bài 11 sử 10 cánh diều


Hãy trình diễn sự cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

? mục 1.1

Bạn đang xem: bài 11 sử 10 cánh diều

Trả tiếng thắc mắc mục 1.1 trang 78 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.2, hãy trình diễn sự cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng mục 1.1 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định sự cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Lời giải chi tiết:

Sự cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X:

- Từ đầu Công nguyên vẹn – thế kỷ VII, Khu vực Đông Nam Á xuất hiện nay một số trong những vương quốc như Phù Nam, Chăm-pa, Ma-lay-u,... vô bại rộng lớn mạnh mẽ nhất là Phù Nam.

- Từ thế kỷ VII cho tới thế kỷ X, tạo hình một số trong những vương quốc mới nhất và thống nhất một số trong những vương quốc nhỏ trở nên nước to hơn như Ăng-co, Sri-vi-giay-a.

Quảng cáo

? mục 1.2

Trả tiếng thắc mắc mục 1.2 trang 78 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.3, hãy trình diễn sự cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng mục 1.2 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định sự cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Lời giải chi tiết:

Sự cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV:

- Giai đoạn ghi lại những việt nam phong con kiến Khu vực Đông Nam Á vững mạnh và thống nhất: Đại Việt, Chăm page authority, Lan Xang,... 

- Nền văn minh Khu vực Đông Nam Á được đánh giá với cơ tầng văn hóa truyền thống phiên bản địa và biểu tầng văn hóa truyền thống nén Độ- Trung Quốc.

-  Mé cạnh nhân tố bại, nền văn minh Hồi giáo tiếp tục xuất hiện nay và phủ rộng.

? mục 1.3

Trả tiếng thắc mắc mục 1.3 trang 79 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.4, hãy cho thấy vô tiến trình thế kỉ XVI – XIX, văn minh Khu vực Đông Nam Á tiếp tục tiêu thụ những nhân tố này kể từ phương Tây.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng mục 1.3 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những nhân tố kể từ phương Tây được tiêu thụ vô văn minh Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Lời giải chi tiết:

Những nhân tố kể từ phương Tây được tiêu thụ vô văn minh Đông Nam Á

- Từ thế kỷ XIX-XIX, cơ chế phong con kiến ở Khu vực Đông Nam Á suy giảm và quy trình xâm lăng của những người Châu Âu, khởi điểm là kẻ Bồ Đào Nha xâm rung rinh Ma-lắc-ca vô năm 1511.

- Thời điểm đó cũng ghi lại Khu vực Đông Nam Á đem sự phó bôi với văn minh phương Tây, nổi trội là:

+ Văn học tập và nghệ thuật và thẩm mỹ.

+ Trong khi còn tồn tại ngôn từ, tư tưởng,...

? mục 2.1

Trả tiếng thắc mắc mục 2.1 trang 80 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý những hình 11.5, 11.6, hãy:

- Nêu những mẫu mã tín ngưỡng dân gian tham của dân cư Khu vực Đông Nam Á.

- Kể thương hiệu những tôn giáo thịnh hành ở những vương quốc Khu vực Đông Nam Á. Vì sao những tôn giáo đó lại được phần đông dân cư Khu vực Đông Nam Á đón nhận?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng mục 2.1 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những mẫu mã tín ngưỡng dân gian tham của văn minh Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Lời giải chi tiết:

* Các mẫu mã tín ngưỡng dân gian tham của dân cư Đông Nam Á:

- Thờ cúng tổ tiên

- Thờ thần thiên nhiên

- Thờ thần động vật hoang dã,...

* Những tôn giáo thịnh hành ở những vương quốc Đông Nam Á:Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Nho giáo. 

- Các tôn giáo này được chào đón ở Khu vực Đông Nam Á vị lẽ : 

+ Tại Khu vực Đông Nam Á ko tồn bên trên và cách tân và phát triển tôn giáo dân tộc bản địa, chỉ mất những tín ngưỡng mang tính chất phiên bản địa. Hơn nữa, những tôn giáo cũng đều có những đường nét thích hợp vô tư tưởng thích hợp dân cư Khu vực Đông Nam Á. 

+ Các tôn giáo khi được xâm nhập vô chống với những nước không thay đổi quy mô tôn giáo và cạnh bên với những nước tiêu thụ tinh lọc.

? mục 2.2

Trả tiếng thắc mắc mục 2.2 trang 81 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.7, hãy nêu những trở nên tựu về văn tự động và văn học tập Khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm: soạn văn 6 trong lòng mẹ


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng mục 2.2 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những trở nên tựu về văn tự động và văn học tập của Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu về văn tự động và văn học tập của Đông Nam Á:

? mục 2.3

Trả tiếng thắc mắc mục 2.3 trang 82 SGK Lịch Sử 10 

Đọc vấn đề và để ý những Hình 11.8, 11.9, hãy nêu trở nên tựu hầu hết của phong cách xây dựng, chạm trổ ở Khu vực Đông Nam Á.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng mục 2.3 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những trở nên tựu hầu hết về phong cách xây dựng, chạm trổ của Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại.

Lời giải chi tiết:

Thành tựu hầu hết của phong cách xây dựng, chạm trổ ở Đông Nam Á:

Luyện tập luyện Câu 1

Trả tiếng thắc mắc rèn luyện trang 82 SGK Lịch Sử 10

1. Thể hiện nay bên trên trục thời hạn những tiến trình cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công nguyên vẹn cho tới thế kỉ XIX.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng bài bác 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những tiến trình cách tân và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công nguyên vẹn cho tới thế kỉ XIX.

Bước 3: Kẻ trục thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập luyện Câu 2

2. Vẽ sơ thiết bị trí tuệ thể hiện nay những trở nên tựu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng bài bác 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những trở nên tựu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại và vẽ sơ thiết bị trí tuệ.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Trả tiếng thắc mắc Vận dụng mục 3 trang 82 SGK Lịch Sử 10

Sưu tầm tranh vẽ, tư liệu về những công trình xây dựng phong cách xây dựng Khu vực Đông Nam Á và phân loại bám theo phụ vương dòng: phong cách xây dựng dân gian tham, phong cách xây dựng tôn giáo, phong cách xây dựng cung đình.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức và kỹ năng bài bác 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những công trình xây dựng phong cách xây dựng của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Bước 3: Rút đi ra Tóm lại và tìm hiểu tư liệu.

Lời giải chi tiết:

Kiến trúc dân gian:

Nhà sàn Indonesia

Nhà sàn Brunei

Kiến trúc tôn giáo:

Đền Angkor Wat- Campuchia

Chùa Wat Arun- Thái Lan

Kiến trúc cung đình:

Hoàng Thành Thăng Long- Việt Nam


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Xem thêm: tend to be

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.