bài tập nhân 2 chữ số với 2 chữ số

Bài tập luyện Toán lớp 4

Bài tập luyện nhân với số sở hữu nhị chữ số lớp 4 hùn những em học viên rèn luyện tiến hành quy tắc nhân một vài với sở hữu nhị chữ số, nhân với 11. Các dạng bài bác tập luyện hùn những em gia tăng lại dạng Toán Chương 2 lớp 4 - Bốn quy tắc tính với những số đương nhiên. Hình học tập.

Bạn đang xem: bài tập nhân 2 chữ số với 2 chữ số

Đối với Việc lớp 4 nhân với số sở hữu nhị chữ số, học viên vẫn còn đấy gặp gỡ nhiều trở ngại Khi ghi nhớ quá trình tiến hành đo lường.

1. Hướng dẫn thực hiện bài bác nhân với số sở hữu nhị chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện tại quy tắc tính 45 x 25

Bài tập luyện nhân với số sở hữu nhị chữ số

Thực hiện tại quy tắc tính theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt trái

5 nhân 5 vì như thế 25, viết lách 5 ghi nhớ 2

5 nhân 4 vì như thế đôi mươi tăng 2 vì như thế 22, viết lách 22

2 nhân 5 vì như thế 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

2 nhân 4 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, viết lách 9

Hạ 5

0 nằm trong 2 vì như thế 2, viết lách 2

9 nằm trong 2 vì như thế 11, viết lách 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện tại quy tắc tính 230 x 24

Bài tập luyện nhân với số sở hữu nhị chữ số

Thực hiện tại quy tắc tính theo dõi trật tự trừ nên qua quýt trái

 • 4 nhân 0 vì như thế 0, viết lách 0
 • 4 nhân 3 vì như thế 12, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 4 nhân 2 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, viết lách 9
 • 2 nhân 0 vì như thế 0, viết lách 0
 • 2 nhân 3 vì như thế 6, viết lách 6
 • 2 nhân 2 vì như thế 4, viết lách 4
 • Hạ 0
 • 0 nằm trong 2 vì như thế 2, viết lách 2
 • 6 nằm trong 9 vì như thế 15, viết lách 5 ghi nhớ 1
 • Hạ 4 thêm một vì như thế 5, viết lách 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút đi ra được quá trình thực hiện:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Nhân mặt hàng đơn vị chức năng của số ở bên dưới với số phía trên theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt ngược.

Bước 3: Nhân hàng trăm của số ở bên dưới với số phía trên kể từ nên qua quýt ngược. Khi viết lách cần thiết lùi về phía trái 1 cột đối với tích riêng biệt loại nhất

Bước 4: Cộng thành quả nhân của bước 2 và 3 được thành quả của quy tắc tính.

Bước 5: Kiểm tra lại kết quả

2. Nhân nhẩm số sở hữu 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154

2.2. Nhận xét

Ngoài việc bịa tính và tính thì so với quy tắc nhân số sở hữu 2 chữ số với 11 thì tao rất có thể tiến hành nhẩm nhanh chóng bằng phương pháp tiến hành tính chất: ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài tập luyện áp dụng Nhân với số sở hữu nhị chữ số

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a vì như thế 35, 40, 45

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó : 12 = 24

b) nó : 57 = 11

c) nó : 11 = 999

d) nó : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá chỉ của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh bại liệt từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng nhanh tăng tài sản xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su thiên nhiên. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được tăng 826 cây. Hỏi sau 2 mùa bại liệt, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Bài tập luyện nhân với số sở hữu nhị chữ số

Thực hiện tại quy tắc tính từng bước theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt ngược.

 • 1 nhân 5 vì như thế 5, viết lách 5
 • 1 nhân 1 vì như thế 1, viết lách 1
 • 8 nhân 5 vì như thế 40, viết lách 0 (dưới 1) ghi nhớ 4
 • 8 nhân 1 vì như thế 8, tăng 4 vì như thế 12, viết lách 12
 • Hạ 5
 • 1 nằm trong 0 vì như thế 1, viết lách 1
 • Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

Bài tập luyện nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • 0 nhân 314 vì như thế 0
 • 2 nhân 4 vì như thế 8, viết lách 8
 • 2 nhân 1 vì như thế 2, viết lách 2
 • 2 nhân 3 vì như thế 6, viết lách 6
 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x đôi mươi = 6280

Bài tập luyện nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • 8 nhân 6 vì như thế 48, viết lách 8 ghi nhớ 4
 • 8 nhân 4 vì như thế 32, tăng 4 vì như thế 36, viết lách 6 ghi nhớ 3
 • 8 nhân 7 vì như thế 56, tăng 3 vì như thế 59, viết lách 59
 • 1 nhân 746 vì như thế 746, viết lách 746
 • Hạ 8 xuống
 • 6 nằm trong 6 vì như thế 12, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 4 nằm trong 9 vì như thế 13 thêm một vì như thế 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 5 nằm trong 7 vì như thế 12 thêm một vì như thế 13, viết lách 13

Vậy 746 x 18 = 13428

Bài tập luyện nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • 9 nhân 1 vì như thế 9, viết lách 9
 • 9 nhân 2 vì như thế 18, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 9 nhân 4 vì như thế 36 thêm một vì như thế 37, viết lách 7 ghi nhớ 3
 • 8 nhân 1 vì như thế 8, viết lách 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng biệt loại nhất)
 • 8 nhân 2 vì như thế 16, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 8 nhân 4 vì như thế 32 thêm một vì như thế 33, viết lách 33
 • Hạ 9
 • 8 nằm trong 8 vì như thế 16, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 6 nằm trong 7 vì như thế 13 thêm một, vì như thế 14 viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nằm trong 3 vì như thế 6 thêm một vì như thế 7, viết lách 7
 • hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

Với a = 35 thay cho nhập biểu thức tao sở hữu 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay cho nhập biểu thức tao sở hữu 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay cho nhập biểu thức tao sở hữu 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) nó : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) nó : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) nó : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) nó : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh sở hữu tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số kilomet cao su thiên nhiên là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số kilomet cao su thiên nhiên là:

Xem thêm: un 1

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số kilomet là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

4. Bài tập luyện tự động luyện Nhân với số sở hữu nhị chữ số (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó : 11 = 777

b) nó : 21 = 121

c) nó : 40 = 198

d) nó : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ 22 lớp, 16 lớp sở hữu sĩ số là 38 học viên, 6 lớp sở hữu sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong ganh đua cấp hạc thách thức 30 ngày. tường 5 ngày đầu thường ngày Thủy cấp được 72 con cái và Huyền cấp rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp theo sau thường ngày Huyền và Thủy cấp được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền vẫn cấp từng nào con?

Bài 6

Một hình chữ nhật sở hữu chu vi là 162cm, chiều rộng lớn là 34cm. Vậy diện tích S hình chữ nhật này đó là bao nhiêu

Câu 7: Cho nhị số đương nhiên hiểu được khoảng nằm trong của nhị số này đó là 122 và số to hơn số bé bỏng 48 đơn vị chức năng.

Vậy tích của nhị số bại liệt là?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121

b) 1331

c) 7650

d) 25245

Bài 2:

a) 804

b) 462

c) 1018

d) 978

Bài 3:

a) nó = 8547

b) nó = 2541

c) nó = 7920

d) nó = 682

Bài 4:

Số học viên của 16 lớp là: 38 x 16 = 608 (học sinh)

Số học viên của 6 lớp là: 6 x 42 = 252 (học sinh)

Số học viên của 22 lớp là: 608 + 252 = 860 (học sinh)

Đ/s: 860 học tập sinh

Bài 5:

Trong 5 ngày đầu thường ngày Huyền cấp được số con cái hạc là: 72 + 7 = 79 (con)

Số hạc Thủy cấp nhập 5 ngày đầu là: 5 x 72 = 360 (con)

Số hạc Huyền cấp nhập 5 ngày đầu là: 79 x 5 = 395 (con)

Số hạc Thủy cấp nhập 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Số hạc Huyền cấp nhập 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền vẫn cấp là: 360 + 395 + 1400 + 1400 = 3555 (con)

Đ/s: 3555 con cái hạc

Bài 6

Nửa chu vi hình chữ nhật bại liệt là:

162 : 2 = 81(cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật bại liệt là:

81 − 34 = 47 (cm)

Diện tích hình chữ nhật bại liệt là:

47 × 34 = 1598 (cm2)

Đáp số: 1598cm2

Bài 7:

Tổng của nhị số đương nhiên bại liệt là:

122×2=244

Ta sở hữu sơ đồ:

Bài tập luyện Nhân với số sở hữu nhị chữ số Toán lớp 4

Số rộng lớn là:

(244+48):2=146

Số bé bỏng là:

146−48=98

Tích của nhị số đương nhiên bại liệt là:

146×98=14308

Đáp số: 14308.

Vậy đáp án chính điền nhập dù trống rỗng là 14308.

Xem thêm: ngày rụng trứng quan hệ mấy lần de sinh con trai

Chú ý

 • Học sinh rất có thể thực hiện sai Khi lấy tổng chủ yếu thông qua số khoảng nằm trong và vì như thế 122,
 • sau bại liệt vận dụng công thức tìm kiếm ra nhị số là 85 và 37, kể từ bại liệt tìm kiếm ra tích sai là 3145.

Trên phía trên VnDoc tổ hợp toàn cỗ chỉ dẫn giải những ví dụ, bài bác rèn luyện về dạng toán Nhân với số sở hữu nhị chữ số Toán lớp 4. Để xem thêm điều giải sách BT tương tự SGK dạng toán này, chúng ta nằm trong theo dõi dõi tiếp sau đây.

5. Toán lớp 4 Nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 39: Nhân với số sở hữu nhị chữ số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 59: Nhân với số sở hữu nhị chữ số
 • Toán lớp 4 trang 69, 70: Nhân với số sở hữu nhị chữ số - Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 60: Luyện tập luyện Nhân với số sở hữu nhị chữ số

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể xem thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu đưa đến mang đến học viên lớp 4 những đề ôn ganh đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ chuyển vận không tính tiền đề ganh đua về và ôn luyện.