bài 34 sự đồng quy của 3 đường trung tuyến

Câu chất vấn mục 1 trang 72Mỗi tam giác với bao nhiêu đàng trung tuyến? Xem cụ thể Bài 9.đôi mươi trang 76 Cho tam giác ABC với hai tuyến phố trung tuyến BN, CP và trọng tâm G. Hãy lần số phù hợp nhập địa điểm chấm chất vấn sẽ được những đẳng thức: BG = ? BN, CG = ? CP; BG = ? GN, CG = ? GP. Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Bài 9.21 trang 76Chứng minh rằng: a) Trong một tam giác cân nặng, hai tuyến phố trung tuyến ứng với 2 cạnh mặt mày là nhị đoạn trực tiếp đều nhau. b) trái lại, nếu như tam giác với hai tuyến phố trung tuyến đều nhau thì tam giác bại cân nặng. Xem cụ thể

Bài 9.22 trang 76

Xem thêm: bầu có ăn được ớt chuông không

Cho góc xOy không giống góc bẹt. Dùng compa dựng đàng tròn trĩnh tâm O hạn chế Ox bên trên A và hạn chế Oy bên trên B. Sau bại dựng hai tuyến phố tròn trĩnh tâm A, tâm B với nửa đường kính đều nhau sao cho tới bọn chúng hạn chế nhau bên trên M ở nên nhập góc xOy. Chứng minh rằng tia OM là tia phân giác của góc xOy.

Xem cụ thể

Xem thêm: xịt vòi nước vào vùng kín

Bài 9.23 trang 76Kí hiệu I là vấn đề đồng quy của thân phụ đàng phân giác nhập tam giác ABC. Tính góc BIC lúc biết góc BAC bởi 120 Xem cụ thể

Bài 9.24 trang 76

Gọi BE và CF là hai tuyến phố phân giác của tam giác ABC cân nặng bên trên A. Chứng minh BE = CF.

Xem cụ thể

Bài 9.25 trang 76Trong tam giác ABC, hai tuyến phố phân giác của những góc B và C hạn chế nhau bên trên D. Kẻ DP vuông góc với BC, DQ vuông góc với CA, DR vuông góc với AB. a) Hãy phân tích và lý giải tại vì sao DP = DR. b) Hãy phân tích và lý giải tại vì sao DP = DQ. c) Từ câu a và b suy rời khỏi DR = DQ. Tại sao D phía trên tia phân giác của góc A? ( Đây là một trong cơ hội chứng tỏ lăm le lí 2) Xem cụ thể