bài tập phenol

Bài viết lách Cách giải Bài tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập.

Cách giải Bài tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)

Phương pháp:

Bạn đang xem: bài tập phenol

Quảng cáo

+ Tác dụng với Na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

+ Tác dụng với hỗn hợp kiềm

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

+ Phản ứng với hỗn hợp brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

+ Phản ứng với axit nitric

Phản ứng thế nitro xẩy ra tương tự động phản xạ thế brom:

C6H5OH + 3HNO3 to→ C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Số thích hợp hóa học thơm ngát sở hữu công thức phân tử C7H8O vừa vặn ứng dụng được với Na, vừa vặn ứng dụng với NaOH là

A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Hợp hóa học thơm ngát vừa vặn phản xạ được với Na, vừa vặn phản xạ được với NaOH và phenol

Ứng với CTPT này còn có 5 đồng phân

Cách giải Bài tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)

Quảng cáo

Ví dụ 2 : Số hóa học ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều ứng dụng được Na sinh lực H2 tuy nhiên ko ứng dụng với hỗn hợp NaOH là

A. 2.    B. 4.    C. 3.    D. 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phản ứng được với Na tuy nhiên ko phản xạ được với NaOH

Hợp hóa học sở hữu vẹn toàn tử H sinh động tuy nhiên ko thể hiện nay tính axit → OHancol

Có có một không hai kết cấu vừa lòng với ĐK đề bài bác

Ứng với CTPT này còn có 5 đồng phân Cách giải Bài tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)

Ví dụ 3 : X sở hữu công thức giản dị nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân kết cấu nằm trong loại thích hợp hóa học thơm ngát ứng với công thức phân tử của X là

A. 5.    B. 4    C. 6.    D. 3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

mC : mH : mO = 21 : 2 : 4

=> nC : nH : nO = 1,75 : 2 : 0,25 = 7 : 8 : 1

Ứng với CTPT này còn có 5 đồng phân: Cách giải Bài tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)

Ví dụ 4 : Một hỗn hợp X chứa chấp 5,4 gam hóa học đồng đẳng của phenol đơn chức. Cho hỗn hợp X phản xạ với nước brom (dư) nhận được 17,25 gam thích hợp hóa học chứa chấp phụ thân vẹn toàn tử brom nhập phân tử, fake sử phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Công thức phân tử hóa học đồng đẳng của phenol là

A. C7H7OH.    B. C8H9OH.

C. C9H11OH.    D. C9H11OH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol Br2 là x mo1

Áp dụng BTKL:

5,4 + 160x = 17,25 + 81x => x = 0,15

=> nX = 0,05 mol

=> M = 5,4/0,05 = 108 => C7H7OH

Quảng cáo

Ví dụ 5 : Cho 15,5 gam lếu láo thích hợp 2 phenol A và B tiếp tục nhau nhập mặt hàng đồng đẳng của phenol ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,3M. Công thức phân tử của 2 phenol và % lượng của lếu láo thích hợp theo thứ tự là :

A. C7H7OH (69,68%) và C8H9OH (30,32%).

B. C6H5OH (69,68%) và C7H7OH (30,32%).

C. C6H5OH (30,32%) và C7H7OH(69,68%).

Xem thêm: soạn bài đừng gây tổn thương

D. Kết trái khoáy không giống.

Hướng dẫn giải:

Gọi công thức tầm của 2 phenol là: Cách giải Bài tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)

nNaOH = 0,15 mol;

Cách giải Bài tập luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)

⇒ A: C6H5OH (x mol); B: C7H7OH (y mol)

Ta có: x + nó = 0,15 mol;

94x + 108y= 15,5

⇒ x = 0,05 mol; nó = 0,1 mol

%mC6H5OH = 0,05.94/15,5.100% = 30,32%

⇒ Đáp án C

Ví dụ 6 : Để pha trộn axit picric, người tao cho tới 14,1 gam phenol ứng dụng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc. tường lượng axit HNO3 vẫn lấy dư 25% đối với lượng quan trọng. Số mol HNO3 nhớ dùng và lượng axit picric tạo ra trở thành là :

A. 0,5625 mol ; 34,75 gam.    C. 0,5625 mol ; 34,35 gam.

B. 0,45 mol ; 42,9375 gam.    D. 0,45 mol ; 42,9375 gam.

Hướng dẫn giải:

C6H5OH + 3HNO3 H2SO4→ C6H2(NO2)3OH(axit picric)+ 3H2O

Pt:     94 →     189 →     229 (g)

Theo đề bài bác m phenol = 14,1g

⇒ mHNO3 = 14,1.189/94 = 28,35g ⇒ nHNO3 = 0,45mol

⇒ nHNO3 dùng = 0,45 + 25%.0,45 = 0,5625 mol

maxit picric = 14,1.229/94 = 34,35g

⇒ Đáp án C

Quảng cáo

Ví dụ 7 : Một lếu láo thích hợp X bao gồm ancol etylic và phenol ứng dụng với Na dư đã cho ra lếu láo thích hợp nhị muối hạt sở hữu tổng lượng là 25,2 gam. Cũng lượng lếu láo thích hợp ấy ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Số mol của hóa học nhập lếu láo thích hợp X và thể tích H2 cất cánh rời khỏi (đkc) nhập phản xạ thân thích X và Na là :

A. 0,2 mol ancol ; 0,1 mol phenol ; 3,36 lít H2.

B. 0,18 mol ancol ; 0,1 mol phenol ; 5,376 lít H2.

C. 0,1 mol ancol ; 0,1 mol phenol ; 2,24 lít H2.

D. 0,2 mol ancol ; 0,2 mol phenol ; 4,48 lít H2.

Hướng dẫn giải:

Khi ứng dụng với Na:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + một nửa H2

x     nó     0,5y (mol)

C6H5OH + Na → C6H5ONa + một nửa H2

nó     nó     0,5y (mol)

mmuối = mC2H5ONa + mC6H5ONa = 68x + 116y = 25,2g (1)

Khi ứng dụng với NaOH, chỉ mất phenol tác dụng:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

nC6H5OH = nNaOH = 0,1 mol = y

⇒ x = 0,2 mol; VH2 = 22,4.0,5(x+y) = 3,36 lít⇒ Đáp án A

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Hóa học tập lớp 11 sở hữu nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • 2 dạng bài bác tập luyện Dẫn xuất halogen nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • 6 dạng bài bác tập luyện về Ancol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài tập luyện lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Dạng 2: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu dẫn xuất halogen
 • Dạng 3: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Ancol, Phenol
 • Dạng 4: Bài tập luyện về dẫn xuất halogen
 • Dạng 5: Ancol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm
 • Dạng 6: Phenol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm và hỗn hợp kiềm
 • Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
 • Dạng 8: Phản ứng lão hóa ancol
 • Dạng 9: Độ rượu - Điều chế, phân biệt Ancol

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: lệnh nào để duyệt từng phần tử của danh sách?

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học