bài tập phương trình bậc 2 lớp 9

Chuyên đề phương trình bậc nhị hệ thức và đáp án

Bài luyện phương trình bậc nhị Có đáp án

Phương trình bậc nhị là dạng bài bác luyện cơ phiên bản nhập công tác Toán trung học cơ sở. Để hùn những em học viên nắm rõ phần này, VnDoc gửi cho tới chúng ta Bài luyện phương trình bậc nhị. Nội dung tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta học viên học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 9. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: bài tập phương trình bậc 2 lớp 9

  • Bài luyện nâng lên hàm số y=ax^2
  • Ôn đua nhập lớp 10 đề chính 3: Phương trình bậc nhị một ẩn

Bài luyện phương trình bậc nhị sau đây tổ hợp những bài bác luyện phương trình bậc nhị kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên tất nhiên đáp án cụ thể, hùn những em ôn luyện những kiến thức và kỹ năng, tính nghiệm phương trình bậc nhị, sẵn sàng chất lượng tốt cho những bài bác ôn đua học tập kì và nhất là ôn đua nhập lớp 10 tới đây.

Ngoài đi ra những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tăng tư liệu Phương trình bậc nhị và Hệ thức Vi-ét tổ hợp 112 bài bác luyện nhiều mẫu mã được VnDoc thuế tầm và tinh lọc.

Tham khảo thêm: Chuyên đề Phương trình bậc nhị và Hệ thức Vi-ét

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn mừng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận tải về.

Nội dung của Bài luyện phương trình bậc hai

Bài 1: Giải những phương trình bậc nhị sau:

TT

PTBH

TT

PTBH

1

x2 - 11x + 30 = 0

41

x2 - 16x + 84 = 0

2

x2 - 10x + 21 = 0

42

x2 + 2x - 8 = 0

3

x2 - 12x + 27 = 0

43

5x2 + 8x + 4 = 0

4

5x2 - 17x + 12 = 0

44

x2 – 2(√3 + √2)x + 4√6 = 0

5

3x2 - 19x - 22 = 0

45

11x2 + 13x - 24 = 0

6

x2 - (1+√2)x + √2 = 0

46

x2 - 11x + 30 = 0

7

x2 - 14x + 33 = 0

47

x2 - 13x + 42 = 0

8

6x2 - 13x - 48 = 0

48

11x2 - 13x - 24 = 0

9

3x2 + 5x + 61 = 0

49

x2 - 13x + 40 = 0

10

x2 - √3x - 2 - √6 = 0

50

3x2 + 5x - 1 = 0

11

x2 - 24x + 70 = 0

51

5x2 + 7x - 1 = 0

12

x2 - 6x - 16 = 0

52

3x2 - 2√3x - 3 = 0

13

2x2 + 3x + 1 = 0

53

x2 - 2√2x + 1 = 0

14

x2 - 5x + 6 = 0

54

x2 - 2(√3-1)x - 2√3 = 0

15

3x2 + 2x + 5 = 0

55

11x2 + 13x + 24 = 0

16

2x2 + 5x - 3 = 0

56

x2 + 13x + 42 = 0

17

x2 - 7x - 2 = 0

57

11x2 - 13x - 24 = 0

18

3x2 - 2√3x - 2 = 0

58

2x2 - 3x - 5 = 0

19

-x2 - 7x - 13 = 0

59

x2 - 4x + 4 = 0

20

√2x2 – 2(√3-1)x -3√2 = 0

60

x2 - 7x + 10 = 0

21

3x2 - 2x - 1 = 0

61

4x2 + 11x - 3 = 0

22

x2 - 8x + 15 = 0

62

3x2 + 8x - 3 = 0

Xem thêm: tính chất giao hoán của phép nhân

23

2x2 + 6x + 5 = 0

63

x2 + x + 1 = 0

24

5x2 + 2x - 3 = 0

64

x2 + 16x + 39 = 0

25

x2 + 13x + 42 = 0

65

3x2 - 8x + 4 = 0

26

x2 - 10x + 2 = 0

66

4x2 + 21x - 18 = 0

27

x2 - 7x + 10 = 0

67

4x2 + 20x + 25 = 0

28

5x2 + 2x - 7 = 0

68

2x2 - 7x + 7 = 0

29

4x2 - 5x + 7 = 0

69

-5x2 + 3x - 1 = 0

30

x2 - 4x + 21 = 0

70

x2 - 2√3x - 6 = 0

31

5x2 + 2x -3 = 0

71

x2 - 9x + 18 = 0

32

4x2 + 28x + 49 = 0

72

3x2 + 5x + 4 = 0

33

x2 - 6x + 48 = 0

73

x2 + 5 = 0

34

3x2 - 4x + 2 = 0

74

x2 - 4 = 0

35

x2 - 16x + 84 = 0

75

x2 - 2x = 0

36

x2 + 2x - 8 = 0

76

x4 - 13x2 + 36 = 0

37

5x2 + 8x + 4 = 0

77

9x4 + 6x2 + 1 = 0

38

x2 – 2(√3 + √2)x + 4√6 = 0

78

2x4 + 5x2 + 2 = 0

39

x2 - 6x + 8 = 0

79

2x4 - 7x2 - 4 = 0

40

3x2 - 4x + 2 = 0

80

x4 - 5x2 + 4 = 0

Bài 2: Tìm x, hắn trong số tình huống sau:

a)

x + hắn = 17, x.hắn = 180

e)

x2 + y2 = 61, x.hắn = 30

b)

x + hắn = 25, x.hắn = 160

f)

x - hắn = 6, x.hắn = 40

c)

x + hắn = 30, x2 + y2 = 650

g)

x - hắn = 5, x.hắn = 66

d)

x + hắn = 11 x.hắn = 28

h)

x2 + y2 = 25 x.hắn = 12

Bài luyện phương trình bậc hai

Bài luyện phương trình bậc hai

Bài luyện phương trình bậc hai

Tài liệu vẫn còn đó chúng ta nhấn nút vận tải về nhằm coi trọn vẹn vẹn nội dung nhé

Bài luyện phương trình bậc nhị được VnDoc share bên trên trên đây. Thông qua loa tư liệu này những em tiếp tục nâng lên khả năng giải bài bác luyện phương trình bậc nhị, sẵn sàng chất lượng tốt cho những đề đánh giá tương tự ôn đua nhập lớp 10 tới đây. Chúc những em ôn luyện chất lượng tốt, nếu như thấy tư liệu hữu ích, những em lưu giữ share mang đến chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Xem thêm: baso4 hcl

-----------------

Ngoài Bài luyện phương trình bậc nhị (Có đáp án), để giúp đỡ chúng ta nhận thêm nhiều tư liệu tiếp thu kiến thức không dừng lại ở đó, VnDoc.com chào chúng ta học viên tìm hiểu thêm thêm các đề đua demo nhập lớp 10 như:

  • 40 Đề đua Toán nhập lớp 10 lựa chọn lọc
  • 43 Đề đua demo nhập lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021
  • 21 Đề đua nhập lớp 10 môn Toán

mà Shop chúng tôi vẫn thuế tầm và tinh lọc. Với bài bác luyện về đề chính Phương trình bậc nhị này hùn chúng ta tập luyện tăng khả năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng tốt rộng lớn. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức tốt!

Đặt thắc mắc về tiếp thu kiến thức, dạy dỗ, giải bài bác luyện của khách hàng bên trên thể loại Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập tập