bài 2: Một lớp học tập với 45 học viên được giáo viên chia đều cho 2 bên nhập 3 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng với từng nào học tập sinh?

Bài 3: Một thùng dầu 84 lít được chia đều cho 2 bên nhập 5 can dầu nhỏ. Hỏi từng can dầu chứa chấp từng nào lít dầu? Thùng dầu còn quá từng nào lít dầu?

Bài 4: Cho quy tắc phân tách với số phân tách và thương đều cân nhau và đều là số lẻ với 1 chữ số, số dư của quy tắc phân tách này đó là 7. Số bị phân tách của quy tắc phân tách tê liệt là:

Bài 5: Một đoàn khách hàng với 55 người mong muốn qua loa sông, tuy nhiên thuyền chỉ chở được 5 người (kể khắp cơ thể lái thuyền). Hỏi cần thiết tối thiểu từng nào thuyền nhằm chở không còn số kkhách đó?

C. Lời giải bài bác tập luyện về quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư

I. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
AABBAC

II. Bài tập luyện tự động luận

Bài 1: Học sinh tự động đặt điều quy tắc tính phân tách rồi tính

49 : 4 = 12 (dư 1)82 : 3 = 27 (dư 1)47 : 4 = 11 (dư 3)26 : 2 = 13
84 : 5 = 16 (dư 4)97 : 6 = 16 (dư 1)81 : 3 = 2760 : 5 = 12

Bài 2:

Mỗi mặt hàng với số học viên là:

45 : 3 = 15 (học sinh)

Xem thêm: nguyễn trãi sinh năm bao nhiêu thuộc thế kỉ nào

Đáp số: 15 học tập sinh

Bài 3:

Mỗi can dầu chứa chấp số lít dầu là:

84 : 5 = 16 (lít) dư 4 lít

Đáp số: 16 lít dầu và quá 4 lít dầu

Bài 4:

Số phân tách và thương của quy tắc phân tách là 9 vì thế 9 là số lẻ có một chữ số và to hơn số dư.

Số bị phân tách của quy tắc phân tách tê liệt là:

9 × 9 + 7 = 88

Đáp số: 88.

Bài 5: 

Mỗi thuyền chỉ chở được rất nhiều nhất số khách hàng là:

5 – 1 = 4 (người)

Thực hiện nay quy tắc phân tách tao có:

55 : 4 = 13 (dư 3)

Cần 13 thuyền từng thuyền chở 4 người khách hàng, còn 3 người khách hàng chưa tồn tại số ghế nên cần thiết thêm một thuyền nữa.

Vậy cần thiết tối thiểu số thuyền là:

13 + 1 = 14 (thuyền)

Đáp số: 14 thuyền

D. Bài tập luyện tự động luyện về quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư

Câu 1: May từng cỗ ăn mặc quần áo không còn 4m vải vóc. Hỏi với 95m vải vóc thì may được rất nhiều nhất từng nào cỗ ăn mặc quần áo và còn quá bao nhiêu mét vải?

Câu 2: Một đoàn khách hàng bao gồm 42 người mong muốn qua loa sông, tuy nhiên từng thuyền chỉ chở được 6 người từng chuyến, kể khắp cơ thể lái thuyền. Hỏi cần thiết tối thiểu từng nào thuyền nhằm chở không còn số khách hàng tê liệt.

Câu 3: Một siêu thị phân phối gạo còn 35kg gạo Bắc Hương, phân tách nhập những túi nhỏ nhằm phân phối, từng túi 4kg. Hỏi cần thiết tối thiểu từng nào túi nhằm đựng không còn số gạo đó?

Câu 4: Cho câu hỏi theo gót tóm lược sau:

3m vải vóc : 1 cỗ quần áo

65m vải: ... cỗ quần áo?

Thừa … (m ) vải?

Đáp án bài bác 4:

Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

Vậy với 65 m vải vóc thì may được rất nhiều nhất 21 cỗ ăn mặc quần áo và còn quá 2 mét vải vóc.

Đáp số: 21 cỗ, quá 2m vải vóc.

Xem thêm: tây tiến tác giả, tác phẩm

E. Trắc nghiệm Phép phân tách không còn, quy tắc phân tách với dư

>> Xem toàn cỗ bên trên đây: Trắc nghiệm Phép phân tách không còn, quy tắc phân tách với dư 

--------

Hi vọng với những bài bác tập luyện quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư lớp 3, vị sự rèn luyện thông thường xuyên, những em tiếp tục hiểu sâu sắc rộng lớn về dạng Toán lớp 3 này. Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta Bài tập luyện Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư. Dường như, những em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập luyện môn Toán lớp 3 không hề thiếu không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác thi đua đạt sản phẩm cao. Chúc những em học tập chất lượng.

  • Bài tập luyện Toán lớp 3 - Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư
  • Đề đánh giá 15 phút bài bác Phép phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư