bài tập nhân 2 chữ số lớp 4

Bài tập luyện Toán lớp 4

Bài tập luyện nhân với số đem nhị chữ số lớp 4 hùn những em học viên rèn luyện tiến hành phép tắc nhân một trong những với đem nhị chữ số, nhân với 11. Các dạng bài bác tập luyện hùn những em gia tăng lại dạng Toán Chương 2 lớp 4 - Bốn phép tắc tính với những số đương nhiên. Hình học tập.

Bạn đang xem: bài tập nhân 2 chữ số lớp 4

Đối với Việc lớp 4 nhân với số đem nhị chữ số, học viên vẫn tồn tại bắt gặp nhiều trở ngại khi ghi nhớ công việc tiến hành đo lường và tính toán.

1. Hướng dẫn thực hiện bài bác nhân với số đem nhị chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện nay phép tắc tính 45 x 25

Bài tập luyện nhân với số đem nhị chữ số

Thực hiện nay phép tắc tính bám theo trật tự kể từ nên qua quýt trái

5 nhân 5 vày 25, ghi chép 5 ghi nhớ 2

5 nhân 4 vày đôi mươi tăng 2 vày 22, ghi chép 22

2 nhân 5 vày 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

2 nhân 4 vày 8 thêm một vày 9, ghi chép 9

Hạ 5

0 nằm trong 2 vày 2, ghi chép 2

9 nằm trong 2 vày 11, ghi chép 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện nay phép tắc tính 230 x 24

Bài tập luyện nhân với số đem nhị chữ số

Thực hiện nay phép tắc tính bám theo trật tự trừ nên qua quýt trái

 • 4 nhân 0 vày 0, ghi chép 0
 • 4 nhân 3 vày 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1
 • 4 nhân 2 vày 8 thêm một vày 9, ghi chép 9
 • 2 nhân 0 vày 0, ghi chép 0
 • 2 nhân 3 vày 6, ghi chép 6
 • 2 nhân 2 vày 4, ghi chép 4
 • Hạ 0
 • 0 nằm trong 2 vày 2, ghi chép 2
 • 6 nằm trong 9 vày 15, ghi chép 5 ghi nhớ 1
 • Hạ 4 thêm một vày 5, ghi chép 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút rời khỏi được công việc thực hiện:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Nhân mặt hàng đơn vị chức năng của số ở bên dưới với số phía trên bám theo trật tự kể từ nên qua quýt ngược.

Bước 3: Nhân hàng trăm của số ở bên dưới với số phía trên kể từ nên qua quýt ngược. Khi ghi chép cần thiết lùi về phía bên trái 1 cột đối với tích riêng biệt loại nhất

Bước 4: Cộng sản phẩm nhân của bước 2 và 3 được sản phẩm của phép tắc tính.

Bước 5: Kiểm tra lại kết quả

2. Nhân nhẩm số đem 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154

2.2. Nhận xét

Ngoài việc bịa tính và tính thì so với phép tắc nhân số đem 2 chữ số với 11 thì tao rất có thể tiến hành nhẩm thời gian nhanh bằng phương pháp tiến hành tính chất: ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài tập luyện áp dụng Nhân với số đem nhị chữ số

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a vày 35, 40, 45

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 12 = 24

b) hắn : 57 = 11

c) hắn : 11 = 999

d) hắn : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá bán của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh cơ từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng nhanh tăng tài sản xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su thiên nhiên. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được tăng 826 cây. Hỏi sau 2 mùa cơ, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

Bài 6: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều rộng lớn là 12m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 9m. Tính diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật cơ.

Bài 7: Một tủ sách đem 25 tủ sách, bên trên từng tủ sách được xếp 134 cuốn sách. Tính số sách ở tủ sách.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Bài tập luyện nhân với số đem nhị chữ số

Thực hiện nay phép tắc tính từng bước bám theo trật tự kể từ nên qua quýt ngược.

 • 1 nhân 5 vày 5, ghi chép 5
 • 1 nhân 1 vày 1, ghi chép 1
 • 8 nhân 5 vày 40, ghi chép 0 (dưới 1) ghi nhớ 4
 • 8 nhân 1 vày 8, tăng 4 vày 12, ghi chép 12
 • Hạ 5
 • 1 nằm trong 0 vày 1, ghi chép 1
 • Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

Bài tập luyện nhân với số đem nhị chữ số

 • 0 nhân 314 vày 0
 • 2 nhân 4 vày 8, ghi chép 8
 • 2 nhân 1 vày 2, ghi chép 2
 • 2 nhân 3 vày 6, ghi chép 6
 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x đôi mươi = 6280

Bài tập luyện nhân với số đem nhị chữ số

 • 8 nhân 6 vày 48, ghi chép 8 ghi nhớ 4
 • 8 nhân 4 vày 32, tăng 4 vày 36, ghi chép 6 ghi nhớ 3
 • 8 nhân 7 vày 56, tăng 3 vày 59, ghi chép 59
 • 1 nhân 746 vày 746, ghi chép 746
 • Hạ 8 xuống
 • 6 nằm trong 6 vày 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1
 • 4 nằm trong 9 vày 13 thêm một vày 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 5 nằm trong 7 vày 12 thêm một vày 13, ghi chép 13

Vậy 746 x 18 = 13428

Bài tập luyện nhân với số đem nhị chữ số

 • 9 nhân 1 vày 9, ghi chép 9
 • 9 nhân 2 vày 18, ghi chép 8 ghi nhớ 1
 • 9 nhân 4 vày 36 thêm một vày 37, ghi chép 7 ghi nhớ 3
 • 8 nhân 1 vày 8, ghi chép 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng biệt loại nhất)
 • 8 nhân 2 vày 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 8 nhân 4 vày 32 thêm một vày 33, ghi chép 33
 • Hạ 9
 • 8 nằm trong 8 vày 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 6 nằm trong 7 vày 13 thêm một, vày 14 ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 3 nằm trong 3 vày 6 thêm một vày 7, ghi chép 7
 • hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

Với a = 35 thay cho vô biểu thức tao đem 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay cho vô biểu thức tao đem 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay cho vô biểu thức tao đem 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) hắn : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) hắn : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) hắn : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) hắn : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh đem tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số lượng km cao su thiên nhiên là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số lượng km cao su thiên nhiên là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số lượng km là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

Xem thêm: hãy kể tên các lĩnh vực vật lý mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở

Bài 6:

Chiều nhiều năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

12 + 9 = 21 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

12 × 21 = 252 (m2)

Đáp số: 252m2

Bài 7:

Thư viện đem toàn bộ số cuốn sách là:

134 × 25 = 3350 (cuốn sách)

Đáp số: 3350 cuốn sách

4. Bài tập luyện tự động luyện Nhân với số đem nhị chữ số (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 11 = 777

b) hắn : 21 = 121

c) hắn : 40 = 198

d) hắn : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A đem toàn bộ 22 lớp, 16 lớp đem sĩ số là 38 học viên, 6 lớp đem sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong đua cấp hạc thách thức 30 ngày. hiểu 5 ngày đầu thường ngày Thủy cấp được 72 con cái và Huyền cấp rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp sau thường ngày Huyền và Thủy cấp được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền tiếp tục cấp từng nào con?

Bài 6

Một hình chữ nhật đem chu vi là 162cm, chiều rộng lớn là 34cm. Vậy diện tích S hình chữ nhật này là bao nhiêu

Câu 7: Cho nhị số đương nhiên hiểu được tầm nằm trong của nhị số này là 122 và số to hơn số bé xíu 48 đơn vị chức năng.

Vậy tích của nhị số cơ là?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121

b) 1331

c) 7650

d) 25245

Bài 2:

a) 804

b) 462

c) 1018

d) 978

Bài 3:

a) hắn = 8547

b) hắn = 2541

c) hắn = 7920

d) hắn = 682

Bài 4:

Số học viên của 16 lớp là: 38 x 16 = 608 (học sinh)

Số học viên của 6 lớp là: 6 x 42 = 252 (học sinh)

Số học viên của 22 lớp là: 608 + 252 = 860 (học sinh)

Đ/s: 860 học tập sinh

Bài 5:

Trong 5 ngày đầu thường ngày Huyền cấp được số con cái hạc là: 72 + 7 = 79 (con)

Số hạc Thủy cấp vô 5 ngày đầu là: 5 x 72 = 360 (con)

Số hạc Huyền cấp vô 5 ngày đầu là: 79 x 5 = 395 (con)

Số hạc Thủy cấp vô 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Số hạc Huyền cấp vô 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền tiếp tục cấp là: 360 + 395 + 1400 + 1400 = 3555 (con)

Đ/s: 3555 con cái hạc

Bài 6

Nửa chu vi hình chữ nhật cơ là:

162 : 2 = 81(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật cơ là:

81 − 34 = 47 (cm)

Diện tích hình chữ nhật cơ là:

47 × 34 = 1598 (cm2)

Đáp số: 1598cm2

Bài 7:

Tổng của nhị số đương nhiên cơ là:

122×2=244

Ta đem sơ đồ:

Bài tập luyện Nhân với số đem nhị chữ số Toán lớp 4

Số rộng lớn là:

(244+48):2=146

Số bé xíu là:

146−48=98

Tích của nhị số đương nhiên cơ là:

146×98=14308

Đáp số: 14308.

Vậy đáp án trúng điền vô dù rỗng tuếch là 14308.

Xem thêm: nacl + h2

Chú ý

 • Học sinh rất có thể thực hiện sai khi lấy tổng chủ yếu ngay số tầm nằm trong và vày 122,
 • sau cơ vận dụng công thức tìm kiếm ra nhị số là 85 và 37, kể từ cơ tìm kiếm ra tích sai là 3145.

Trên trên đây VnDoc tổ hợp toàn cỗ chỉ dẫn giải những ví dụ, bài bác rèn luyện về dạng toán Nhân với số đem nhị chữ số Toán lớp 4. Để xem thêm điều giải sách BT tương tự SGK dạng toán này, chúng ta nằm trong bám theo dõi sau đây.

5. Toán lớp 4 Nhân với số đem nhị chữ số

 • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 39: Nhân với số đem nhị chữ số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 59: Nhân với số đem nhị chữ số
 • Toán lớp 4 trang 69, 70: Nhân với số đem nhị chữ số - Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 60: Luyện tập luyện Nhân với số đem nhị chữ số

Ngoài rời khỏi, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể xem thêm đề đua học tập kì 1 lớp 4 và đề đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập bám theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu mang đến cho tới học viên lớp 4 những đề ôn đua học tập kì unique nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ chuyên chở free đề đua về và ôn luyện.