al tác dụng với o2

Phản ứng Al + O2 dẫn đến Al2O3 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ hóa thích hợp đã và đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập dượt sở hữu tương quan về Al sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Quảng cáo

Bạn đang xem: al tác dụng với o2

Điều khiếu nại phản ứng

   - Nhiệt chừng cao.

Cách triển khai phản ứng

   - Rắc bột nhôm bên trên ngọn lửa đèn động.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

   - Nhôm cháy tạo nên trở thành hóa học rắn white color.

Bạn sở hữu biết

   Tương tự động Al, những sắt kẽm kim loại không giống (trừ Pt, Au, Hg) sở hữu phản xạ với khí O2 tạo nên oxit bazơ.

   Ở ĐK thông thường, nhôm phản xạ với oxi tạo nên trở thành lớp Al2O3 mỏng tanh kiên cố. Lớp oxit này bảo đảm an toàn dụng cụ vì thế nhôm, ko mang đến nhôm tính năng với oxi vô không gian và nước.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Đốt cháy trọn vẹn m gam láo thích hợp bao gồm Mg và Al cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 5,6 lít khí O2 (đktc), chiếm được 18,2 gam láo thích hợp 2 oxit. Giá trị của m:

   A. 9,2.    B. 6,8.    C. 10,2.    D. 12.

   Hướng dẫn giải

   Chọn C.

   nO2=4Al + 3O2 → 2Al2O3 | Cân vì thế phương trình hóa học=0,25 mol ⇒ mO2=0,25.32=8 gam

   2Mg + O2 → 2MgO

   4Al + 3O2 → 2Al2O3

   Bảo toàn lượng tớ có: mMg+ mAl + mO2 = mMgO + mAl2 O3

   mMg + mAl+8 = 18,2

   mMg + mAl = 18,2-8=10,2 gam

   Vậy m = mMg+ mAl = 10,2 gam

Quảng cáo

Xem thêm: ngộ độc hoa đậu biếc

Ví dụ 2:Đốt cháy sắt kẽm kim loại X vô oxi chiếm được oxit Y. Hòa tan Y vô hỗn hợp HCl loãng dư, chiếm được hỗn hợp Z chứa chấp nhì muối bột. Kim loại X là.

   A. Cu    B. Cr    C. Fe    D. Al

   Hướng dẫn giải

   Chọn C.

   A. Quá trình phản ứng: 2Cu + O2 → MgO

   CuO + 2HCl → MgCl2 + H2O

   B. Quá trình phản ứng: 2Cr + 3O2 → 2Cr2O3

   Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O

   C. Quá trình phản ứng: 3Fe + 2O2 → Fe3O4

   Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

   B. Quá trình phản ứng: 2Al + 3O2 → 2Cr2O3

   Al2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O

Ví dụ 3: Chọn phương trình phản xạ đúng?

   A. Cu + O2 → CuO2

   B. 2Fe + O2 → Fe2O3

   C. Zn + O2 → Zn2O

   D. 2Al + 3O2 → Al2O3

   Hướng dẫn giải

   Chọn D.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 121 122

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Al + 3S → Al2S3
 • Al + Cl2 → AlCl3
 • 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
 • 2Al + 3H2SO4(loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2
 • 2Al + 6H2SO4(đặc) → Al2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O.
 • 8Al + 30HNO3(loãng) → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Al + 6HNO3(đặc, nóng) → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
 • 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3H2
 • Phản ứng hóa học:2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • 2Al + 3Br2 → 2AlBr3
 • 2Al + 3I2 → 2AlI3
 • 2Al + 3F2 → 2AlF3
 • 4Al + 3C → Al4C3
 • 2Al + 2NH3 → 2AlN + 3H2
 • 4Al + 3CO2 → 2Al2O3 + 3C
 • 2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu
 • 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu
 • 2Al + 3Cu(NO3)2 → 3Cu + 2Al(NO3)3
 • 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
 • 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
 • 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe
 • 2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe
 • Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2
 • Al + FeCl3 → AlCl3 + Fe
 • 2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe
 • Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + FeSO4
 • 2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)3
 • Al + 3Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 + Al(NO3)3
 • 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr
 • 2Al + Cr2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + 2Cr
 • 2Al + 3PbO → Al2O3 + 3Pb
 • 2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn
 • 8Al + 3Mn3O4 → 4Al2O3 + 9Mn
 • Al + 3AgNO3 → 3Ag + Al(NO3)3
 • 2Al + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn
 • 2Al + 3Pb(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Pb
 • 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si
 • 2Al + 3CaO → Al2O3 + 3Ca
 • 10Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N2
 • 8Al + 3KClO4 → 4Al2O3 + 3KCl
 • 2Al + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + S ↓
 • 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S ↑
 • 8Al + 27HNO3 → 9H2O + 3NH3 ↑ + 8Al(NO3)3
 • Al + 4HNO3 → 2H2O + NO ↑ + Al(NO3)3
 • 10Al + 36HNO3 → 18H2O + 3N2 ↑ + 10Al(NO3)3
 • 2Al + 6HF → 3H2 ↑ + 2AlF3
 • 2Al + 3H2S → Al2S3 + 3H2
 • 2Al + 6CH3COOH → 2(CH3COO)3Al + 3H2
 • 2Al + 2H3PO4 → 3H2 ↑ + 2AlPO4
 • 2Al + 6HBr → 3H2 ↑ + 2AlBr3
 • 4Al + K2Cr2O7 → Al2O3 + 2Cr + 2KAlO2
 • 8Al + 21H2SO4 + 3K2Cr2O7 → 4Al2(SO4)3 + 21H2O + 3K2SO4 + 6CrSO4
 • 2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2
 • Al + 6KNO3 → 2Al2O3 + 3N2 ↑ + 6KAlO2
 • 8Al + 2H2O + 3NaNO3 + 5NaOH → 3NH3 ↑ + 8NaAlO2
 • 8Al + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH → 3NH3 ↑ + 8KAl(OH)4
 • 2Al + 4BaO → 3Ba + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 ↑ + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 ↑ + 2KAlO2
 • 2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 ↑ + 2NaAlO2

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-nhom-al.jsp