bài 15 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lý thuyết Trường ăn ý đều bằng nhau của tam giác vuông1. Ba tình huống đều bằng nhau của tam giác vuông Xem cụ thể Câu căn vặn mục 2 trang 78, 79Vẽ tam giác vuông ABC với A = 90°, AB = 3 centimet, BC = 5 centimet theo dõi công việc sau: • Dùng thước trực tiếp với vạch phân chia vẽ đoạn trực tiếp AB = 3 centimet. • Vẽ tia Ax vuông góc với AB và cung tròn trặn tâm B nửa đường kính 5 centimet như Hình 4.51. Cung tròn trặn tách tia Ax bên trên điểm C. •Vẽ đoạn trực tiếp BC tao được tam giác ABC. Xem điều giải Bài 4.21 trang 79Cho hình 4.56, biết AB=CD, Xem điều giải

Bài 4.22 trang 79

Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng

Xem điều giải