anh 8 unit 3 a closer look 2Lời giải bài xích luyện Unit 3 lớp 8 A Closer Look 2 trang 31, 32 nhập Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 3 a closer look 2

1 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the simple sentences. (Đánh lốt nhập (V) những câu đơn)

1. We work together on different projects.

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

4. Sports activities at school help u relax.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

Đáp án: 1, 4

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi thao tác làm việc bên cạnh nhau trong những dự án công trình không giống nhau.

2. Thanh thiếu hụt niên có nhu cầu các người chúng ta chất lượng và những nhà giáo khoan thứ ở ngôi trường.

3. Cô ấy nghịch tặc cờ vua rất tuyệt, và cô ấy vẫn giành giải quán quân năm ngoái.

4. Các sinh hoạt thể thao ở ngôi trường hùn tôi thư giãn và giải trí.

5. Thanh thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác làm việc theo đòi group và bọn họ cũng nên đem tài năng tiếp xúc.

Quảng cáo

2 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write S for simple sentences and C for compound sentences. (Viết S mang đến câu đơn và C mang đến câu ghép)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Đáp án:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

Giải thích:

- Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề song lập.

- Câu ghép là câu đem kể từ 2 mệnh đề song lập.

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu hụt niên thông thường đặc biệt linh động và rằng nhiều.

2. Anh ấy thông thường nói chuyện với bằng hữu bên trên Facebook Messenger.

Quảng cáo

3. Cô ấy là 1 học viên lanh lợi, và cô ấy là 1 member tích đặc biệt nhập câu lạc cỗ của Cửa Hàng chúng tôi.

4. Tôi và bằng hữu vẫn nhập cuộc một cuộc thi hài thao nhập năm ngoái.

5. Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko khi nào nhập cuộc ngẫu nhiên sinh hoạt nào là.

3 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C)

1. Parents should give teens some freedom, ______ they should also phối limits.

A. for

B. so

C. but

2. We don't cheat on exams, ______it is a wrong thing to lớn vì thế.

A. or

B. for

C. and

Quảng cáo

3. Lan wants to lớn join the school music club; ______, she can't sing or play any instruments.

A. however

B. otherwise

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _________ they also feel pressure from their parents.

A. and

B. but

C. or

5. She wanted to lớn prepare for the exam; _________ she turned off her mobile phone.

A. however

B. otherwise

C. therefore

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

Giải thích:

For = vì như thế vì

So = vì như thế thế

Xem thêm: toán lớp 4 trang 121 122

But = nhưng

Or = hoặc

And = và

However = tuy rằng nhiên

Otherwise = nếu như không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

1. Cha u nên mang đến con cái một chút ít tự tại, tuy nhiên cũng nên đề ra số lượng giới hạn.

2. Chúng tôi không khí lận nhập thi tuyển, vì như thế bại liệt là 1 việc thực hiện sai ngược.

3. Lan mong muốn nhập cuộc câu lạc cỗ âm thanh của trường; tuy vậy, cô ấy ko thể hát hoặc nghịch tặc ngẫu nhiên nhạc cụ nào là.

4. Bài luyện ở ngôi trường tạo ra mang đến thanh thiếu hụt niên thật nhiều áp lực đè nén và bọn họ cũng cảm nhận thấy áp lực đè nén kể từ phụ thân u.

5. Cô ấy mong muốn sẵn sàng mang đến kỳ thi; bởi vậy cô ấy vẫn tắt điện thoại cảm ứng địa hình của tớ.

4 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Combine the two sentences to lớn make compound sentences, using the words from the box. (Kết ăn ý nhị câu muốn tạo câu ghép, dùng những kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. Phong has to lớn study harder. He may fail the exam.

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to lớn have more friends. She doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

Đáp án:

1. Phong has to lớn study harder otherwise he may fail the exam.

2. She is very sensitive therefore don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to lớn have more friends but she doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups or students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things sánh she often posts pictures on social truyền thông.

Giải thích:

So = vì như thế thế

But = nhưng

Or = hoặc

Otherwise = nếu như không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Phong cần học tập chịu thương chịu khó rộng lớn. Anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ ganh đua.

2. Cô ấy đặc biệt mẫn cảm. Đừng phản hồi về loại tóc mới nhất của cô ý ấy.

3. Mi mong muốn nhận thêm chúng ta. Cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo đòi group. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo đòi cặp.

5. quý khách hàng tôi quí khoa trương những loại mới nhất của cô ý ấy. Cô thông thường đăng hình ảnh lên social.

B. Câu mới

1. Phong cần học tập chịu thương chịu khó rộng lớn nếu như không anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ ganh đua.

2. Cô ấy đặc biệt mẫn cảm nên chớ phản hồi về loại tóc mới nhất của cô ý ấy.

3. Mi mong muốn có khá nhiều chúng ta rộng lớn tuy nhiên cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo đòi group hoặc học viên hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo đòi cặp.

5. quý khách hàng tôi quí khoa trương những loại mới nhất của cô ý ấy nên cô ấy thông thường đăng hình ảnh lên social.

5 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAMES. Which group has the most sentences? (TRÒ CHƠI. Nhóm nào là có khá nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner. (Làm việc group. Mỗi group tạo ra phổ biến câu ghép càng chất lượng. Nhóm có khá nhiều câu đích nhất là group chiến thắng)

(Học sinh nghịch tặc bên trên lớp)

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem tăng câu nói. giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: soạn múa rối nước hiện đại soi bóng tiền nhân kết nối tri thức

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học