bài 25 đa thức một biến

Câu căn vặn mục 1 trang 25, 26Cho biết thông số và bậc của từng đơn thức sau: Xem điều giải Câu căn vặn mục 3 trang 27Thu gọn gàng nhiều thức: Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Câu căn vặn mục 4 trang 27Thu gọn gàng ( nếu như cần) và bố trí từng nhiều thức sau theo gót lũy quá rời dần dần của biến: Xem điều giải

Câu căn vặn mục 5 trang 28

Xét nhiều thức P=.... Đó là một trong những nhiều thức thu gọn gàng. Hãy để ý những hạng tử ( những đơn thức) của nhiều thức Phường và vấn đáp những thắc mắc sau: Trong Phường, bậc của hạng tử 5x2 là 2 ( số nón của x2). Hãy xác lập bậc của những hạng tử nhập Phường.

Xem điều giải

Câu căn vặn mục 6 trang 29Xét nhiều thức G(x) = x^2 – 4. Giá trị của biểu thức G(x) bên trên x =3 hay còn gọi là độ quý hiếm của nhiều thức G(x) bên trên x =3 và được kí hiệu là G(3). Như vậy, tao có: G(3) = 32 - 4 = 5 Tính những độ quý hiếm G(-2); G(1); G(0); G(1); G(2). Xem điều giải Bài 7.6 trang 30Cho nhị nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhị nhiều thức bên trên theo gót lũy quá rời của phát triển thành. b) Tìm bậc, thông số tối đa và thông số tự tại của từng nhiều thức vẫn cho tới. Xem điều giải

Bài 7.7 trang 30

Cho nhị nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhị nhiều thức bên trên theo gót lũy quá rời của phát triển thành. b) Sử dụng thành quả câu a nhằm tính P(1), P(0),Q(-1) và Q(0)

Xem điều giải

Bài 7.8 trang 30 Người tao sử dụng nhị máy bơm nhằm bơm nước vào trong 1 bể chứa chấp nước. Máy loại nhất bơm từng giờ được 22 m3 nước. Máy loại nhị bơm từng giờ được 16 m3 nước. Sau Khi cả nhị máy chạy nhập x giờ, người tao tắt máy loại nhất và nhằm máy loại nhị chạy tăng 0,5 giờ nữa thì bể nước giàn giụa. Hãy viết lách nhiều thức ( phát triển thành x) biểu thị dung tích bể (m3). lõi rằng trước lúc bơm, nhập bể có một,5 m3 nước. Tìm thông số tối đa và thông số tự tại của nhiều thức cơ. Xem điều giải Bài 7.10 trang 30Kiểm tra xem: a) x=1/8 liệu có phải là nghiệm của nhiều thức P(x) = 4x + 50% không? b) Trong tía số 1; -1 và 2, số này là nghiệm của nhiều thức Q(x) = x^2 + x – 2 ? Xem điều giải

Bài 7.11 trang 30

Mẹ cho tới Quỳnh 100 ngàn đồng. Quỳnh mua sắm một cỗ công cụ học hành có mức giá 37 ngàn đồng và một cuốn sách tìm hiểu thêm môn Toán với giá bán x ( ngàn đồng). a) Hãy lần nhiều thức ( phát triển thành x) biểu thị số chi phí Quỳnh sót lại ( đơn vị: ngàn đồng). Tìm bậc của nhiều thức cơ. b) Sau lúc mua sách thì Quỳnh chi tiêu vừa vặn không còn số chi phí u cho tới. Hỏi giá bán tài chính cuốn sách là bao nhiêu?

Xem điều giải