bài tập pt bậc 2

Chuyên đề phương trình bậc nhị hệ thức và đáp án

Bài tập luyện phương trình bậc nhị Có đáp án

Phương trình bậc nhị là dạng bài bác tập luyện cơ bạn dạng nhập công tác Toán trung học cơ sở. Để canh ty những em học viên nắm rõ phần này, VnDoc gửi cho tới chúng ta Bài tập luyện phương trình bậc nhị. Nội dung tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta học viên học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 9. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: bài tập pt bậc 2

  • Bài tập luyện nâng lên hàm số y=ax^2
  • Ôn ganh đua nhập lớp 10 chuyên mục 3: Phương trình bậc nhị một ẩn

Bài tập luyện phương trình bậc nhị sau đây tổ hợp những bài bác tập luyện phương trình bậc nhị kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên tất nhiên đáp án cụ thể, canh ty những em ôn tập luyện những kỹ năng, tính nghiệm phương trình bậc nhị, sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những bài bác ôn ganh đua học tập kì và nhất là ôn ganh đua nhập lớp 10 tới đây.

Ngoài rời khỏi những chúng ta có thể tìm hiểu thêm tăng tư liệu Phương trình bậc nhị và Hệ thức Vi-ét tổ hợp 112 bài bác tập luyện nhiều chủng loại được VnDoc thuế tầm và tinh lọc.

Tham khảo thêm: Chuyên đề Phương trình bậc nhị và Hệ thức Vi-ét

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn hí hửng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyên chở về.

Nội dung của Bài tập luyện phương trình bậc hai

Bài 1: Giải những phương trình bậc nhị sau:

TT

PTBH

TT

PTBH

1

x2 - 11x + 30 = 0

41

x2 - 16x + 84 = 0

2

x2 - 10x + 21 = 0

42

x2 + 2x - 8 = 0

3

x2 - 12x + 27 = 0

43

5x2 + 8x + 4 = 0

4

5x2 - 17x + 12 = 0

44

x2 – 2(√3 + √2)x + 4√6 = 0

5

3x2 - 19x - 22 = 0

45

11x2 + 13x - 24 = 0

6

x2 - (1+√2)x + √2 = 0

46

x2 - 11x + 30 = 0

7

x2 - 14x + 33 = 0

47

x2 - 13x + 42 = 0

8

6x2 - 13x - 48 = 0

48

11x2 - 13x - 24 = 0

9

3x2 + 5x + 61 = 0

49

x2 - 13x + 40 = 0

10

x2 - √3x - 2 - √6 = 0

50

3x2 + 5x - 1 = 0

11

x2 - 24x + 70 = 0

51

5x2 + 7x - 1 = 0

12

x2 - 6x - 16 = 0

52

3x2 - 2√3x - 3 = 0

13

2x2 + 3x + 1 = 0

53

x2 - 2√2x + 1 = 0

14

x2 - 5x + 6 = 0

54

x2 - 2(√3-1)x - 2√3 = 0

15

3x2 + 2x + 5 = 0

55

11x2 + 13x + 24 = 0

16

2x2 + 5x - 3 = 0

56

x2 + 13x + 42 = 0

17

x2 - 7x - 2 = 0

57

11x2 - 13x - 24 = 0

18

3x2 - 2√3x - 2 = 0

58

2x2 - 3x - 5 = 0

19

-x2 - 7x - 13 = 0

59

x2 - 4x + 4 = 0

20

√2x2 – 2(√3-1)x -3√2 = 0

60

x2 - 7x + 10 = 0

21

3x2 - 2x - 1 = 0

61

4x2 + 11x - 3 = 0

22

x2 - 8x + 15 = 0

62

3x2 + 8x - 3 = 0

Xem thêm: iq trung bình của người

23

2x2 + 6x + 5 = 0

63

x2 + x + 1 = 0

24

5x2 + 2x - 3 = 0

64

x2 + 16x + 39 = 0

25

x2 + 13x + 42 = 0

65

3x2 - 8x + 4 = 0

26

x2 - 10x + 2 = 0

66

4x2 + 21x - 18 = 0

27

x2 - 7x + 10 = 0

67

4x2 + 20x + 25 = 0

28

5x2 + 2x - 7 = 0

68

2x2 - 7x + 7 = 0

29

4x2 - 5x + 7 = 0

69

-5x2 + 3x - 1 = 0

30

x2 - 4x + 21 = 0

70

x2 - 2√3x - 6 = 0

31

5x2 + 2x -3 = 0

71

x2 - 9x + 18 = 0

32

4x2 + 28x + 49 = 0

72

3x2 + 5x + 4 = 0

33

x2 - 6x + 48 = 0

73

x2 + 5 = 0

34

3x2 - 4x + 2 = 0

74

x2 - 4 = 0

35

x2 - 16x + 84 = 0

75

x2 - 2x = 0

36

x2 + 2x - 8 = 0

76

x4 - 13x2 + 36 = 0

37

5x2 + 8x + 4 = 0

77

9x4 + 6x2 + 1 = 0

38

x2 – 2(√3 + √2)x + 4√6 = 0

78

2x4 + 5x2 + 2 = 0

39

x2 - 6x + 8 = 0

79

2x4 - 7x2 - 4 = 0

40

3x2 - 4x + 2 = 0

80

x4 - 5x2 + 4 = 0

Bài 2: Tìm x, hắn trong số tình huống sau:

a)

x + hắn = 17, x.hắn = 180

e)

x2 + y2 = 61, x.hắn = 30

b)

x + hắn = 25, x.hắn = 160

f)

x - hắn = 6, x.hắn = 40

c)

x + hắn = 30, x2 + y2 = 650

g)

x - hắn = 5, x.hắn = 66

d)

x + hắn = 11 x.hắn = 28

h)

x2 + y2 = 25 x.hắn = 12

Bài tập luyện phương trình bậc hai

Bài tập luyện phương trình bậc hai

Bài tập luyện phương trình bậc hai

Tài liệu vẫn còn đấy chúng ta nhấn nút chuyên chở về nhằm coi trọn vẹn vẹn nội dung nhé

Bài tập luyện phương trình bậc nhị được VnDoc share bên trên phía trên. Thông qua quýt tư liệu này những em tiếp tục nâng lên khả năng giải bài bác tập luyện phương trình bậc nhị, sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những đề đánh giá tương tự ôn ganh đua nhập lớp 10 tới đây. Chúc những em ôn tập luyện đảm bảo chất lượng, nếu như thấy tư liệu hữu ích, những em lưu giữ share mang đến chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Xem thêm: viết bài văn phân tích nhân vật võ tòng

-----------------

Ngoài Bài tập luyện phương trình bậc nhị (Có đáp án), sẽ giúp đỡ chúng ta nhận thêm nhiều tư liệu tiếp thu kiến thức hơn thế nữa, VnDoc.com chào chúng ta học viên tìm hiểu thêm thêm các đề ganh đua demo nhập lớp 10 như:

  • 40 Đề ganh đua Toán nhập lớp 10 lựa chọn lọc
  • 43 Đề ganh đua demo nhập lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021
  • 21 Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Toán

mà công ty chúng tôi đang được thuế tầm và tinh lọc. Với bài bác tập luyện về chuyên mục Phương trình bậc nhị này canh ty chúng ta tập luyện tăng khả năng giải đề và thực hiện bài bác đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức tốt!

Đặt thắc mắc về tiếp thu kiến thức, dạy dỗ, giải bài bác tập luyện của người sử dụng bên trên phân mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập tập