anh 8 unit 6 skills 1Lời giải bài bác luyện Unit 6 lớp 8 Skills 1 trang 65, 66 nhập Unit 6: Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 6 skills 1

1 (trang 65 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (Làm việc group. Nhìn nhập tranh ảnh và thảo luận những gì các bạn biết về Alaska)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

+ Alaska: a state of the US (49th)

+ location: northwest of North America

+ population: over 700,000

+ climate: oceanic climate, very cold

+ native people: Alaskan Natives

+ languages: English 86.3%, Alaska Native languages

Hướng dẫn dịch:

+ Alaska: một bang của Mỹ (thứ 49)

+ vị trí: tây-bắc bắc mỹ

Quảng cáo

+ dân số: bên trên 700.000

+ khí hậu: nhiệt độ hải dương, đặc biệt lạnh

+ thổ dân: thổ dân Alaska

+ ngôn ngữ: giờ Anh 86,3%, ngữ điệu bạn dạng địa Alaska

Read the text and kiểm tra your answers. (Đọc văn bạn dạng và đánh giá câu vấn đáp của doanh nghiệp.)

If you go to tướng the American state of Alaska, you might find the traditional lifestyle there interesting. Although Alaska is quite large, with nearly 1.7 million square kilometres, it has a small population of about 730,000.

The native peoples in Alaska still maintain many of their traditions. They keep their old ways of making arts and crafts alive. Various native groups have their own special styles of carving or weaving as well as their unique tribal dances and drumming. Therefore, visitors to tướng Alaska may experience some of their culture in their villages. They may see performances of traditional music and native art in galleries and museums.

Quảng cáo

Alaska is also known for its unusual method of transport - the dogsled. Today, dog sledding (= mushing) is more of a sport kêu ca a true means of transport. The best-known race is the Iditarod Trail Sled Dog Race, a 1,510 km race from Anchorage to tướng Nome. Mushers from all over the world come to tướng Anchorage each March to tướng compete for cash and prizes.

Hướng dẫn dịch:

Nếu các bạn cho tới bang Alaska của Mỹ, bạn cũng có thể thấy lối sinh sống truyền thống cuội nguồn ở cơ đặc biệt thú vị. Mặc mặc dù Alaska khá to lớn, với ngay sát 1,7 triệu km2, tuy nhiên nó đem dân sinh nhỏ khoảng chừng 730.000 người.

Các dân tộc bản địa bạn dạng địa ở Alaska vẫn lưu giữ nhiều truyền thống cuội nguồn của mình. Họ lưu giữ những cách tiến hành nghệ thuật và thẩm mỹ và tay chân cũ của mình. Các group bạn dạng địa không giống nhau đem phong thái vấp tương khắc hoặc tết quan trọng đặc biệt của riêng rẽ bọn họ cũng giống như những điệu múa và giờ trống không lạ mắt của cục lạc. Do cơ, khác nước ngoài cho tới Alaska hoàn toàn có thể thưởng thức một trong những nền văn hóa truyền thống của mình nhập buôn bản của mình. Họ hoàn toàn có thể coi những chương trình biểu diễn music truyền thống cuội nguồn và nghệ thuật và thẩm mỹ bạn dạng địa trong những chống trưng bày và viện kho lưu trữ bảo tàng.

Quảng cáo

Alaska cũng khá được nghe biết với cách thức vận đem không giống thông thường - xe cộ chó kéo. Ngày ni, chó kéo xe cộ là một trong môn thể thao rộng lớn là một trong phương tiện đi lại giao thông vận tải thực sự. Cuộc đua phổ biến nhất là Cuộc đua Chó kéo xe cộ Iditarod Trail, cuộc đua nhiều năm 1.510 km kể từ Anchorage cho tới Nome. Các vận khuyến khích kể từ mọi nơi bên trên toàn cầu cho tới Anchorage nhập mon 3 thường niên nhằm tranh giành tài và phần thưởng.

2 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the highlighted words in the text with their meanings (Nối những kể từ được lưu lại nhập văn bạn dạng với chân thành và ý nghĩa của chúng)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

Giải thích:

1. maintain = duy trì

2. styles = phong cách

3. experience = thưởng thức, kinh nghiệm

4. mushers = các bạn thể dục

3 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text again and answer the questions (Đọc lại văn bạn dạng và vấn đáp câu hỏi)

1. What is the population of Alaska?

2. Who have special styles of carving or weaving?

3. Where can we find the culture of the native peoples in Alaska?

4. How long is the Iditarod Trail Sled Dog Race?

5. Is the Iditarod Trail Sled Dog Race an international competition?

Đáp án:

1. It is about 730,000 / 730 thousand.

2. We can find it in their villages.

3. Various native group have their own special styles of carving or weaving.

4. It is 1,510 km (long).

Xem thêm: phân tích ý nghĩa văn minh đại việt

5. Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

1. Dân số của Alaska là bao nhiêu?

- Khoảng 730.000.

2. Ai đem phong thái vấp tương khắc hoặc tết quánh biệt?

- Chúng tớ hoàn toàn có thể nhìn thấy nó nhập buôn bản của mình.

3. Chúng tớ hoàn toàn có thể nhìn thấy văn hóa truyền thống của những dân tộc bản địa bạn dạng địa ở Alaska ở đâu?

- Các group bạn dạng địa không giống nhau đem phong thái vấp tương khắc hoặc tết quan trọng đặc biệt của riêng rẽ bọn họ.

4. Cuộc đua chó kéo xe cộ Iditarod Trail kéo dãn bao lâu?

- Nó nhiều năm 1.510 km.

5. Cuộc đua chó kéo xe cộ Iditarod Trail đem cần là một trong cuộc thi đua quốc tế không?

- Đúng vậy.

4 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the pictures and use the cues to tướng talk about what people in some places vì thế to tướng maintain their traditional lifestyle. (Làm việc bám theo cặp. Nhìn nhập những tranh ảnh và dùng những khêu gợi ý nhằm nói tới những gì người dân ở một trong những điểm thực hiện nhằm lưu giữ lối sinh sống truyền thống cuội nguồn của mình.)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

A: What vì thế people in Chau An Village vì thế to tướng maintain their traditional lifestyle?

B: They perform traditional dances.

Hướng dẫn dịch:

A: Người dân ở Làng Châu An làm những gì nhằm lưu giữ lối sinh sống truyền thống cuội nguồn của họ?

B: Họ màn biểu diễn những điệu múa truyền thống cuội nguồn.

5 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use the ideas in 4 and the reading text in 1 (Làm việc bám theo cặp. Hỏi và vấn đáp về kiểu cách người xem nhập chống của doanh nghiệp lưu giữ lối sinh sống truyền thống cuội nguồn của mình. quý khách hoàn toàn có thể dùng ý tưởng phát minh nhập phần 4 và bài bác gọi nhập phần 1)

Gợi ý:

I live in Bat Trang, which is a pottery village not far from Ha Noi centre. To maintain the traditional lifestyle, local people will make pottery and paint on the ceramic statues. Then they will sell those pottery products to tướng tourists.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sinh sống ở Bát Tràng, một buôn bản gốm cơ hội trung tâm Hà Thành ko xa xăm. Để lưu giữ lối sinh sống truyền thống cuội nguồn, người dân địa hạt tiếp tục thực hiện gốm và vẽ lên những bức tượng phật gốm. Sau cơ, bọn họ tiếp tục phân phối những thành phầm gốm cơ cho tới khách hàng phượt.

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1 (trang 62, 63)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication (trang 64, 65)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project (trang 69)

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: bài tập về chỉnh hợp tổ hợp hoán vị

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học