bài tập tam giác đồng dạng

Tài liệu bao gồm 57 trang, tổ hợp tóm lược lý thuyết và tuyển chọn lựa chọn những dạng bài tập tam giác đồng dạng, sở hữu đáp án và điều giải cụ thể, chung học viên lớp 8 xem thêm lúc học lịch trình Toán 8 phần Hình học tập chương 3.

Chương 3. Tam giác đồng dạng 422.
1. Định lý Ta-lét 422.
1. Tóm tắt lý thuyết 422.
2. Bài luyện và những dạng toán 423.
+ Dạng 36. Viết tỉ số những cặp đoạn trực tiếp hoặc tính tỉ số của nhì đoạn trực tiếp 423.
+ Dạng 37. Sử dụng lăm le lý Ta-lét nhằm tính phỏng lâu năm đoạn trực tiếp hoặc minh chứng đoạn trực tiếp tỉ lệ thành phần 424.
3. Bài luyện về ngôi nhà 426.
2. Định lý hòn đảo và hệ ngược của lăm le lý Ta-lét 428.
1. Tóm tắt lý thuyết 428.
2. Bài luyện và những dạng toán 429.
+ Dạng 38. Sử dụng hệ ngược của lăm le lý Ta-lét nhằm tính phỏng lâu năm đoạn trực tiếp 429.
+ Dạng 39. Sử dụng lăm le lý Ta-lét hòn đảo nhằm minh chứng những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song 430.
+ Dạng 40. Sử dụng hệ ngược lăm le lý Ta-lét nhằm minh chứng những hệ thức, những đoạn trực tiếp cân nhau 431.
3. Bài luyện về ngôi nhà 433.
3. Tính hóa học của lối phân giác của tam giác 436.
1. Tóm tắt lý thuyết 436.
2. Bài luyện và những dạng toán 436.
+ Dạng 41. Sử dụng đặc thù lối phân giác của tam giác nhằm tính phỏng lâu năm đoạn trực tiếp 436.
+ Dạng 42. Sử dụng đặc thù lối phân giác của tam giác nhằm tính tỉ số, minh chứng những hệ thức, những đoạn trực tiếp cân nhau, những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song 438.
3. Bài luyện về ngôi nhà 440.
4. Khái niệm nhì tam giác đồng dạng 443.
1. Tóm tắt lý thuyết 443.
2. Bài luyện và những dạng toán 444.
+ Dạng 43. Chứng minh nhì tam giác đồng dạng 444.
+ Dạng 44. Tìm tỉ số đồng dạng, tính phỏng lâu năm cạnh, minh chứng đẳng thức cạnh trải qua tam giác đồng dạng 444.
3. Bài luyện về ngôi nhà 447.
5. Trường hợp ý đồng dạng loại nhất 449.
1. Tóm tắt lý thuyết 449.
2. Bài luyện và những dạng toán 449.
+ Dạng 45. Chứng minh nhì tam giác đồng dạng 449.
+ Dạng 46. Sử dụng tình huống đồng dạng loại nhất nhằm tính phỏng lâu năm những cạnh hoặc minh chứng những góc cân nhau 451.
3. Bài luyện về ngôi nhà 452.
6. Trường hợp ý đồng dạng loại nhì 453.
1. Tóm tắt lý thuyết 453.
2. Bài luyện và những dạng toán 453.
+ Dạng 47. Chứng minh nhì tam giác đồng dạng 453.
+ Dạng 48. Sử dụng tình huống đồng dạng loại nhì nhằm tính phỏng lâu năm cạnh hoặc minh chứng những góc cân nhau 454.
3. Bài luyện về ngôi nhà 456.
7. Trường hợp ý đồng dạng loại thân phụ 458.
1. Tóm tắt lý thuyết 458.
2. Bài luyện và những dạng toán 458.
+ Dạng 49. Chứng minh nhì tam giác đồng dạng 458.
+ Dạng 50. Sử dụng tình huống đồng dạng loại thân phụ nhằm tính phỏng lâu năm những cạnh, minh chứng hệ thức cạnh, hoặc minh chứng những góc cân nhau 459.
3. Bài luyện về ngôi nhà 461.
8. Các tình huống đồng dạng của tam giác vuông 463.
1. Tóm tắt lý thuyết 463.
2. Bài luyện và những dạng toán 463.
+ Dạng 51. Chứng minh nhì tam giác vuông đồng dạng 463.
+ Dạng 52. Sử dụng tình huống đồng dạng của tam giác vuông tính phỏng lâu năm cạnh, minh chứng hệ thức cạnh hoặc minh chứng những góc cân nhau 464.
+ Dạng 53. Tỉ số diện tích S của nhì tam giác đồng dạng 466.
3. Bài luyện về ngôi nhà 467.
9. ôn luyện chương III 469.
1. Tóm tắt lý thuyết 469.
2. Bài luyện và những dạng toán 469.
3. Bài luyện về ngôi nhà 472.
4. Đề đánh giá chương III 474.

Bạn đang xem: bài tập tam giác đồng dạng

Xem thêm: một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]