bài tập quan hệ chia hết và tính chất

Với giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Toán 6 Bài 8.

Giải Toán 6 Kết nối trí thức Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và tính chất

Quảng cáo

Bạn đang xem: bài tập quan hệ chia hết và tính chất

Video Giải Toán 6 Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm - Kết nối trí thức - Cô Xuân (Giáo viên VietJack)

1. Quan hệ phân tách hết

Giải Toán 6 trang 30 Tập 1

 • Câu chất vấn 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm kí hiệu tương thích phân tách không còn và ko phân tách không còn để thay thế nhập dù rỗng ....

  Xem tiếng giải

 • Câu chất vấn 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Quý khách hàng Vuông hoặc Tròn chính nhỉ a 5 là ước của 15 b 6 là ước của 15 ....

  Xem tiếng giải

Giải Toán 6 trang 31 Tập 1

 • Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Lần lượt phân tách 12 cho những số từ là một cho tới 12, em hãy ghi chép tập kết toàn bộ những ước của 12 ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: phẳng phiu cơ hội nhân 8 với 0; 1; 2; …. Em hãy ghi chép những bội của 8 nhỏ rộng lớn 80 ....

  Xem tiếng giải

 • Luyện tập luyện 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy lần toàn bộ những ước của trăng tròn, hãy lần toàn bộ những bội nhỏ rộng lớn 50 của 4 ....

  Xem tiếng giải

 • Thử thách nhỏ trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy lần tía ước không giống nhau của 12 sao mang lại tổng của bọn chúng tự 12 ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

2. Tính hóa học phân tách không còn của một tổng

 • Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Viết nhì số phân tách không còn mang lại 5. Tổng của bọn chúng đem phân tách không còn mang lại 5 ko ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tía số phân tách không còn mang lại 7. Tổng của bọn chúng đem phân tách không còn mang lại 7 ko ....

  Xem tiếng giải

Giải Toán 6 trang 32 Tập 1

 • Luyện tập luyện 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Không triển khai luật lệ tính, hãy cho thấy. 24 + 48 đem phân tách không còn mang lại 4 ko. Vì sao ....

  Xem tiếng giải

 • Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy lần x nằm trong tập luyện {1; 14; 16; 22; 28}, biết tổng 21 + x phân tách không còn mang lại 7 ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy ghi chép nhì số, nhập cơ một vài phân tách không còn mang lại 5 và số còn sót lại ko phân tách không còn mang lại 5 ....

  Xem tiếng giải

 • Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy ghi chép tía số, nhập cơ nhì số phân tách không còn mang lại 4 và số còn sót lại ko phân tách không còn mang lại 4 ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

Giải Toán 6 trang 33 Tập 1

 • Luyện tập luyện 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không triển khai luật lệ tính, hãy cho thấy a) trăng tròn + 81 đem phân tách không còn mang lại 5 ko. Vì sao ....

  Xem tiếng giải

 • Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm x nằm trong tập luyện {5; 25; 39; 54} sao mang lại tổng trăng tròn + 45 + x ko phân tách không còn mang lại 5 ....

  Xem tiếng giải

 • Tranh luận trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Hai số ko phân tách không còn mang lại 4 thì tổng của bọn chúng cũng ko phân tách không còn mang lại 4 ....

  Xem tiếng giải

Bài tập

 • Bài 2.1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy lần những ước của từng số sau: 30; 35; 17 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Trong những số sau, số nào là là bội của 4? 16; 24; 35 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm những số đương nhiên x, giống hệt mang lại a) x ∈ B(7) và x < 70 ....

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

 • Bài 2.4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không triển khai luật lệ tính, hãy cho thấy hiệu nào là tại đây phân tách không còn mang lại 8 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không triển khai luật lệ tính, hãy cho thấy hiệu nào là tại đây phân tách không còn mang lại 8 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Khẳng ấn định nào là tại đây đúng? a) 219.7 + 8 ⁝7 ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.7 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Cô giáo ham muốn chia đều cho 2 bên 40 học viên nhằm triển khai những dự án công trình học hành ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.8 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Đội thể thao của ngôi trường đem 45 vận khuyến khích. Huấn luyện viên ham muốn phân thành ....

  Xem tiếng giải

 • Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm x nằm trong tập luyện {23; 24; 25; 26} biết 56 - x phân tách không còn mang lại 8 ....

  Xem tiếng giải

Bài giảng: Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm - Kết nối trí thức - Cô Vương Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm thắt những bài bác giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 • Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân tách hết

 • Toán 6 Bài 10: Số vẹn toàn tố

 • Toán 6 Luyện tập luyện cộng đồng trang 43

 • Toán 6 Bài 11: Ước cộng đồng. Ước cộng đồng rộng lớn nhất

 • Toán 6 Bài 12: Bội cộng đồng. Bội cộng đồng nhỏ nhất


Lý thuyết Toán 6 Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm (hay, chi tiết)

1. Quan hệ phân tách hết

Cho nhì số đương nhiên a và b (b ≠ 0). 

Nếu đem số đương nhiên k sao mang lại a = kb thì tao rằng a phân tách không còn mang lại b kí hiệu là a Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  b.

Nếu a ko phân tách không còn mang lại b tao kí hiệu là a Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  b.

Ví dụ 1. Tìm kí hiệu tương thích ( Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thứcQuan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức)   điền nhập vị trí trống:

a) 12 Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  2;                               b) 105 Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  5;                                      c) 26 Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  4.

Xem thêm: người ta tác dụng lực f có độ lớn 80n

Lời giải

a) Ta đem 12 = 2.6 nên 12 phân tách không còn mang lại 2 tao ghi chép 12 Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức   2.

b) Ta đem 105 = 5.21 nên 105 phân tách không còn mang lại 5 tao ghi chép 105 Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  5.

c) Ta đem 26 ko phân tách không còn mang lại 4 nên tao ghi chép 26Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức 4.

+ Ước và bội:

Nếu a phân tách không còn mang lại b, tao rằng b là ước của a và a là bội của b.

Ta kí hiệu Ư(a) là tập kết những ước của a và B(b) là tập kết những bội của b.

Ví dụ 2. Khẳng ấn định tại đây chính hoặc sai?

a) trăng tròn phân tách không còn mang lại 5, 5 là ước của trăng tròn và trăng tròn là bội của 5.

b) 14 phân tách không còn mang lại 3, 3 là ước của 14 và 14 là bội của 3.

c) 36 phân tách không còn mang lại 9, 36 là ước của 9 và 9 là bội của 36.

Lời giải

a) Khẳng ấn định a) chính.

b) Vì 14 ko phân tách không còn mang lại 3 nên xác định b sai.

c) 36 phân tách không còn mang lại 9 là chính, nhập cơ 9 là ước của 36 và 36 là bội của 9 nên c sai.

+ Cách lần ước và bội:

Muốn lần những ước của a (a > 1), tao theo thứ tự phân tách a cho những số đương nhiên từ là một cho tới a nhằm coi a phân tách không còn mang lại những số nào là thì những số này là ước của a.

Ta rất có thể lần những bội của một vài không giống 0 bằng phương pháp nhân số cơ theo thứ tự với 0; 1; 2; 3; …

Ví dụ 3. 

a) Hãy lần toàn bộ những ước của 12.

b) Hãy lần toàn bộ những bội của 8 nhỏ rộng lớn 60.

Lời giải

a) Lần lượt phân tách 12 cho những số từ là một cho tới 12, tao thấy 12 phân tách không còn mang lại 1; 2; 3; 4; 6; 12 nên Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

b) Lần lượt nhân 8 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … tao được những bội của 8 là: 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; …

Các bội nhỏ rộng lớn 60 của 8 là: 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56.

2. Tính hóa học phân tách không còn của một tổng

+ Tính hóa học 1

Nếu toàn bộ những số hạng của một tổng đều phân tách không còn mang lại nằm trong một vài thì tổng phân tách không còn mang lại số cơ.

- Nếu a Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  m và b Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  m thì (a + b) Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  m.

- Nếu a Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  m, b Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  m và c Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  m thì (a + b + c) Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm | Lý thuyết Toán lớp 6 cụ thể Kết nối tri thức  m.


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm (có đáp án)

I. Nhận biết

Câu 1. Cho nhì số đương nhiên a và b (b ≠ 0). Nếu đem số đương nhiên k sao mang lại a = kb thì:

A. a phân tách không còn mang lại b.

B. b phân tách không còn mang lại a.

C. A và B đều chính.

D. A và B đều sai.

Câu 2. Nếu a phân tách không còn mang lại b, tao rằng …:

A. b là ước của a.

B. a là bội của b.

C. A và B đều chính.

D. A và B đều sai.

Câu 3. Tìm tập kết M là ước của 24.

A. M = {1; 2; 3; 4; 8; 12; 24}.

B. M = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 24}.

C. M = {1; 2; 4; 6; 8; 12; 24}.

D. M = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}.

Câu 4. Nếu toàn bộ những số hạng của một tổng đều phân tách không còn mang lại nằm trong một vài thì tổng đó:

A. Chia không còn mang lại số cơ.

B. Không phân tách không còn mang lại số cơ.

C. Là ước của số cơ.

D. Không Tóm lại được.

Câu 5. Không thực hiện luật lệ tính hãy cho thấy tổng nào là tại đây phân tách không còn mang lại 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + trăng tròn.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 6. Nếu một tổng đem tía số hạng, nhập cơ đem 2 số hạng phân tách không còn mang lại 7 và số hạng còn sót lại ko phân tách không còn mang lại 7 thì tổng đó:

A. phân tách không còn mang lại 7.

B. ko phân tách không còn mang lại 7.

C. Không Tóm lại được.

D. Chia không còn mang lại ước của 7.

Câu 8. Trong những số: 16; 24; 35; 68. Số nào là ko là bội của 4? 

A. 16.

B. 24.

C. 35.

D. 68.

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cách chia số có 2 chữ số

Loạt bài bác dựa vào đề bài bác và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền tiếng giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, nghiêm chỉnh cấm từng hành động sao chép tuy nhiên không được van lơn luật lệ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Các loạt bài bác lớp 6 Kết nối trí thức khác