2^16 chia cho 17 có số dư là

Câu hỏi

ღ๖ۣۜT๖ۣۜG๖ۣۜQ_ Đức_ Che Chở...

23 mon 2 2020 khi 20:48

Bạn đang xem: 2^16 chia cho 17 có số dư là

số dư nhập phép tắc phân chia 2 ^ 16 phân chia mang lại 17 là từng nào ?

Trần Thị chỉ bảo Linh

a) Trong phép tắc phân chia mang lại 2, số dư rất có thể vì thế 0 hoặc 1. Trong từng phép tắc phân chia mang lại 3,4,5 số dư rất có thể vì thế từng nào ?

b) Dạng tổng quát tháo của số phân chia không còn mang lại 2 là 2k, dạng tổng quát tháo của số phân chia mang lại 2 dư một là 2k + 1 với k thuộc N . Hãy ghi chép dạng tổng quát tháo của số phân chia không còn mang lại 3, số phân chia mang lại 3 dư 1 , số phân chia mang lại 3 dư 2

Xem chi tiết

Nguyễn Võ Văn

\(2^{16}\)chia mang lại 17 với số dư là bao nhiêu

Xem chi tiết

Phúc Nguyên

27 mon 9 2021 khi 11:32

Cho m = 17 + 17^2 + 17^3 + ⋯ + 17^18 . Khi phân chia m mang lại 10 được số dư là bao nhiêu?          ^ : mũ

Xem chi tiết

chuột michkey

16 mon 9 năm ngoái khi 15:41

2^16 chia cho 17 có số dư là ..........

Xem chi tiết

Tamaki Suos

7 mon 12 năm 2016 khi 10:57

Xem thêm: phép cộng và phép trừ

1.TÌM MỘT SỐ BIẾT SỐ ĐÓ CHIA CHO4 DƯ 3 CHI 17 DƯ 9 CHIA 19 DƯ 13.HỎI SỐ ĐÓ CHIA CHO 1292 DƯ BAO NHIÊU?

2.MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHIA 7 THÌ DƯ 5 CHIA 13 DƯ 4.NẾU ĐEM SỐ ĐÓ CHIA CHO 91 THÌ BẰNG BAO NHIÊU?

AI GIẢI THÍCH CHẶT CHẼ GIÙM MIK NHÉ

Xem chi tiết

Trần Thị chỉ bảo Linh

a) Trong phép tắc phân chia mang lại 2, số dư rất có thể vì thế 0 hoặc 1. Trong từng phép tắc phân chia mang lại 3,4,5 số dư rất có thể vì thế từng nào ? b) Dạng tổng quát tháo của số phân chia không còn mang lại 2 là 2k, dạng tổng quát tháo của số phân chia mang lại 2 dư một là 2k + 1 với k nằm trong N . Hãy ghi chép dạng tổng quát tháo của số phân chia không còn mang lại 3, số phân chia mang lại 3 dư 1 , số phân chia mang lại 3 dư 2 ai nhanh chóng mik tik công chúa ôri

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Hoàng Thiên Di

28 mon 2 năm ngoái khi 21:14

216 phân chia mang lại 17 với số dư là ?

Xem chi tiết

Huỳnh Văn Hiếu

23 mon 9 năm ngoái khi 14:35

Khi phân chia một vài bị phân chia mang lại 4 được số dư là 2. Số dư nhập phép tắc phân chia số ngẫu nhiên cơ mang lại 2 là ?

Xem chi tiết

Hùynh Thị Như Quỳnh

Xem thêm: văn nghị luận ô nhiễm môi trường

26 mon 11 năm ngoái khi 20:52

Số dư của phép tắc chia: A=475-2147+6 mang lại 14 là từng nào ?

Xem chi tiết